سخنرانی
اعتراض شدید به عدم بهبود و اصلاح امور در زمینه های گوناگون کشور
سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پاسداران (اعتراض شدید به عدم اصلاح در امور)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 ت‍ی‍ر ‭1359

زمان (قمری) : 14 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 475

موضوع : اعتراض شدید به عدم بهبود و اصلاح امور در زمینه های گوناگون کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : کروبی، مهدی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده های شهدای انقلاب ـ پرسنل سپاه پاسداران انقلاب و مربیان آمو

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پاسداران (اعتراض شدید به عدم اصلاح در امور)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 6 تیر 1359 / 14 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: اعتراض شدید به عدم بهبود و اصلاح امور در زمینه های گوناگون کشور‏

‏حضار: کروبی، مهدی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده های شهدای انقلاب ـ پرسنل سپاه پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب و مربیان آموزشی و عملیاتی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ملت ایران مرهون شهدا و خانواده های معظم آنان

‏     در آستان سالروز ولادت پربرکت حضرت مهدی ـ ارواحنا له الفداء ـ این عید سعید‏‎ ‎‏بزرگ را بر همۀ مسلمین و بر همۀ مستضعفان جهان و ملت شریف ایران و شما برادرهای‏‎ ‎‏عزیز و خواهرهای محترم تبریک عرض می کنم و سلامت و سعادت تمام مسلمین را و‏‎ ‎‏تمام مستضعفین رادرمقابل مستکبرین از خداوند تعالی مسئلت می کنم. من بعد از پانزده‏‎ ‎‏خرداد که از حبس بیرون آمدم و مطلع شدم بر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده بود و بعد‏‎ ‎‏هم که به قم آمدم و مواجه شدم با بعض کسانی که عزیزان خودشان رااز دست داده‏‎ ‎‏بودند، گمان نمی کردم که دنبالۀ این معنا برای من، این صحنه هایی که حالا می بینم باشد.‏‎ ‎‏من آن وقت مجروحین و شهدای پانزده خرداد را به اسم اینکه یک واقعۀ تاریخی بزرگ‏‎ ‎‏واقع شده است ـ گرچه یک بار سنگینی به عهدۀ من بود و وقتی مواجه می شدم با بعضی‏‎ ‎‏از کسانی که عزیزان خودشان را از دست داده بودند، یک حال انفعال باید بگویم برای‏‎ ‎‏من دست می داد ـ من نمی دانستم که بعد از پانزده خرداد هم ما مواجه خواهیم شد با یک‏‎ ‎‏همچو صحنه هایی و با یک برادران عزیزی، خواهران محترمی که عزیزان خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند و ما مواجه باشیم با خانواده های شهدا، خانواده های مصدومین و‏‎ ‎‏مضروبین و خود آنها. گرچه این یک مشتی از خروار است و در سراسر ایران این مسائل‏‎ ‎‏هست و من باید از همۀ شما عذر بخواهم به اینکه ما نتوانستیم و نمی توانیم این‏

‏مصیبتهایی که شماها تحمل کردید و مصیبت برای همۀ ملت هم بوده است، نمی توانیم ما‏‎ ‎‏جبران بکنیم. ما عاجزیم از اینکه به شماها تسلیت بدهیم؛ لکن در آستان تولد حضرت‏‎ ‎‏مهدی ـ ارواحنا له الفداء ـ به ایشان تسلیت عرض می کنم و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که ظهور مسعود ایشان را نزدیک کند و تشریف بیاورند و ما هم جمال او را‏‎ ‎‏ببینیم و ایشان هم در میان ما، شماها را از نزدیک ببینند، گرچه ایشان مطلعند بر مسائل و‏‎ ‎‏مصائب. ما مرهون زحمتهای شماها و عزیزان شماها هستیم و همۀ ملت ایران مرهون این‏‎ ‎‏جوانهایی که با مشت گره کرده نهضت را به اینجا رسانده اند و بازهم حاضرند ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏.‏‎ ‎‏لکن من نمی دانم که آیا از این قشرهایی که امروز هم مخالفت با نهضت می کنند چه باید‏‎ ‎‏بپرسیم. اینها شما را دیده اند؟ اینها بی اطلاعند از اینکه به شماها چه مصیبتهایی وارد شده‏‎ ‎‏است. اینهایی که طرفداری از رژیم سابق می کنند، این قلمهای مسمومی که با نوشته های‏‎ ‎‏خودشان می خواهند این انقلاب راعقب بزنند و شکست بدهند، اینها هیچ وقت به فکر‏‎ ‎‏این افتاده اند که این شهدا، این خانواده های شهدا در سرتاسر کشور ما، که عزیزهای‏‎ ‎‏خودشان را از دست داده اند، به آنها چه می گذرد؟ اینها چه می گویند؟ اینها چه می کنند؟‏‎ ‎‏اینها برای کی با شماها مقابله می کنند و معارضه؟ و آیا این ادارات دولتی، وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏همۀ گروههایی که در ادارۀ این مملکت مشغول هستند، جواب شماها را چه می دهند که‏‎ ‎‏باز هم در عین حالی که سفارش شده است که این کاغذبازیهای مزخرف را و این‏‎ ‎‏کارهای ضدانقلابی را نکنید، باز می شنویم که حتی برای شما کارشکنی می کنند؛ اینها‏‎ ‎‏چه می گویند؟ اینها چه هستند؟ اینهایی که در رأس هستند، چطور توجه به این مسائل‏‎ ‎‏ندارند؟ چطور آقای رئیس جمهور دخالت در این امور نمی کند؟ چطور شورای انقلاب‏‎ ‎‏در این امور رسیدگی نمی کند؟ چه شده است اینها را؟ به کارهای دیگر مشغولند اینها؟ ما‏‎ ‎‏مرهون اینها هستیم. اینها بودند که شما را به این مسندها نشاندند. اگر اینها نبودند، نه من‏‎ ‎‏اینجا بودم، نه شما آنجا بودید، نه آنها آنجا و نه دستجاتی که مخالفت با این نهضت‏‎ ‎‏می کنند در اینجا. آنها که مخالف نهضت هستند حسابشان علی حده است، اما شمایی که‏‎ ‎‏با نهضت هستید و در امور این کشور دارید دخالت می کنید، ادارۀ این مملکت دست‏

‏شماها هست. چطور است که شما رسیدگی به این ادارات نمی کنید؟ و این وزارتخانه ها،‏‎ ‎‏این وزرایی که اشخاصی تحت ادارۀ آنها هست و باز هم از این اشخاصی که از رژیم‏‎ ‎‏سابق مانده اند هست، اینها چه می گویند؟ به اسلام عقیده ندارند؟ یا عرضه ندارند؟‏‎ ‎‏نمی توانند این اشخاصی که کارشکنی برای این افراد می کنند، برای این معلولین حتی‏‎ ‎‏کارشکنی می کنند و برای این شهدا کارشکنی می کنند، نمی توانند اینها، نمی فهمند اینها‏‎ ‎‏که باید اینها نشود؟ نمی دانند که ایران مرهون اینهاست؟ نمی دانند که رژیم منحوس‏‎ ‎‏شاهنشاهی رااینها از بین بردند و شما را به اینجا رساندند؟‏

اخطار پیرامون محو آثار طاغوت

‏     این چه وضعی است در این مملکت؟ همه که نمی شود، همیشه نمی شود که با حرف‏‎ ‎‏مردم را قانع کرد. باز هم آرمهای شاهنشاهی در کاغذهایشان هست. من نمی فهمم که‏‎ ‎‏اینها چه اشخاصی هستند. باز هم مریضخانه ها، مریضخانۀ بنیاد فلان هست در ایران. باز‏‎ ‎‏هم تذکره ها، تذکره های شاهنشاهی است. باز هم کاغذهای اداره، کاغذهای شاهنشاهی‏‎ ‎‏است. اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیفمان را با شما تعیین کنیم. تا من‏‎ ‎‏بگویم ملت باشما چه کند و اگر نیست، چرا این آرمها را برنمی دارید؟ چرا این اشخاصی‏‎ ‎‏که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا اینهایی که مشغول هستند که جوانهای ما را‏‎ ‎‏تباه کنند، در این ادارات تصفیه نمی کنید؟ من نمی دانم این مملکت وضعش چیست؟‏‎ ‎‏بیست سال است که این ملت، ملت محروم دارد زحمت می کشد، کشته می دهد. پانزده‏‎ ‎‏خرداد آنقدر کشته داد، و بعد هم هی پانزده های خرداد برای ما پیش آمد. این همه اینها‏‎ ‎‏به شهادت رسیدند. ما تا کی باید مواجه با این چهره های افسرده باشیم؟ ملت ایران تا کی‏‎ ‎‏باید منتظر باشند که شماها از آن گرفتاریهایی که می گویید داریم در ادارات، بیرون‏‎ ‎‏بیایید؟ تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما می خواهید اصلاح کنید امور را؟ یک سال‏‎ ‎‏و نیم بیشتر گذشته است از این انقلاب و باز آرمهای شاهنشاهی هست. اگر شاهنشاهی‏‎ ‎‏هستید بگویید. اگر تا ده روز دیگر، تا ده روز دیگر، در یکی ازاین چیزهایی که از ادارات‏

‏صادر می شود، عکس همان آرمهای شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد، من با ملت‏‎ ‎‏می گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد. ما هی سکوت می کنیم، هی‏‎ ‎‏می خواهیم مطالب را خودشان حل بکنند. مع ذلک، به فکر این حرفها کم هستند. چرا به‏‎ ‎‏فکر نیستید؟ چرا شورای انقلاب به فکر این مطلب نیست؟ چرا رئیس جمهور به فکر این‏‎ ‎‏افراد نیست؟ این امور نیست؟ به آن حرفهایی که می زنید، یک قدری هم عمل کنید. شما‏‎ ‎‏همه مخالفید با شاهنشاهی. رأس شما، آنهایی که در رأس هستند که من می شناسمشان،‏‎ ‎‏آنها همه مخالفند با این وضع. مخالفند با اوضاع سابق. اسلامی هستند. لکن مسامحه‏‎ ‎‏می کنند. من نمی فهمم این مسامحه چیست؟ در همین دو سه روز برای من یک چیزی‏‎ ‎‏آوردند که تذکره ای بوده است که همان آرم شاهنشاهی و همان کثافتکاریها ‏‏[‏‏را داشت‏‏]‏‏.‏‎ ‎‏در وزارت خارجه و در همۀ وزارتخانه ها و همۀ مراکز، باید اصلاح بشود این امور؛‏‎ ‎‏نمی شود اینطور. اگر عاجزند کنار بروند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند و اگر‏‎ ‎‏عاجز نیستند چرا عمل نمی کنند؟‏

عذرخواهی از ملت در اصلاح نشدن بعض امور

‏     من از شماها عذر می خواهم. من از ملت ایران عذر می خواهم. من از ملت ایران عذر‏‎ ‎‏می خواهم. من از این مادرهایی که بچه های خودشان را از دست دادند معذرت‏‎ ‎‏می خواهم. من از این برادرهایی که عزیزان خودشان را دادند، از دست داده اند، معذرت‏‎ ‎‏می خواهم. من از این ارتشیهایی که جوانان خودشان را از دست داده اند، از این پاسدارها‏‎ ‎‏که جوانهای خودشان را از دست داده اند و برادران خودشان را، معذرت می خواهم که‏‎ ‎‏عُرضۀ این را ندارم که کار را درست کنم. من از حضرت مهدی ـ سلام الله علیه ـ من از‏‎ ‎‏پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت می خواهم. من از پیشگاه ولی عصر امام مهدی ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ معذرت می خواهم. من از پیشگاه ملت ایران معذرت می خواهم. من از شما‏‎ ‎‏برادران، برادران ارتشی، برادران پاسدار، برادران ژاندارمری و سایر قوای انتظامی که در‏‎ ‎‏راه اسلام جوانهای خودشان را دادند، معذرت می خواهم. ما نتوانستیم برای شما کاری‏

‏انجام بدهیم. ما ضعیف هستیم. ما باز گرفتار کاغذبازی هستیم. ما باز گرفتار آرمهایی‏‎ ‎‏شاهنشاهی هستیم. مملکت ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه های ما،‏‎ ‎‏وزارتخانه های ما باز وزارتخانه های طاغوتی است و ما نتوانستیم اینها را اصلاح کنیم.‏‎ ‎‏باید به اسرع وقت اصلاح شود و اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح می کنیم.‏

‏     خداوندا! ملت ما را، ملت مظلوم ما را از همه گرفتاریها نجات بده. خداوندا! کسانی که‏‎ ‎‏دست اندر کار هستند، قوای تقنینی، قوای اجرایی، قوای قضایی و کسان دیگری که در‏‎ ‎‏رأس این امور هستند، توفیق بده که بتوانند عمل کنند. خدایا! به این اشخاصی که با قلم‏‎ ‎‏خودشان، با قدم خودشان و با نطقهای خودشان، کارشکنی برای این نهضت اسلامی‏‎ ‎‏می کنند، هدایت کن. آنها را به آغوش ملت برگردان.‏‎ ‎‏عطوفت به آنها عنایت کن که‏‎ ‎‏بفهمند در مقابل این همه مصائب چه دارند می کنند. خداوند شما را و همۀ ملت ایران را‏‎ ‎‏در محضر مبارک امام زمان ـ ارواحنافداه ـ آبرومند کند. شما غم نداشته باشید که پشتبیان‏‎ ‎‏شما خداست و امام عصر ـ سلام الله علیه ـ در محضر او واقع شد همۀ این امور. خداوند‏‎ ‎‏ان شاءالله به همۀ ملت اسلام در سراسر دنیا و به ملت شریف ما قدرت عنایت فرماید که ما‏‎ ‎‏و ملتها بتوانند مقاصد اسلامی را پیاده کنند. خداوند به همۀ ما قدرت بدهد که در مقابل‏‎ ‎‏شیاطین و در مقابل کسانی که مخالف اسلام و مقاصد اسلام هستند، با قدرت ایستادگی‏‎ ‎‏کنیم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎