پیام
آثار و پیامدهای فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته
پیام به دانشجویان و دانش آموزان (آثار فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ش‍ه‍ری‍ور ‭1360

زمان (قمری) : 23 ذی القعده ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 243

موضوع : آثار و پیامدهای فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته

زبان اثر : فارسی

مناسبت : آغاز سال تحصیلی

مخاطب : دانش آموزان، دانشجویان، جوانان، معلمان و استادان

پیام به دانشجویان و دانش آموزان (آثار فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته)

پیام

‏زمان: 31 شهریور 1360 / 23 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: آثار و پیامدهای فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته ‏

‏مناسبت: آغاز سال تحصیلی ‏

‏مخاطب: دانش آموزان، دانشجویان، جوانان، معلمان و استادان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در آستانۀ گشایش مدارس و ورود دانش آموزان عزیز در محیط علم و دانش لازم‏

‏است تذکراتی به فرزندان عزیز و مادران و پدران محترم و ملت معظم ایران داده شود.‏

‏     بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی‏‎ ‎‏دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را‏‎ ‎‏تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ‏‎ ‎‏جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب‏‎ ‎‏مخالف گرایش پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در‏‎ ‎‏تمام ابعاد از دست می دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن‏‎ ‎‏نشأت می گیرد، و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد‏‎ ‎‏دیگر یا یکی از آنها امکانپذیر است. بی جهت و من باب اتفاق نیست که هدف اصلی‏‎ ‎‏استعمارگران که در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زیرسلطه‏‎ ‎‏است. اتفاقی نیست که مراکز تربیت و تعلیم کشورها و از آن جمله کشور ایران از دبستان تا‏‎ ‎‏دانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً غربیها و اخیراً امریکا و شوروی قرار‏‎ ‎‏گرفت. و زبانها و قلمهای غربزدگان و شرقزدگان آگاهانه یا ناآگاه و اساتید غربزده و‏‎ ‎‏شرقزدۀ دانشگاهها در طول مدت تأسیس دانشگاهها و خصوصاً دهه های اخیر این‏

‏خدمت بزرگ را برای غرب و شرق انجام دادند، هر چند در بین ارباب قلم و زبان و‏‎ ‎‏اساتید، اشخاص متعهد و متوجهی بودند و هستند که برخلاف آن مسیر بودند و‏‎ ‎‏می باشند، لکن مع الأسف در اقلیت چشمگیر بودند.‏

‏     هجوم دانشجویان پس از طی کردن دوره های تحصیلی با آموزشهای غربی و شرقی‏‎ ‎‏در دبیرستانها و دانشگاههای ایران به سوی غرب و احیاناً شرق ـ که رهاوردی جز‏‎ ‎‏فرهنگ غربی و شرقی نداشت ـ چنان فاجعه ای به بار آورد که همۀ ابعاد جامعۀ ما را‏‎ ‎‏بی قید و شرط وابسته بلکه تسلیم به ابرقدرتها کرد؛ به طوری که جامعۀ ما با ظاهری‏‎ ‎‏ایرانی ـ اسلامی محتوایی سرشار از غرب و شرقزدگی داشت. و مع الأسف پس از‏‎ ‎‏گذشت سه سال از پیروزی انقلاب و مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل‏‎ ‎‏شرق و غرب و مکتبهای انحرافی آنان و وفاداری این جمهوری به اسلام به عنوان‏‎ ‎‏نفی کنندۀ جمیع وابستگیها و انحرافات، باز گرفتار گروهها و گروهکهای وابسته به یکی‏‎ ‎‏از دو قطب و سرسپردۀ مکتبهای انحرافی و وابسته به یکی از آنان می باشیم. و نیز‏‎ ‎‏مواجهیم با افرادی از این منحرفین که در مراکز تربیت و تعلیم نفوذ کرده اند و با مجال‏‎ ‎‏دادن به آنان، خطر به انحراف کشیدن جوانان و نونهالان بسیار است؛ که خدای ناکرده با‏‎ ‎‏انحراف و وابسته شدن فرزندانمان به فرهنگ غرب یا شرق، تمام ابعاد جامعه یا وابسته و‏‎ ‎‏تسلیم غرب خواهد شد و یا شرق؛ و تمام کوششها و زحمات ملت و خون جوانان و‏‎ ‎‏عزیزان آنان به هدر خواهد رفت.‏

‏     اکنون بر دانش آموزان و دانشجویان عزیز و اساتید و معلمان متعهد است که با تمام‏‎ ‎‏توان و قدرت در شناسایی عوامل فساد کوشش کنند و محیط آموزش و پرورش را از‏‎ ‎‏لوث وجود آنان پاک نمایند. و گمان نشود که این نفوذ فقط برای انحراف‏‎ ‎‏دانشگاههاست، که منحرفین و منافقین برای نفوذ در دبیرستانها بلکه دبستانها اهمیت‏‎ ‎‏بیشتری قائلند، تا جوانان را برای انحراف دانشگاهها مهیا کنند. آنان می دانند اگر نوباوگان‏‎ ‎‏در مراکز آموزش، تربیت صحیح شوند و حیله های استعمارگران را احساس و توطئه های‏‎ ‎‏همه جانبۀ آنان را لمس کنند، در دانشگاه برای عمال استعمار توفیق کمتری حاصل‏

‏می شود؛ و لهذا در دبستانها و دبیرستانها و قبل از ورود به دانشگاهها در ساختن جهاز‏‎ ‎‏استعماری شرق و غرب برای ورود به دانشگاه اهمیت خاصی احساس می کنند. از این‏‎ ‎‏روست که باید دستگاههای آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور اهمیت ویژه ای‏‎ ‎‏در حفظ نوپایان و جوانان عزیزی که استقلال و آزادی کشور در آینده منوط به تربیت‏‎ ‎‏صحیح آنان است قائل باشند؛ و نیز از این روست که نقش معلمان و اساتید در تربیت و‏‎ ‎‏تهذیب دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اساسی ترین و مؤثرترین نقش مطرح‏‎ ‎‏می گردد. و همه دیدید که گرایش آنان به شرق و غرب برای کشورمان چه فاجعه ها آفرید‏‎ ‎‏و دانشگاهها را به صورت دژ محکمی برای خدمت به شرق و غرب درآورد و اکثریت‏‎ ‎‏قاطع غرب و شرقزدگان این مملکت را به عنوان فارغ التحصیل تحویل جامعه داد. اکنون‏‎ ‎‏بر معلمان متعهد و مسئول دبستانی و دبیرستانی است تا با کوشش خود جوانانی را تحویل‏‎ ‎‏دانشگاهها دهند که با آگاهی از انحرافات گذشتۀ دانشگاه، بر فرهنگ غنی و مستقل‏‎ ‎‏اسلامی ایرانی تکیه کنند؛ و بر اساتید متعهد است تا با باز شدن دانشگاهها در صورت‏‎ ‎‏مشاهدۀ انحراف و گرایش جوانان به یکی از دو قطب قدرت و مکر، آنان را به توطئه ها و‏‎ ‎‏شیطنتها آگاه کنند و جوانانی متعهد نسبت به مصالح کشور و آگاه به اهداف اسلام تحویل‏‎ ‎‏جامعه دهند و مطمئن باشند که با این خدمت، استقلال و آزادی کامل میهن عزیزشان‏‎ ‎‏تضمین خواهد شد. و از این روست که نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر‏‎ ‎‏در نوجوانان بسیار حساس است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد‏‎ ‎‏به طور شایسته و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان‏‎ ‎‏نیز آسانتر خواهد بود. اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می شود و با‏‎ ‎‏تربیت اسلامی و صحیح آنان استقلال و آزادی و تعهد به مصالح کشور پایه ریزی‏‎ ‎‏می شود.‏

‏     امروز باید پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خویش باشند که در صورت‏‎ ‎‏مشاهدۀ حرکات غیرعادی آنان را نصیحت نمایند تا گول منافقین و منحرفین را نخورند؛‏‎ ‎‏که در این صورت سعادت دنیوی و اخروی آنان تباه می گردد. مادران و پدران باید توجه‏

‏داشته باشند که سنین دانش آموزی و دانشگاهی سالهای شور و هیجان فرزندانشان‏‎ ‎‏می باشد و با اندک شعاری جذب گروهها و منحرفین می شوند. و نیز جوانان دبیرستانی با‏‎ ‎‏هوشیاری کامل توجه داشته باشند که عمال اجنبی آنان را، حتی با اسم اسلام راستین به‏‎ ‎‏دام شرق و غرب نیندازند، و توجه کنند آنان که از اسلام راستین دم می زنند خودشان از‏‎ ‎‏اسلام چه می دانند و از قوانین و احکام اسلام چه اطلاعی دارند و به اوامر و نواهی قرآن‏‎ ‎‏کریم و اسلام بزرگ تا چه اندازه پایبند هستند.‏

‏     جوانان عزیز دبیرستانی و دانشگاهی توجه کنند که سران و سردمداران گروهها که‏‎ ‎‏می خواهند با اسم اسلام پایه های آن را سست کنند و جوانان را به دام اندازند هیچ‏‎ ‎‏اطلاعی از اسلام و اهداف قوانین آن ندارند؛ و با خواندن چند آیه از قرآن و چند جمله‏‎ ‎‏از نهج البلاغه و تفسیرهای جاهلانه و غلط نمی شود اسلام شناس شد. اینان با تفسیر‏‎ ‎‏انحرافی چند جمله و چند آیه، آیات و جملات صریح را که مخالفت واضح با مرام‏‎ ‎‏انحرافی و التقاطی آنان دارد انکار می نمایند، و در حقیقت تمسک به قرآن و نهج البلاغه‏‎ ‎‏برای کوبیدن اسلام و قرآن است تا راه را برای رهبران غربی و شرقی خود باز کنند، و شما‏‎ ‎‏جوانان عزیز و سرمایه های کشور را بر ضد مصالح کشور خودتان بسیج نمایند.‏

‏     ای جوانان عزیز، هوشیار باشید و با تفکر و تعقل فعالیت این منافقین بلندگوی غرب و‏‎ ‎‏منحرفین بلندگوی شرق را بررسی نمایید. امروز بزرگترین دلیل بر بطلان راه آنان‏‎ ‎‏همبستگی تمامی نیروهای ضدانقلاب و کوشش همۀ آنان در مخالفت با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است که خواست ملت می باشد، و ملت مجاهد و شریف جان خود و فرزندان‏‎ ‎‏عزیز خود را فدای تحقق آن کرده و می کنند. اینان همان اندازه در دعوی اسلامی بودن‏‎ ‎‏خود صادقند که در دعوی مخالفت با غرب و امریکا؛ که اکنون صداقتشان در دامن غرب‏‎ ‎‏و طرفداری بی چون چرای غرب از آنان به ثبت رسید.‏‎[1]‎‏ و همان اندازه در دعوی‏‎ ‎‏طرفداری از ملت، راستگو که صداقتشان در کشتار خلق مستضعف و آتش زدن اموال‏

‏ملت و غارت بانکها ثابت گردید. اینان از اول تاکنون اسلام را وسیلۀ اهداف شوم خود‏‎ ‎‏کرده و قرآن و نهج البلاغه را به بازی گرفته و جوانان پاکدل را به دام خود انداخته بودند تا‏‎ ‎‏جوانی شان را در راه اهداف استعماری آنان به تباهی کشند. و باز تأکید می کنم پدران و‏‎ ‎‏مادران این کودکان معصوم و جوانان بی تجربه کوشش کنند و جوانان و عزیزان خود را از‏‎ ‎‏این مهلکه که دنیا و آخرت آنان را تباه می کند نجات دهند. و ملت مبارز و متعهد با‏‎ ‎‏هوشیاری و پشتکار، جوانان و نونهالان را که سرمایه و مخازن ارزشمند کشورند از شرّ‏‎ ‎‏این منحرفین امریکایی نجات دهند. فردا ان شاءالله تعالی دبستانها و دبیرستانها و مراکز‏‎ ‎‏نوآموزها باز و به کار مشغول می شوند، و به خواست خداوند بزودی شاهد بازگشایی‏‎ ‎‏دانشگاهها خواهیم بود. و دانش آموزان بدانند که گوش دادن به مقاصد شوم منافقان و‏‎ ‎‏منحرفان، آنان را از مدارس محروم خواهد کرد و اجازۀ اخلال در امور مدارس به کسی‏‎ ‎‏داده نخواهد شد. از خداوند متعال بیداری و هوشیاری هر چه بیشتر نسل جوان را‏‎ ‎‏خواستار و رشد و تعالی علمی و اخلاقی آنان را خواهانم. والسلام علی عبادالله ‏‎ ‎‏الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به فرار رئیس جمهور مخلوع ابوالحسن بنی صدر و سران سازمان تروریستی منافقین، و پناه دادن کشورهای اروپایی به آنان و حمایتهای همه جانبۀ غرب از منافقین و دیگر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران.