بیانات
لزوم تبلیغات برای صدور انقلاب
بیانات در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس (صدور انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 م‍ه‍ر ‭1360

زمان (قمری) : 15 ذی الحجه ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 307

موضوع : لزوم تبلیغات برای صدور انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای هیأت های اعزامی به هند و پاکستان و شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس

بیانات در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس (صدور انقلاب)

بیانات

‏زمان: 22 مهر 1360 / 15 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم تبلیغات برای صدور انقلاب ‏

‏حضار: اعضای هیأتهای اعزامی به هند و پاکستان و شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و آنهایی که با ما موافقند کسانی هستند که با‏‎ ‎‏خط توحیدی موافقند. ما باید خط معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛‏‎ ‎‏همان خط معنویتی که با تمام بی عرضگی هایی که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجه‏‎ ‎‏انقلابمان شدند. و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند. متوجه باشید که در‏‎ ‎‏هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر‏‎ ‎‏مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون‏‎ ‎‏زیر بار ستم بوده اند و نمی خواهند تحت سلطۀ امریکا و شوروی باشند.‏

‏     ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده ایم. باید علاوه بر سفرهای رسمی، سفرهای‏‎ ‎‏غیررسمی هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری‏‎ ‎‏کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم ـ به اصطلاح ـ طبقۀ سه روی‏‎ ‎‏کار بیایند. تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست می توانید با مردم عادی کوچه و‏‎ ‎‏بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان‏‎ ‎‏مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر می توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان‏‎ ‎‏است و امیدوارم با همت یکدیگر، محفوظ بماند.‏

‎ ‎