سخنرانی
اسناد جنایات امریکا و صدام
سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1360

زمان (قمری) : 9 ربیع الثانی ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 14

موضوع : اسناد جنایات امریکا و صدام

زبان اثر : فارسی

حضار : مهدی کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) ـ جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی

سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)

سخنرانی

‏زمان: صبح 15 بهمن 1360 / 9 ربیع الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اسناد جنایات امریکا و صدام‏

‏حضار: مهدی کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) ـ جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

جانبازی، سند جنایت امریکا و شجاعت جانبازان

‏     ‏‏من تشکر می کنم از شما برادران و عزیزان که با حال نقاهت اینجا آمدید که هم‏‎ ‎‏موجبات تأسف من را زیادتر کنید و هم موجبات سرافرازی من. شما عزیزان و بستگان‏‎ ‎‏شما و شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی‏‎ ‎‏سند جنایت امریکا و صدام وابسته امریکا و یکی سند بسیار گویای شجاعت شماست.‏‎ ‎‏شما تعهد خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام‏‎ ‎‏و قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله عقب‏‎ ‎‏ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می کنم به اینکه ما سندی بر ادعایی اگر بکنیم،‏‎ ‎‏نداریم و   شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد‏‎ ‎‏خودتان را به اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و‏‎ ‎‏بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می شوید و ما همچو سندی را‏‎ ‎‏نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست.‏‎ ‎‏صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است و مقدار‏‎ ‎‏طرفداری اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به اینکه تا چه اندازه این‏‎ ‎‏شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای رسیدن اربابهایش به مطامع خودشان هم‏‎ ‎‏ملت ایران و هم ملت عراق را می خواهد به تباهی بکشد. و شما ثابت کردید که امثال‏

‏صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی‏‎[1]‎‏ همچه عرضه ای ندارند. آنها که با سرنیزه‏‎ ‎‏می خواهند حکومت کنند و با سرنیزه در جبهه ها ارتش بفرستند، آنها عرضۀ این را که با‏‎ ‎‏یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می رود،‏‎ ‎‏به طرف شهادت می رود، تا مرز شهادت می رود، نمی توانند مقابله کنند. صدام خودش‏‎ ‎‏را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی‏‎ ‎‏است. اینها در کشورهای خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبی که‏‎ ‎‏حسین ادعا کرده است ـ از قراری که بعض اشخاص مطلع می گویند ـ قضیۀ داوطلبی‏‎ ‎‏نیست، بله، خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه ها نمی رود و ترسوتر از آن است که‏‎ ‎‏وارد بشود در جبهه ها. او در همان محل خودش می نشیند و یک دسته ای را با سرنیزه به‏‎ ‎‏عنوان داوطلب می فرستد به هلاکت برسند.‏

اثبات زنده بودن ملت ایران

‏     ‏‏ملت ایران امروز همه ثابت کردند به دنیا که ملتی هستند زنده، ملتی هستند متعهد به‏‎ ‎‏عقاید خودشان و در راه عقیده شهید شدند یا تا مرز شهادت رفتند و ما هر روز شاهد‏‎ ‎‏اشخاصی هستیم که از ما می خواهند که دعا کنیم به شهادت برسند و دعا می کنیم که به‏‎ ‎‏پیروزی برسند. مشکلات انقلابات زیاد است و انقلاب ما به حسب قاعده، به حسب‏‎ ‎‏موازین طبیعی و مادی باید نسبت به مشکلات انقلاب دیگر، صد چندان باشد؛ برای‏‎ ‎‏اینکه ما یک ملتی بودیم تحت ستم در طول شاهنشاهی و بخصوص در طول پنجاه سال‏‎ ‎‏سلطنت کثیف خاندان پهلوی و ما هیچ یار و یاوری جز خدای تعالی نداشتیم و ما و ملت،‏‎ ‎‏ملت عزیز ما خود قیام کرد و نهضت کرد و همۀ قدرتها را عقب زد. نهضتها و انقلابهای‏‎ ‎‏دیگر در مقابلش اگر یک قدرتی ایستاده بود، یک قدرت دیگر هم پشتیبان داشت؛ ما‏‎ ‎‏خود ایستادیم و از هیچ کشوری پشتیبانی نشد و ما اتکال به غیر خدا، به کشوری پیدا‏‎ ‎‏نکردیم. و این قدرت معنوی و الهی است که در همه پیدا شده است و در شما جوانان‏‎ ‎


‏عزیزی که الآن در اینجا حاضر هستید، با سند جنایت امریکا، قدرت روحی خودتان از‏‎ ‎‏حسین و صدام بیشتر است. آنها به قدرت مادی اتکال دارند و شما به قدرت الهی اتکال‏‎ ‎‏دارید. کشور ما و ملت عزیز با اینکه هیچ کس و هیچ کشوری از او حمایت نظامی نکرد و‏‎ ‎‏در دست خودش هم هیچ چیزی که بتواند مقابله کند با قدرت شیطانی محمدرضا نداشت‏‎ ‎‏الاّ ایمان راسخ به مکتب، قیام کرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهی را شکست داد و‏‎ ‎‏نظام مترقی اسلامی را برپا کرد و همه برای خدا بود. فریادها از سرتاسر کشور فریاد الهی‏‎ ‎‏بود، ندای حق بود از حلقوم شما. و خداوند وعدۀ نصرت به شما داده است، لکن باقی‏‎ ‎‏باشید به آن تعهداتتان؛ شماها وفا کنید به عهد خدا، خداوند وفا می کند به عهد شما؛‏‎ ‎‏شماها نصرت بدهید به دین خدا و خداوند نصرت می دهد به شما. نصرت خدا در این‏‎ ‎‏سه سال واضح و روشن بود؛ هر توطئه ای بر ضد شما و جمهوری شما بپا شد خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی یا با دست شما یا با دست دیگران آن توطئه ها را خنثی کرد. و از حالا به‏‎ ‎‏بعد هم دلخوش باشید، دلگرم باشید که شمایی که با این سند، با این سند گویا، با این سند‏‎ ‎‏صریح در مقابل خدا هستید و شهدای شما با آن سند در محضر خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏هستند، خداوند شما را نصرت می کند و توطئه ها را خنثی می فرماید. من تکرار باید بکنم‏‎ ‎‏وقتی که امثال شما قدرتمندان روحی را ببینم با این روحیۀ بزرگ و با این عظمت روح‏‎ ‎‏خجالت می کشم که خودم را یک انسان متعهد بدانم. من از خدای تبارک و تعالی برای‏‎ ‎‏شهدا رحمت و برای شما سعادت و سلامت، برای متعلقان و بازماندگان همه، عزت و‏‎ ‎‏سعادت و سلامت خواستارم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ ملک حسین، پادشاه اردن.