سخنرانی
نقش و تأثیر رادیو و تلویزیون در کشور
سخنرانی در جمع مسئولان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما (نقش صدا و سیما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 اس‍ف‍ن‍د ‭1360

زمان (قمری) : 22 جمادی الاول ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 117

موضوع : نقش و تأثیر رادیو و تلویزیون در کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : معاون سیاسی و مسئولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما

سخنرانی در جمع مسئولان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما (نقش صدا و سیما)

سخنرانی

‏زمان: 27 اسفند 1360 / 22 جمادی الاول 1402‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: نقش و تأثیر رادیو و تلویزیون در کشور‏

‏حضار: معاون سیاسی و مسئولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اصلاح کشور بواسطه اصلاح صدا و سیما

‏     ‏‏من از شما خواهران و برادران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار می کنید و‏‎ ‎‏زحمت می کشید، تشکر می کنم و برای شما دعا می کنم.‏

‏     شما می دانید که از اولی که این صدا و سیما در ایران وجود پیدا کرد، آنچه که شاید‏‎ ‎‏گفت از همه چیزها بیشتر صدمه وارد کرد به هم حیثیت این ملت، و هم در وابسته کردن‏‎ ‎‏این ملت به قدرتهای بزرگ، این دستگاهها بود. این دستگاهها در زمان این پسر بدتر از‏‎ ‎‏پدر، مخصوصاً، خیانتهایی کرد به ایران از حیث تبلیغ جهات فساد. شما می دانید که اگر‏‎ ‎‏مطلبی در رادیو تلویزیون گفته بشود و پخش بشود، چه نقشی دارد در سرتاسر کشور،‏‎ ‎‏بلکه در سرتاسر جاهایی که این صدا به آنجا می رسد یا این سیما. در عهد آنها قبل از‏‎ ‎‏انقلاب، اینها و همۀ مطبوعات و همۀ گویندگان الاّ نادر، در خدمت قدرتهای خارجی‏‎ ‎‏بودند و هر عملی را که انجام می دادند، آن بود که آنها می خواستند و هر فسادی که آنها‏‎ ‎‏می خواستند در ایران راه بیندازند یکی از عواملش تبلیغاتی بود که در صدا و سیما‏‎ ‎‏می شد. ترویج فساد از همه طرف در مطبوعات و در رادیو تلویزیون، نشان دادن فیلمهای‏‎ ‎‏مفتضح برای تباهی طبقه جوان، مصرفی بار آوردن ملت در تبلیغ کالاهای مصرفی‏‎ ‎‏خارجی، همۀ اینها و بسیاری از چیزهای دیگر که در خدمت غرب و شرق بود، از راه‏‎ ‎‏تلویزیون و رادیو، یکی از راههای بزرگشان برای تبلیغ این امور این بود و اگر ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ این تا چندین سال دیگر دوام پیدا می کرد، ما باید فاتحۀ ایران را بخوانیم. و‏

‏الآن شما توجه کنید که دستگاهی که سالهای طولانی در خدمت غرب و شرق بوده و‏‎ ‎‏مسائل آنها را پخش می کرده و عواملی بودند برای تباه کردن جوانهای ما و شما تازه وارد‏‎ ‎‏شدید و می خواهید که این را متحول کنید، کار ارزنده و مشکلی است.‏

‏     شما الآن می دانید که این دستگاه در همه جای کشور، در روستاها و شهرها و همه جا،‏‎ ‎‏بچه و بزرگ از این استفاده می کنند. این فرق دارد با آن مطبوعات دیگر؛ مطبوعات‏‎ ‎‏دیگر عکسهایش مال همه است، لکن محتوایش چون سواد ندارند نمی توانند بخوانند،‏‎ ‎‏اما فیلمی که شما نشان بدهید، اگر فیلم سازنده باشد، این در سرتاسر کشور سازندگی دارد‏‎ ‎‏و اگر یک فیلم ـ خدای نخواسته ـ انحرافی باشد، در سرتاسر کشور نقش دارد. شما این را‏‎ ‎‏مثل سایر رسانه های گروهی حساب نکنید، این یک وضعیت خاصی دارد که این‏‎ ‎‏بچه های دو ـ سه ساله، سه ـ چهار ساله به این نگاه می کنند و از این در روح آنها اثر‏‎ ‎‏گذاشته می شود تا پیرمردها، تحت تأثیر همه واقع می شوند. و این یک دستگاهی است‏‎ ‎‏که در خدمتگزاری می تواند بهترین دستگاهها باشد و در خیانت می تواند بالاترین‏‎ ‎‏خیانت را بکند. از تمام دستگاههای تبلیغاتی الآن، امروز نقش رادیو تلویزیون از همۀ‏‎ ‎‏دستگاهها بالاتر است. اگر این اصلاح بشود، یک کشور را می تواند اصلاح کند و اگر‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ انحراف در این باشد، یک کشور را می تواند منحرف کند. اینهایی که‏‎ ‎‏سواد ندارند، خوب، فیلمها را تماشا می کنند، حرفها را هم می شنوند، آنها هم که سواد‏‎ ‎‏دارند خوب هست، اینطور نیست که این مخصوص به یک دسته ای باشد. بچه های‏‎ ‎‏کوچولو می نشینند و این عروسکهایی که آنجا چه می شود ـ مثلاً ـ تماشا می کنند و فیلمها‏‎ ‎‏را تماشا می کنند، اگر انحراف در اینها باشد، آنها را از همان بچگی منحرف می کند. این‏‎ ‎‏از مدرسه ها بالاتر است، این مدرسۀ عمومی سرتاسری کشور است و صدایی که در اینجا‏‎ ‎‏بلند می شود، همۀ کشور و تا آنجایی که موج آن می رود، این صدا می رود و نقشی که در‏‎ ‎‏اینجا نقش می بندد، صورتی که در اینجا و سیمایی که در اینجا نشان داده می شود، در‏‎ ‎‏همۀ کشور و در هر جا که این پوشش دارد، می رود. و لهذا، مسئولیت این، یک مسئولیت‏‎ ‎‏بسیار بزرگی است وخدمت در اینجا هم یک خدمت ارزندۀ بسیار بزرگی است. شما هم‏

‏بار مسئولیت به دوشتان هست و هم ارزش خدمت. ارزش خدمت هست که اگر شما در‏‎ ‎‏خدمت این ملت باشید و در خدمت اسلام باشید، می توانید یک نقشی داشته باشید که‏‎ ‎‏آن مسائلی که در طول زمانهای طولانی، در زمان آمدن این دو دستگاه در ایران و معوج‏‎ ‎‏کردن اذهان همۀ افرادی که در این نظر داشتند و حالا هم دارند، شما می خواهید که آنها‏‎ ‎‏را متحول کنید به یک معنای دیگری، این مسئله زحمت دارد.‏

لزوم کنترل برنامه ها توسط افراد آگاه

‏     ‏‏یک وقت می بینید که در این دستگاه یک کلمه گفته می شود، یک جمله گفته می شود‏‎ ‎‏و یک بازار به هم می خورد. اینهایی که می گویم، شکایت شده که یک آدم غیر مسئول‏‎ ‎‏می آید که یک جمله می گوید و این جمله تکان دهنده است نسبت به بازرگانها، نسبت به‏‎ ‎‏جاهای دیگر. نباید این دستگاه به طور هرج و مرج اداره بشود. این دستگاه در زیر نظر‏‎ ‎‏هر سه قوه است از باب اینکه اهمیت داشته. دستگاهی که تمام قوایی که در ایران هست‏‎ ‎‏در او نظر دارند و در او نماینده دارند، این دستگاه نباید اینطور باشد که هر کس هر چه‏‎ ‎‏دلش می خواهد در آنجا بگوید، افراد غیر مسئول یک وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه‏‎ ‎‏بکنند، در مصاحباتشان یک وقت مسائل اعوجاجی باشد. یک جمله ممکن است که شما‏‎ ‎‏را به وضعی مبتلا کند که نتوانید یک سال جبرانش کنید. این باید یک طوری منظم باشد،‏‎ ‎‏تحت نظر اشخاصی که آشنایی دارند به مسائل سیاسی، آشنایی دارند به مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی، آشنایی دارند به وضع خود کشور، باید در تحت نظر خود آنها پخش بشود.‏‎ ‎‏اگر بنا باشد هر که هر چه دلش می خواهد بیاید توی رادیو، توی تلویزیون بگوید، این هم‏‎ ‎‏پخش بشود در همه جا، یک وقت مردم گوش کنند و ببینند دولت می خواهد چه بکند،‏‎ ‎‏در صورتی که آنطور نیست. دولتی که می خواهد خدمت بکند به این مردم، می خواهد‏‎ ‎‏همه چیز را به وضع خودش حفظ کند، این را یک وقت می بینید که یک نفر آدم می آید،‏‎ ‎‏حالا یا آن آدم، آدم فاسدی است و خودش را جا زده است، که این خیلی احتمال است و‏‎ ‎‏یا آدم بی اطلاع، نمی داند چیست حساب، سیاست سرش نمی شود، از اجتماع اطلاع‏

‏ندارد، از وضع تحول ایران اطلاع ندارد، می آید یک کلمه ای می گوید، یک جمله ای‏‎ ‎‏می گوید، یک مصاحبه ای می کند و آشوب بپا می کند؛ یعنی، ایران را می برد طرف یک‏‎ ‎‏امور غیر مطلوب. و لهذا، همانطوری که شاید در همۀ دنیا اینطور باشد که این دستگاه‏‎ ‎‏تحت کنترل یک اشخاص مطلع از مسائل، عمیق در مسائل، که اگر یک چیزی می خواهد‏‎ ‎‏پخش بشود، در نظر آنها باشد، آنها ببینند و بگویند این کلمه صحیح است یا صحیح‏‎ ‎‏نیست، این جمله درست است یا نیست. شما ببینید الآن وقتی که می خواهند یکی از این‏‎ ‎‏مقامات عالیرتبه به اصطلاح خودشان صحبت بکنند، اینها نمی آیند بایستند صحبت‏‎ ‎‏کنند، اینها می نویسند. این برای این است که یک نطقی که او می کند، در سرتاسر عالم‏‎ ‎‏منتشر می شود این، اگر یک کلمه این ور و آن ور باشد، یک جمله برخلاف مصالح‏‎ ‎‏خودشان باشد، خوب، غائله بپا می کند. این دستگاهها اینطور نیست که در آنجاها، در‏‎ ‎‏ممالکی که مترقی هستند باصطلاح، در آنجاها همین طور باشد که هر که بخواهد، هر چه‏‎ ‎‏بگوید درش؛ کنترل می شود، اشخاص مختلف می بینند، اشخاص که تخصص در این‏‎ ‎‏امور دارند مطالعه می کنند، می بینند، الفاظ را این ور و آن ور می کنند، جملات را ببینند‏‎ ‎‏که چه جوری است. باید شما کوشش کنید که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ شمایی که‏‎ ‎‏می خواهید خدمت بکنید، شمایی که آماده اید برای اینکه شب و روز خدمت برای‏‎ ‎‏کشور خودتان بکنید و الآن فرصت به دست شما داده شده است که شما می توانید‏‎ ‎‏خدمت بکنید، یک وقت می بینید که یک نفر آدم نفوذ کرد در آنجا و در یک جای‏‎ ‎‏حساس، آن وقت می آید یک کاری می کند، یک عملی انجام می دهد یا یک فیلمی که‏‎ ‎‏آنها مطلع هستند، کارشناس می خواهد این فیلمها. این فیلمها ممکن است یک نتایجی‏‎ ‎‏بدهد که نتایج را اشخاص عادی نتوانند درست بفهمند. کارشناسها در آن فکر کنند، تأمل‏‎ ‎‏کنند تا اینکه یک فیلم صحیحی باشد که مناسب با جمهوری اسلامی و با مصالح اسلام، با‏‎ ‎‏مصالح کشور خودتان باشد.‏

توجه خاص دشمنان، به صدا و سیما

‏     ‏‏شما بدانید که تمام قدرتهای عالم الآن توجه به این معنا دارند و چشمهایشان را‏

‏دوخته اند که این طعمه ای که از دستشان رفته برگردانند. کم چیزی نبوده، اینها ایران را از‏‎ ‎‏جهات مختلف می خواستند وابسته به خودشان بکنند، وابسته هم بود. الآن هم اینها‏‎ ‎‏دست بردار نیستند به این زودیها که ما خیال کنیم که ما حالا از آنها گرفتیم. حالا که گرفتیم‏‎ ‎‏آنها فهمیدند که یک همچو مصیبتی برایشان واقع شده، آنها نمی نشینند همین طوری که‏‎ ‎‏بیاید هر چه بشود. الآن از همه جاها توجه دارند و به همه چیزهایی که در ایران هست‏‎ ‎‏توجه دارند و یکی از اموری که توجه زیاد برای آن هست، همین صدا و سیماست؛ برای‏‎ ‎‏اینکه خوب معلوم است که این از همۀ دستگاهها حساستر است. در دنیا هیچ ما نداریم‏‎ ‎‏چیزی که به اندازۀ اینها حساس باشد و به اندازۀ اینها بتواند به همه جا برود، هیچ دیگر‏‎ ‎‏همچو چیزی ما نداریم و لهذا، روی این خیلی حساب می شود و شیاطین خیلی حساب‏‎ ‎‏می کنند روی این و اشخاص مختلفی با ایده های مختلف ممکن است بخواهند بیایند‏‎ ‎‏وارد بشوند و شما را بازی بدهند. ‏

‏     انسان که غیب نمی داند، خوب، می آید ظواهرش ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ درست می کند و اینها افراد‏‎ ‎‏مختلف از همه جنس دارند. آدمی که بیست سال ملی خودش را معرفی می کند، خوب،‏‎ ‎‏این بختیار را شما دیدید، این بختیار بیست سال شاید بیشتر، اینها به ملی، چه، چه، چه و‏‎ ‎‏خودش را جا زده بود، بعد معلوم شد یکی از مهره های آنهاست، الآن هم برای آنها دارد‏‎ ‎‏کار می کند. و همینطور دارند از همه قِسمها، آنها از همه قِسم دارند. و به عبارتی دیگر در‏‎ ‎‏همه چیزی که در ایران هست، اصلش هست، جَلَبش هم هست و ما باید خیلی متوجه‏‎ ‎‏باشیم، خصوصاً، یک همچو دستگاه بسیار مؤثر و بسیار سودمند در موقع خودش و‏‎ ‎‏ضررمند در مواقع دیگر، این دستگاه همه به آن توجه دارند و شما باید به تمام معنا در آن‏‎ ‎‏توجه داشته باشید که یک وقت یک فردی نباشد، یک وقت یک فیلمی نباشد، یک‏‎ ‎‏وقت فیلمی را به صورتی که خیلی خوب است ـ مثلاً ـ داده بشود و بعد وضع را دگرگون‏‎ ‎‏بکند. می توانند با یک فیلمی یک وضعی را برگردانند، می توانند با یک قولی یک‏‎ ‎‏مصیبتی ایجاد کنند. بنابراین، آن چیزی که بر شما هست، یکی افراد است که افراد باید‏‎ ‎‏شناسایی بشود، باید معلوم بشود، سوابقشان معلوم بشود. من از اولی که پیروزی انقلاب‏

‏پیش آمد، این آقایانی که می آمدند اینجا راجع به این صحبتها می شد، این مطلب را به‏‎ ‎‏همه شان تذکر می دادم که باید اینطور باشد. ‏

گماردن افراد شناخته شده در مسئولیتهای حساس 

‏     ‏‏ما الآن مبتلا هستیم به گروههایی که آنها قبل از ما مشغول بودند به این امور. قبل از‏‎ ‎‏اینکه ما وارد در این امور بشویم، آنها قبل از این مشغول بودند و نقشه داشتند و ما مبتلا‏‎ ‎‏هستیم به آنها. الآن بعضی از این احزابی که در ایران هستند، بعضی از این گروههایی که‏‎ ‎‏در ایران هستند، اینها قبل از ما خودشان نقشه ها داشتند و کارها داشتند. حالا ما می فهمیم‏‎ ‎‏که این حزب و این دستۀ منافقین چه سابقه ها خودشان داشتند و چه کارها می خواستند‏‎ ‎‏انجام بدهند، در حبس چه کارها می خواستند انجام بدهند و قبل از آن چه کارها و بعد از‏‎ ‎‏آن چه کارها و الآن هم دست بردار نیستند اینها، ولو نمی توانند یک کاری بکنند، لکن‏‎ ‎‏کافی است که یکی دو نفرشان خودشان را وارد بکنند، یک وقت ببینید که یک انحرافی‏‎ ‎‏حاصل شد و از اینها انحراف حاصل شده است. و لهذا، افرادی که در موارد حساس‏‎ ‎‏اینجا خصوصاً واقع می شوند افرادی باشند که سوابقشان معلوم باشد اینها چکاره بودند‏‎ ‎‏در آن وقت، چه کرده اند اینها، خانوادۀ اینها چه خانواده ای هست، چکاره بودند در آن‏‎ ‎‏وقت، کارهایی که در سابق کرده اند روی چه زمینه ها بوده است. اگر بخواهید شما واقعاً،‏‎ ‎‏یک دستگاهی باشد که این دستگاه در خدمت خود کشورتان باشد و بخواهد نجات‏‎ ‎‏بدهد این کشور را از آن گرفتاریهایی که در طول تاریخ و خصوصاً، در این پنجاه سال‏‎ ‎‏اخیر ما داشتیم و شما داشتید. بخواهید نجات بدهید این ملت را، باید طوری بکنید که‏‎ ‎‏افرادی که آنجاهایی که حساس است، بسیار زیاد باید مطالعه کنید رویش و در سایر جاها‏‎ ‎‏هم همین طور. علی ایّ حال، یک توجه خاصی در اینجا لازم است که باید بشود و افراد‏‎ ‎‏کارشناسی لازم دارید که همه چیزها را، پیچ و مهره های همۀ امور را بتوانند یک عده‏‎ ‎‏کارشناس که درست مطالعه کنند و بفهمند، هم در فیلمها و هم در گفتارها و هم در‏‎ ‎‏مصاحبه ها، همۀ اینها باید اینطور باشد تا اینکه ان شاءالله ، موفق بشوید و مطمئن باشید که‏

‏موفق هستید.‏

حفظ امدادهای غیبی با اخلاص در عمل

‏     ‏‏و عمده این است که یک کشوری است که شما از دهن چند تا اژدها بیرونش آوردید‏‎ ‎‏اینها، طرفین، همه شان اژدها هستند، یکیشان بدتر یکیشان از او بدتر، و الاّ همه در بدی‏‎ ‎‏مثل هم هستند و شما الآن کشور خودتان را، این ملت نجات داده و حالا هر گوشه ایش‏‎ ‎‏دست یک دسته ای افتاده است که باید درش کار کند. و مطمئن باشید شمایی که‏‎ ‎‏می خواهید، مایی که می خواهیم آن مسائل الهی و آن مقاصد الهی و مقاصد حق در ایران‏‎ ‎‏جایگزین آن باطلها بشود، خداوند با ما همراهی می کند. وقتی که ما یک همچو‏‎ ‎‏پشتوانه ای داریم ‏‏[‏‏پیروزیم‏‏]‏‏ و ملت ما را الآن می بینید، شما خیال می کنید مسئله عادی‏‎ ‎‏است که یک ملت سرتاسرش یک مطلب را بگوید، این مسئله عادی نیست، یک مسئله‏‎ ‎‏غیبی است؛ این که سرتاسر کشور یک وقت آدم ببیند که هر جا هر صدایی بلند می شود،‏‎ ‎‏آن چیزی که در بندر عباس واقع می شود، در آخر آذربایجان هم واقع می شود همان‏‎ ‎‏مطلب، کی می تواند همچو کاری را انجام بدهد؟ چه دستگاهی می تواند؟ این‏‎ ‎‏دستگاههای بزرگ خارجی وقتی بخواهند یک چیزی را راه بیندازند، یک میتینگی‏‎ ‎‏می خواهند راه بیندازند، هزار جور زحمت دارد، باز هم نمی توانند آن طوری که دلشان‏‎ ‎‏می خواهد. شما یک کلمه می گویید، یک وقت می بینید سرتاسر کشور همه با هم همصدا‏‎ ‎‏هستند. این یک دست غیبی است همراه ما و این را حفظش بکنید. حفظ به این است که‏‎ ‎‏خدمت را خالص کنید برای خدای تبارک و تعالی. عقل اقتضا می کند که انسان زحمت‏‎ ‎‏که می کشد این زحمت را برای خلق بکشد، همان زحمت را برای خالق هم بکشد،‏‎ ‎‏نتیجه اش هم در دنیا همان است. شما در اینجا کار می کنید، زحمت می کشید، قصدتان هر‏‎ ‎‏چه هست، آن مقداری که باید به شما ـ مثلاً ـ از حیثیات برسد می رسد، حالا عقل اقتضا‏‎ ‎‏می کند که خوب، ما وقتی که اینطور است، چرا برای خدا نباشد. ما برای خدا هم کار‏‎ ‎‏بکنیم، هر مقصدی که داریم بهتر به ما می رسد، برای غیر خدا هم کار بکنیم به ما‏‎ ‎‏می رسد، لکن برای ما ضررهای معنوی دارد. چرا انسان همه مسائل را، معنویات را نگیرد‏

‏تا مادیات هم دنبالش بیاید؟ مادیات هست، اما معنویات را وقتی شما گرفتید مادیات هم‏‎ ‎‏دنبالش می آید، لازم نیست شما برای او زحمت بکشید. شما برای معنویات، برای‏‎ ‎‏کشورتان، برای رها کردن کشورتان از ظلم و جوری که کشیده اند، این ملت کشیده است،‏‎ ‎‏از این اشخاصی که در اینجا حکومت کرده اند و به اینها ظلم کرده اند، یا قدرتهایی که‏‎ ‎‏آلاتشان در اینجا بوده است و کارهایی کرده اند، شما برای نجات این ملت کار بکنید.‏‎ ‎‏خداوند به شما هم در دنیا همه چیز می دهد و هم در آخرت، ان شاءالله . و امیدوارم‏‎ ‎‏خداوند شما را موفق کند ان شاءالله این دستگاه را یک دستگاه به تمام معنا اسلامی‏‎ ‎‏[‏‏کنید‏‏]‏‏ که هر جا کلید باز می شود، انسان بفهمد که این با سایر جاها فرق دارد، این یک‏‎ ‎‏جور دیگری است. خدا حفظتان کند ان شاءالله ، موفقتان کند.‏

‎ ‎