سخنرانی
مظلومیت اسلام ـ لزوم خود سازی و اصلاح نفس
سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها (لزوم خود سازی و اصلاح نفس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اس‍ف‍ن‍د ‭1360

زمان (قمری) : 5 جمادی الاول ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 74

موضوع : مظلومیت اسلام ـ لزوم خود سازی و اصلاح نفس

زبان اثر : فارسی

حضار : مهدوی کنی (سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی) و فرماندهان و پاسداران کمیته ها

سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها (لزوم خود سازی و اصلاح نفس)

سخنرانی

‏زمان: 9 بامداد 10 اسفند 1360 / 5 جمادی الاول 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مظلومیت اسلام ـ لزوم خودسازی و اصلاح نفس‏

‏حضار: مهدوی کنی (سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی) و فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

جلوگیری جنایتکاران تاریخ از معرفی اسلام

‏     ‏‏من وقتی که مواجه می شوم با این صورتها و چهره های اسلامی و وقتی که شور و‏‎ ‎‏شعف شما جوانان، عزیزان را می بینم نشاط برای من حاصل می شود. شما عزیزان اسلام‏‎ ‎‏را زنده کردید و شما عزیزان ایران را بیمه کردید. و این جوانان کمیته که از روز اول‏‎ ‎‏انقلاب در پیروزی انقلاب نقش بزرگی داشتند، در ادامۀ انقلاب هم این نقش را دارند و‏‎ ‎‏امیدوارم که این نقش را به خلفهای خودشان و به فرزندان خودشان بیاموزند تا اینکه در‏‎ ‎‏طول تاریخ ایران همین طور که الآن اسلامی است و مثل شما جوانانی که نظیر آن را ما‏‎ ‎‏نمی توانیم در تاریخ پیدا بکنیم، اولاد عزیز شما هم مثل شما بار بیایند و حفظ کنند کشور‏‎ ‎‏خودشان را و حفظ کنند اسلام عزیز را.‏

‏     اسلام در قرنهای زیاد مظلوم بود؛ برای اینکه آن چیزی که اسلام می خواست در پرده‏‎ ‎‏بود و آن چیزی که برنامۀ اسلام بود هیچ وقت پیاده نشد و گفته نشد و ملتها را بی خبر‏‎ ‎‏گذاشتند از اسلام و جنایتکاران تاریخ کوشش کردند که اسلام را در حجاب نگه دارند و‏‎ ‎‏نگذارند این مکتب آزادیبخش را، این مکتب استقلال بخش را، این مکتبی که با‏‎ ‎‏ستمکاران در ستیز و با مستمندان برادر است، نگذاشتند که معرفی بشود. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که در این زمان که ما هستیم توفیق پیدا بکنیم، همۀ عزیزان ما توفیق پیدا بکنند و همۀ‏‎ ‎‏مبلغان اسلامی توفیق پیدا بکنند که این پرده هایی که قدرتمندان به روی اسلام کشیده اند‏‎ ‎‏و حقایق اسلام را در ستره نگه داشتند، با دست علمای اسلام، مبلغان اسلام و همۀ‏

‏جوانهایی که مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام یک امری بود که انکار‏‎ ‎‏داشتند قدرتها، حکومتها. حکومتهایی که روی کار می آمدند، چه آنهایی که مخالف با‏‎ ‎‏اسلام بودند، چه آنهایی که مخالف نبودند، اسلام را در یک حجابی نگه داشتند یا عامداً‏‎ ‎‏یا از روی جهل.‏

ایستادگی اسلام در مقابل همۀ قدرتها

‏     ‏‏قدرت اسلام بر عالم و در بین طوایف مختلف عالم در حجاب بود و یک نمونه ای از‏‎ ‎‏او در زمان ما و در ایران وطن ما، یک زمینۀ مختصری، یک نمونۀ مختصری از او پیدا‏‎ ‎‏شد. این نمونه این بود که ثابت کرد اسلام به اینکه جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی‏‎ ‎‏در راه اسلام و همانطوری که اسلام می خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و‏‎ ‎‏ستمکاران ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این مطلب‏‎ ‎‏را به ثبت رساندند. دنیا هر چه بخواهد انکار کند این حقیقت را و این واقعیت را و هر چه‏‎ ‎‏مبلّغهای فاسد، رژیمهای فاسد و قدرتهای فاسد بخواهند این جمهوری اسلامی و این‏‎ ‎‏ارزشهایی که در جمهوری اسلامی هست و این ارزشهایی که در امت اسلامی، در ایران‏‎ ‎‏هست، بخواهند پایمال کنند و ستره به روی او قرار بدهند، نخواهد شد.‏

‏     شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرتها ایستادگی کنید و‏‎ ‎‏می توانید کشور خودتان را حفظ کنید. آنهایی که انحراف داشتند و دارند، خیال‏‎ ‎‏می کردند که اگر رژیم شاهنشاهی از بین برود، اسلام و ایران و همه جهاتی که در ایران‏‎ ‎‏هست از بین خواهد رفت و ایران تجزیه خواهد شد به دو قدرت، غافل از اینکه اسلام و‏‎ ‎‏ملت اسلامی اگر هوشیار باشد و اگر توجه به مسائل داشته باشد، می تواند در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها بایستد و می تواند منحرفین را به جای خودشان بنشاند و می تواند ادارۀ کشور را‏‎ ‎‏بهتر از زمانهایی که ظلم و ستم بر این کشور احاطه داشت بکند. شما جوانان از روز اول‏‎ ‎‏ثابت کردید تعهد خودتان را به خدای تبارک و تعالی و به دیانت اسلام و بر همان امر‏‎ ‎‏باقی هستید و امید است که تا آخر باقی باشید و فرزندان شما و سلف شما هم با همین ایده‏

‏باقی باشند و ایران و اسلام را بیمه کنند برای همیشه.‏

‏     شما ثابت کردید که هر چه را بخواهید می توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه ای در‏‎ ‎‏دنیا به ظهور رساندید که آن معجزه قدرت الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهایی‏‎ ‎‏که می خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می خواستند ذخایر شما را غارت کنند،‏‎ ‎‏ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید.‏

پیروزی بر نفس، بزرگترین پیروزیها

‏     ‏‏شما پیروزید برای اینکه خدا باشماست. شما پیروزید برای اینکه اسلام پشتیبان‏‎ ‎‏شماست. شما پیروزید برای اینکه ایمان دارید. شما پیروزید برای اینکه شهادت را در‏‎ ‎‏آغوش می گیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن می ترسند، آنها شکست خورده اند‏‎ ‎‏اگر هم لشگر عظیم داشته باشند. شما بر نفس خودتان پیروز شدید. شما جوانان در پشت‏‎ ‎‏جبهه و در بین کشور و برادران شما در جبهه، بر نفس خودتان غلبه کردید و زندگی را‏‎ ‎‏زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را ناچیز شمردید. شما الآن پیروز‏‎ ‎‏هستید و مادامی که این قدرت نفسانی در شماست، مادامی که این ایدۀ الهی در شماست،‏‎ ‎‏پیروزید، چه شکست بخورید و به حسب صورت و به حسب عوامل مادی و چه پیشرفت‏‎ ‎‏بکنید. پیروزی بزرگ این است که انسان بر نفس خودش پیروز باشد و بر شیطان خودش‏‎ ‎‏غلبه کند و شماها بحمدالله اینطور که جانفشانی در راه خدا می کنید، غلبه کردید بر شیطان‏‎ ‎‏خودتان. و من امروز باید از شما تشکر کنم که شما از این ملت پشتیبانی کردید و فعالیت‏‎ ‎‏شما به ملت آرامش داد. ملت باید از شما جوانان در سرتاسر کشور که نگهبان امنیت‏‎ ‎‏داخلی هستید و از آن جوانان که نگهبان کشور هستند در جبهه ها، تشکر کند و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی از شما تقدیر می کند.‏

‏     آنچه اهمیت دارد این است که انسان عملش پیش خدا مقبول باشد و من می بینم که‏‎ ‎‏بسیاری از این جوانان عزیز هستند که هیچ باکی از شهادت ندارند، بلکه شاید همه اینطور‏‎ ‎‏باشند. من از خدای تبارک و تعالی سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمین و‏

‏آرامش همۀ کشورهای اسلامی را می خواهم و به شما عزیزان یک نصیحت پدرانه، یک‏‎ ‎‏نصیحت برادرانه می کنم و آن اینکه راه خودتان را ادامه دهید و همانطور که شما موجب‏‎ ‎‏سرافرازی ایران شدید با اخلاق خوب، با اعمال خوب، با برخورد خوب با هموطنان‏‎ ‎‏خودتان، این معنی را، سرافرازی را برای خودتان در پیشگاه خدای تبارک و تعالی هم‏‎ ‎‏اثبات کنید. پیروزی مهم است، لکن ادامۀ پیروزی مشکل است و مهمتر. شما بحمدالله ‏‎ ‎‏امروز جوانانی هستید که به این کشور آرامش دادید و می دهید و این مطلب را ادامه‏‎ ‎‏بدهید با روی گشاده برای مردم و با ایمان قوی که از ایمان قوی این اخلاق صحیح و رفتار‏‎ ‎‏صحیح پیدا خواهد شد. و من امیدوارم که شماها نسلاً بعد از نسل، این ایده را داشته باشید‏‎ ‎‏و ایمان را حفظ کنید و به خلف خودتان یاد بدهید که ایران ان شاءالله پیروز باشد تا آخر.‏

‏     و من امیدوارم که کشورهای دیگر اسلامی که خودشان را در قید و بند طبیعت قرار‏‎ ‎‏داده اند، هر کدام اینطور قید و بند را دارند، این قید و بندها را بگسلانند و با برادران‏‎ ‎‏ایرانی خودشان در این جهاد اکبر همقدم باشند تا در جهاد با ابرقدرتها هم پیروز شوند. و‏‎ ‎‏من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که این دولتهایی که در کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏حکومت می کنند، آنها را بیدار کند و اینطور ذخایر خودشان را در طبق اخلاص نگذارند‏‎ ‎‏برای قدرتها و با روی گشاده ذخایر ملت فقیر خودشان را به قدرتهای بزرگ تقدیم‏‎ ‎‏نکنند، و توجه کنند به اینکه امروز تکلیف این است که همانطور که ایران قیام کرد و پیروز‏‎ ‎‏شد و دیدید که نتوانستند قدرتها با او مقابله کنند شماها هم، دولتها هم، ملتها هم، با ایران‏‎ ‎‏همقدم باشند تا اینکه ان شاءالله ، اساس ظلم از بشر برچیده بشود و پرچم اسلام در تمام‏‎ ‎‏کشورها به اهتزاز درآید.‏

‏     من از شما آقایان و از علمایی که در بین شما مشغول هدایت هستند و از آقای کنی‏‎[1]‎‎ ‎‏تشکر می کنم و امیدوارم که علمای بلاد و علمای اسلام راجع به مسائل اسلامی هدایت‏‎ ‎‏کنند همیشه شماها را و مادامی که اینها در بین شما هستند، امیدوارم که اعوجاجی حاصل‏

‏نشود؛ لکن هر یک از شما ضامن نفس خودش هست و باید از هواهای نفسانی جلوگیری‏‎ ‎‏کند که مبادا ـ خدای نخواسته ـ این وجهۀ خوبی که شما دارید و این توجهی که به شما‏‎ ‎‏شده است، سست بشود. جوانهایی که در بین شما هستند اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقت‏‎ ‎‏تندی دارند، آنها را نصیحت کنید و همۀ ما محتاج به نصیحت هستیم که در امور اسلامی‏‎ ‎‏با روش اسلامی رفتار کنیم و با اخلاق اسلامی با مردم برخورد کنیم. خداوند همه تان را‏‎ ‎‏حفظ کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • - آقای محمدرضا مهدوی کنی سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی تهران.