پیام
جنایت های رژیم اشغالگر قدس در لبنان ـ سستی و فتور سران دولت های اسلامی
پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ت‍ی‍ر ‭1361

زمان (قمری) : 24 رم‍ض‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 378

موضوع : جنایت های رژیم اشغالگر قدس در لبنان ـ سستی و فتور سران دولت های اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : روز جهانی قدس

مخاطب : ملت ایران و مسلمانان جهان

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)

پیام

‏زمان: 25 تیر 1361 / 24 رمضان 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: جنایتهای رژیم اشغالگر قدس در لبنان ـ سستی و فتور سران دولتهای اسلامی‏

‏مناسبت: روز جهانی قدس ‏

‏مخاطب: ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انا لله و انا الیه راجعون

‏     ‏‏در سالروز قدس سال 1361 غم انگیزترین و دردناکترین روزها را می گذرانیم و‏‎ ‎‏اسفناکترین و مصیبت بارترین ایام را پشت سر می گذاریم. نه فقط غم و درد برای شهدای‏‎ ‎‏بی پناه و بیگناه لبنان مظلوم، و نه فقط أسف و مصیبت از حملۀ دامنه دار اسرائیل جانی با‏‎ ‎‏بمبهای خوشه ای و آتشزا به ساکنین عرب و مسلمانان بیروت، که موجب شهادت و‏‎ ‎‏آسیب هزاران پیر و جوان و زن و مرد و کودک بیگناه بی پناه شده است، و نه برای‏‎ ‎‏نقشه های شوم امریکای ابر جنایتکار، و نه برای هدم اساس اسلام در ایران و سایر‏‎ ‎‏کشورها، و نه برای کمکهای مادی و معنوی مصر و اردن و دیگر هم قطارانشان به دو‏‎ ‎‏جنایتکار افسار گسیخته «بگین» و «صدام»، که اینان خوی درندگی و جنایتکاری دارند و‏‎ ‎‏زندگی و حیات مادی آنان بستگی به تجاوز به حقوق ملتها و مستضعفان جهان دارد، و‏‎ ‎‏تحت ستم قرار دادن و سرکوبی ملتهای مظلوم از افتخارات آنان است؛ و نه برای تجاوز‏‎ ‎‏بی رحمانۀ صدام عفلقی و حزب بعث عراق به کشور اسلامی ایران و کشتار هزاران‏‎ ‎‏کودک، پیرزن و پیرمرد، و به ویرانه بدل کردن شهرهای آباد و سرسبز عرب نشین و‏‎ ‎‏فارس نشین ایران، که این حزب مشرک نمی تواند اسلام را تحمل کند و برنامۀ آن‏‎ ‎‏براندازی اسلام و هواداران آن است. مصیبت و تأسف و غم و درد برای ابتلای مسلمانان‏‎ ‎‏به این حکومتهای خودفروخته و دلباخته به ابرقدرت امریکا و چشم بسته به فرمان‏‎ ‎


‏دشمنان اسلام و مسلمانان است. اینان برای مخالفت با جمهوری اسلامی و کمکهای‏‎ ‎‏نظامی و تسلیحاتی و مادی و معنوی به صدام ـ که اسلام را دشمن خود می داند ـ‏‎ ‎‏عذرهایی می تراشیدند و مسئلۀ فارس و عرب را برخلاف دستورات اسلام و قرآن مجید‏‎ ‎‏پیش می آوردند و در بوقهای تبلیغاتی و مطبوعات در خدمت ابرقدرتها پشتیبانی اسرائیل‏‎ ‎‏از ایران را با دروغ شاخدار بهانه می کردند.‏

‏     امروز که اسرائیل به یک کشور مسلمان عربی حمله نموده و مسلمانان را به خاک و‏‎ ‎‏خون می کشد، چه عذری در خفقان مرگبار خود دارند؟ چه عذری در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏قهار و ملتهای اسلامی در کمک به اسرائیل و ارباب جنایتکارش دارند؟ چه عذری در‏‎ ‎‏تعقیب پیشنهاد ذلت بار «کمپ دیوید» و «طرح فهد» دارند؟ چه عذری در سازش با این‏‎ ‎‏جانیان بالذات و خونخواران حرفه ای دارند؟ آیا امریکا با امریکای سابق که ما را به دروغ‏‎ ‎‏متهم به سازش با آن می کردند فرق کرده است؟ و یا اسرائیل با اسرائیلی که به بهانۀ‏‎ ‎‏دروغین دادن اسلحه به جمهوری اسلامی به کمک صدام شتافتند و به دشمنی با ما برای‏‎ ‎‏نجات حزب بعث عفلقی یقه پاره می کردند، تفاوت کرده است؟‏

‏     بارالها، مسلمانان منطقه گرفتار یک چنین حکمفرمایانی هستند، چنانچه مولای آنان‏‎ ‎‏علی بن ابیطالب گرفتار منافقانی ظاهر الصلاح بود و به دست آنان در مثل این ایام به لقای‏‎ ‎‏تو شتافت و از گرفتاریها نجات پیدا کرد.‏

‏     بارالها، امروز اسلام گرفتار منافقانی جنایتکارتر از «نهروانی»هاست که با نام اسلام،‏‎ ‎‏آن را می کوبند و با دشمنان اسلام به اسم اسلام و در حقیقت برای چپاول اموال ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم و محروم و دربند  کشیدن آزادگان ملتها سازش می کنند.‏

‏     خداوندا، این دولتمردان نادان، بار ذلت اسرائیل را به دوش می کشند که چند روزی‏‎ ‎‏بر ملتهای مسلمان حکومت کنند.‏

‏     خداوندا، این حکومتهای نادان با داشتن همۀ امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها، به‏‎ ‎‏جنایات امریکا و اسرائیل صحه می گذارند، و برای تحکیم پایه های کفر شب و روز خود‏‎ ‎‏را نمی فهمند. بارالها، این خلق مسلمان و مظلوم را از چنگال آنان نجات ده. اما اکنون چه‏‎ ‎


‏باید کرد؟ آیا راهپیمایی و فریادها و بیقراریها از دست دشمنان اسلام و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏کافی است؟ یا آنکه این وسیله است، نه هدف. گرچه دولتهای منطقه و عمال‏‎ ‎‏استعمارگران و ستم پیشگان همین فریادها را نیز تحمل نمی کنند؛ و مطمئن باشید که‏‎ ‎‏فریادها را در حلقوم ستمزدگان و محرومان خفه می کنند. هم آنان که از هم اکنون از فریاد‏‎ ‎‏مظلومانی که در هر سال یک مرتبه در حول کعبۀ آمال خود می گردند و ناله و فغان‏‎ ‎‏می کنند، و در مجمعی که اساسش بر امور سیاسی بنیان گذاشته شده به مخالفت‏‎ ‎‏برمی خیزند، خروش و پرخاش مسلمانان را برای رهایی قدس، به هر وسیله ای که باشد‏‎ ‎‏خفه خواهند کرد.‏

‏     اسلام عزیز و پیامبر عظیم الشأنش و شهید محرابش که در شب مبارک قدر برای‏‎ ‎‏محرومین به خاک و خون کشیده شد، این شکوه را به کجا سر دهند که سلطه گران در بلاد‏‎ ‎‏اسلامی می گویند درد و رنج بکشید و ناله نکنید! در زیر شکنجه های امریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏پلید و دیگر قدرتمندان خرد شوید و دم در نیاورید! دردها زیاد است، لکن چاره‏‎ ‎‏چیست؟ ملت ایران به پیروی از قرآن کریم و اسلام بزرگ، راه چاره را یافت و رژیم‏‎ ‎‏امریکایی پهلوی را پس از فریادها و اعتصابها با مشت و دندان در مقابل تانکها و مسلسلها‏‎ ‎‏از پای درآورد، و صدام جنایتکار و حزب مشرک او را با ایمان و قیامِلله از پای درآورد،‏‎ ‎‏و صدام بلند پرواز را که لاف سرداری قادسیه می زد به دریوزگی و ذلت کشاند، و تمام‏‎ ‎‏توطئه ها را با هدایت الهی در نطفه خفه کرد. و اکنون نیز از پای نمی نشیند تا آنچه از روز‏‎ ‎‏اول به عنوان غرامت و برای تأدیب مجرم خواست جامۀ عمل پوشد، و تصمیمات‏‎ ‎‏شورای امنیت و سازمانهای بی ارزش را جز ورق پاره هایی در خدمت «وتو»کنندگان‏‎ ‎‏نمی داند.‏

‏     آنان با همۀ عربده ها و تبلیغات بی پایه سر تعظیم به پیش صهیونیزمها فرو آورده و‏‎ ‎‏برای تحکیم پایه های حکومت آنان و وابستگانشان چون صدام در آستانۀ مرگ ننگین به‏‎ ‎‏تشکیل جلسه و صدور قطعنامه پرداخته اند، و گمان کرده اند دولت متکی به خدا و ملت‏‎ ‎‏عظیم ایران بیدی است که از این بادها بلرزد. ملتی که اکنون طعم شیرین شهادت را‏‎ ‎


‏چشیده است و پیرو مولای خود امیرالمؤمنین و اولاد عظیم القدر او که شهادت را فوز‏‎ ‎‏عظیم می دانسته و در محراب شهادت و میدان نبرد ندای ‏فزت و رب الکعبه‏ را سر می دادند از‏‎ ‎‏سازمانهای نوکر ابرقدرتها نمی هراسد. ملتی که ابرقدرت امریکا را از  کشور بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ با ذلت و خواری راند و نفت و خزائن خود را از حلقوم آن‏‎ ‎‏بیرون کشید، از طبلهای تو خالی سازمانهای ساختۀ آن نمی ترسد. و این ملت و دولت‏‎ ‎‏پیرو آن، همان گونه که کراراً اعلام نموده اند، خواستهای مشروع خود را از صدام و حزب‏‎ ‎‏عفلقی می گیرند، و برای احقاق حق مشروع خود به هر اقدامی دست می زنند «بَلَغَ ما بَلَغْ».‏

‏     و اما تکلیف ملتها در آستان روز قدس و آستان سالروز شهادت بزرگ انسان تاریخ‏‎ ‎‏بشریت آن است که در اجتماعات و راهپیماییهای خود از دولتهای خویش به طور جدی‏‎ ‎‏بخواهند که با قدرت نظامی و سلاح نفت در مقابل امریکا و اسرائیل به مقابله برخیزند، و‏‎ ‎‏اگر گوش نکردند و اسرائیل جنایتکار را که تمام منطقه حتی حرمین شریفین را تهدید‏‎ ‎‏می کند و هم اکنون عمق خواسته های او واضح شده است، تأیید کردند، با فشار و‏‎ ‎‏اعتصابات و تهدید، آنان را مجبور به عمل کنند. در حالی که اسلام و اماکن مقدسۀ آن‏‎ ‎‏مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته هیچ فرد مسلمانی نمی تواند در مقابل آن بی تفاوت‏‎ ‎‏باشد. و آنچه در این موقع که اسرائیل تجاوز گسترده به بلاد مسلمین نموده و مسلمانان‏‎ ‎‏بیگناه و بی پناه را به خاک و خون کشیده است دولتهای منطقه انجام می دهند جز یک‏‎ ‎‏کلام بی محتوا و سازشکارانه نیست. و مصیبت بارتر آنکه از دست اسرائیل به امریکا‏‎ ‎‏ـ جنایتکار اصلی ـ پناه می برند؛ و در حقیقت از خوف مار به اژدها روی می آورند، و با‏‎ ‎‏داشتن ابزار مقابله با آنان حاضر به یک کلمۀ خشن یا یک تهدید نیستند. و با این وضع‏‎ ‎‏باید همه حاضر برای محو و نابودی شوند و در طول زندگی خود به هر ذلتی تن در دهند.‏‎ ‎‏ایران همان گونه که اعلام کرد جز از راه عراق و برکناری حکومت حزب بعث نمی تواند‏‎ ‎‏اقدامی مؤثر کند،و پس از حصول خواسته های مشروع خود داوطلب است که خیلی‏‎ ‎‏بیشتر از حال در کنار سایر مسلمانان و بویژه ملتها و دولتهای عربی در نبرد با اسرائیل‏‎ ‎‏تشریک مساعی نماید، و به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ مسلمان منطقه با قدرتهای‏‎ ‎


‏دیگر منطقه بسیار کوبنده تر از این زمان در نبرد با اسرائیل همکاری کند. و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته اوضاع و احوال کشورهای اسلامی و عربی و حکومتهای منطقه به همین منوال‏‎ ‎‏باشد که نه تنها سراپا سازش و تسلیم و تأیید از دشمن اصلی و وابستگان به اوست، که‏‎ ‎‏کمکهای مادی و معنوی به آنان می کنند. ایران مجاهد در پیشگاه مقدس خداوند عذر‏‎ ‎‏دارد و از ملتهای اسلامی منهای دولتها استمداد می کند که اگر آنان اجابت کردند دست به‏‎ ‎‏اقدام مؤثرتر و جدیتری خواهد زد. من به سران فلسطینی نصیحت می کنم که دست از‏‎ ‎‏رفت و آمدهای خودشان برداشته و با اتکا به خداوند متعال و مردم فلسطین و اسلحۀ‏‎ ‎‏خویش تا حد مرگ با اسرائیل بستیزند، چرا که این رفت و آمدها موجب می شود که‏‎ ‎‏ملتهای مبارز از شما دلسرد شوند. شما اطمینان داشته باشید که نه شرق به درد شما‏‎ ‎‏می خورد و نه غرب. با ایمان بر خدا و تکیه بر سلاح با اسرائیل بجنگید، همچون ملت و‏‎ ‎‏نیروهای مسلح ایران که بی اتکا به قدرتها و ابرقدرتها و با ایمان به خدای تعالی و قدرت‏‎ ‎‏لایزال او تا حصول خواسته های مشروع خویش دست از اسلحه برنمی دارند.‏

‏     خداوندا، از این سستیها و بی تفاوتیها و جاه طلبیها و خودباختگیها در سراسر جهان به‏‎ ‎‏تو پناه می برم. خداوندا، برای نصرت اسلام و مسلمین جهان و مستضعفان دربند‏‎ ‎‏مستکبران و برای نصرت نیروهای جمهوری اسلامی بر فریب خوردگان بعثی صدامی از‏‎ ‎‏درگاه مقدست استمداد می طلبم. والسلام علی من اتّبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎