پیام
تبیین جایگاه زن در فرهنگ اسلامی و تقدیر از بانوان مبارز و شجاع ایران
پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن (جایگاه زن در فرهنگ اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ف‍روردی‍ن‌ ‭1361

زمان (قمری) : 19 جمادی الثانی ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 192

موضوع : تبیین جایگاه زن در فرهنگ اسلامی و تقدیر از بانوان مبارز و شجاع ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد مسعود حضرت زهرا (س) ـ روز زن

مخاطب : زنان ایران

پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن (جایگاه زن در فرهنگ اسلامی)

پیام

‏زمان: 25 فروردین 1361 / 19 جمادی الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تبیین جایگاه زن در فرهنگ اسلامی و تقدیر از بانوان مبارز و شجاع ایران‏

‏مناسبت: میلاد مسعود حضرت زهرا(س) ـ روز زن‏

‏مخاطب: زنان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران بویژه زنان بزرگوار «روز مبارک زن»؛ روز‏‎ ‎‏شرافت عنصر تابناکی که زیربنای فضیلتهای انسانی و ارزشهای والای خلیفة الله در جهان‏‎ ‎‏است.‏

‏     و مبارکتر و پربهاتر انتخاب بسیار والای روز بیستم جمادی الثانی است، روز‏‎ ‎‏پر افتخار ولادت زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است؛ زنی که در‏‎ ‎‏حجره ای کوچک و محقّر، انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی‏‎ ‎‏افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد. صلوات و سلام خداوند‏‎ ‎‏تعالی بر این حجرۀ محقر که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم‏‎ ‎‏است.‏

‏     نقش زنان در عالم از ویژگیهای خاصی برخوردار است. صلاح وفساد یک جامعه از‏‎ ‎‏صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن، یکتا موجودی است که می تواند‏‎ ‎‏از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به‏‎ ‎‏استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند و می تواند بعکس آن باشد. بدون شک‏‎ ‎‏آنچه در این پنجاه سال روزگار سیاه ایران به دست این رژیم سیه روی‏‎[1]‎‏ به ملت عزیز‏‎ ‎‏ایران بویژه بانوان مظلوم آن گذشت باطرح و نقشۀ از پیش حسابشدۀ ابرجنایتکاران‏

‏جهان بوده است. رضاخان و فرزند جنایتکارش با فکر علیلشان به چنان جنایات عمیقی‏‎ ‎‏دست زدند که در طول تاریخ این کشور، بی نظیر و یا کم نظیر بوده است.‏

‏     ابر جنایتکاران که ادامۀ حیات خویش رادر اسارت ملتها بویژه ملتهای اسلامی‏‎ ‎‏می دانند در این سده های اخیر که راهشان به کشورهای اسلامی نفتخیز و ثروتمند باز شد،‏‎ ‎‏دریافتند که تنها «قشر مذهبی» است که می تواند خار راهی در راه استعمار و استثمار آنان‏‎ ‎‏باشد. و دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد علاقۀ مردم دارای چنان‏‎ ‎‏قدرتی است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو در آورد‏‎[2]‎‏؛ و نیز‏‎ ‎‏دریافتند که زنان در آن نهضت نقش اساسی را داشتند. و متوجه شدند که در مشروطه و‏‎ ‎‏پس از آن نیز زنان بویژه قشر متوسط محروم آنان هستند که می توانند با قیام خود، مردان‏‎ ‎‏را به میدان بکشند. و احساس کردند که تا این عوامل به قوت خود باقی هستند نقشه های‏‎ ‎‏آنان نقش بر آب است. و لازم دیدند برای دست یافتن به این کشورها و مخازن سرشار‏‎ ‎‏آنها پایه های مذهب و رهبری مذهبی قشرهای مذهبی سست شود و از همان زمانها به‏‎ ‎‏فکر این نقشه و عملی نمودن آن افتادند و توفیقهایی هم به دست آوردند، تا آنکه‏‎ ‎‏رضاخان رابرای این خدمت، یافته و او را به قدرت رساندند، و او با این سه عامل به پیکار‏‎ ‎‏سرسختانه پرداخت. و کسانی که آن زمان را به یاد دارند می دانند این خائن تبهکار با‏‎ ‎‏دستیاری عمّال بی وطنش با اینان چه کردند و برای پیروزیِ هر چه سریعترِ نقشه هایشان‏‎ ‎‏چه راههایی را برای انحراف و مصرفی نمودن و به فساد کشاندن بانوان مظلوم در پیش‏‎ ‎‏گرفتند. کافی است نسل حاضر که آن روزگار سیاه را درک نکرده اند به کتابها، شعرها،‏‎ ‎‏نوشته ها، نمایشنامه ها، تصنیفها، روزنامه ها، مجله ها و مراکز فحشا و قمارخانه ها و‏‎ ‎‏شرابفروشیها و سینماها ـ که همه یادگار آن عصر بودند ـ بنگرند و یا از آنان که دیده اند‏‎ ‎‏بپرسند و نیز سؤال کنند که نسبت به زن، این قشر انسان پرور و آموزگار، چه ظلمها و‏‎ ‎‏خیانتهایی در ظاهرِ فریبنده ای به اسمِ زن مترقی روا داشتند. شک نیست که توده های‏

‏زنان مذهبی، خصوصاً محرومان جامعه مقاومت نمودند، ولی برای استعمارگران خائن‏‎ ‎‏در بسیاری از قشرهای مرفّه و عشرت طلب توفیق حاصل شد و اینان بازار را برای اربابان‏‎ ‎‏گرم کردند. و اکنون نیز که با عنایت خداوند متعال و فعالیت ملت عظیم الشأن بویژه بانوان‏‎ ‎‏و زنان شیردل، دست ستمکاران کوتاه شده است، هنوز اقلیتی ناچیز به  کارهای جاهلانۀ‏‎ ‎‏خود ادامه می دهند؛ و امید است ان شاءالله تعالی آنان هم از حیله های شیاطین بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک آگاه شده و از دَمِ فریب آنان برهند.‏

‏     ما باید امروز که روز زن است و به حقیقت در ایرانِ عزیز روز زن است، به زنان‏‎ ‎‏خویش افتخار نماییم. چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم‏‎ ‎‏ستمکار سابق، و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابر قدرتها و وابستگان آنان در صف اول‏‎ ‎‏ایستادگی و مقاومت از خود نشان داده اند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین‏‎ ‎‏شجاعتی از مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار است .‏

‏     این جانب در طول این جنگ صحنه هایی از مادران و خواهران و همسران عزیز از‏‎ ‎‏دست داده دیده ام که گمان ندارم در غیر این انقلاب نظیری داشته باشد. و آنچه برای من‏‎ ‎‏یک خاطرۀ فراموش نشدنی است ـ بااینکه تمام صحنه ها چنین است ـ ازدواج یک دختر‏‎ ‎‏جوان با یک پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو‏‎ ‎‏چشم آسیب دیده بود. آن دختر شجاع با روحی بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت‏‎ ‎‏گفت: «حال که نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دیْن خود را به انقلاب و به‏‎ ‎‏دینم ادا کرده باشم.» عظمت روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمه های الهی آنان را‏‎ ‎‏نویسندگان، شاعران، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان، عارفان، فیلسوفان، فقیهان و هر‏‎ ‎‏کس را که شماها فرض کنید، نمی توانند بیان و یا ترسیم کنند. و فداکاری و خداجویی و‏‎ ‎‏معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمی تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند. و این روز‏‎ ‎‏مبارک، روز این زن و این زنهاست ـ که خدایشان برای اسلام و ایران و عظمت آن پایدار‏‎ ‎‏نماید.‏


‏     و هم اکنون یک نصیحت مخلصانه و پدرانه به بانوانی که جوانند و همسرانشان به‏‎ ‎‏لقاءالله پیوسته اند می نمایم که از ازدواج، این سنت ارزندۀ الهی سرباز نزنند و با ازدواج‏‎ ‎‏خود یادگارهایی چون خود، مقاوم و ارزنده به جای گذارند،و به وسوسۀ بعضی اشخاصِ‏‎ ‎‏بی توجه به صلاحها و فسادها گوش فراندهند. و نیز به پاسداران و سربازان و جوانان عزیز‏‎ ‎‏تذکر می دهم که ازدواج با این بانوان راغنیمت شمرده و با انتخاب همسرانی چنین ارزنده‏‎ ‎‏به زندگی شرافتمندانۀ خویش ادامه دهند. خداوند تعالی یار و مددکارتان باد.‏

‏     درود و سلام بی پایان بر زن و زنها، این عناصر ارزنده و مقاوم. مبارک باد بر همه، روز‏‎ ‎‏ارزشمند زن. خداوند پشتیبان این کشور عزیز باشد و یار و یاور همه.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ رژیم پهلوی.
  • ـ فتوای عالِم بزرگ، میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو در زمان ناصرالدین شاه قاجار. این فتوای کوتاه به لغو قرارداد «رژی» انجامید.