حکم
حدود اختیارات دادستان کل کشور
حکم به دادستان کل کشور (تفکیک اختیارات شورای عالی قضایی و دادستانی انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 م‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 10 ش‍وال‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 397

موضوع : حدود اختیارات دادستان کل کشور

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی تبریزی، سید حسین (دادستان کل کشور)

حکم به دادستان کل کشور (تفکیک اختیارات شورای عالی قضایی و دادستانی انقلاب)

حکم

‏زمان: 9 مرداد 1361 / 10 شوال 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حدود اختیارات دادستان کل کشور‏

‏مخاطب: موسوی تبریزی، سید حسین (دادستان کل کشور)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دادستان کل انقلاب اسلامی کشور‏

‏     جنابعالی موظفید فقط در محدودۀ اختیاراتی که در تاریخ 9 / 6 / 60 از طرف‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیۀ دادسراهای انقلاب‏‎ ‎‏در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در صلاحیت‏‎ ‎‏دادسراها و دادگاههای انقلاب می باشد دخالت نکنند، و بخشنامه های قانونی شورایعالی‏‎ ‎‏قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله ای که از طریق شورایعالی به شما ارجاع‏‎ ‎‏می شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی مسئول می باشید. و شورایعالی قضایی، بخشنامه های مربوط به‏‎ ‎‏دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیۀ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و‏‎ ‎‏شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند داد.‏‎[1]‎

‏9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی وقت، دربارۀ چگونگی صدور این حکم و حکم مورخ 5 / 5 / 1361، در فاصله ای اندک و علت صدور  آن می نویسد: «این دو دستخط مبارک حضرت امام ـ سلام اللّه تعالی علیه ـ در تاریخ 5 / 5 / 61 و 9 / 5 / 61 مربوط می شود به اختلافی که میان بنده و شورایعالی قضایی آن وقت در رابطه با تفکیک مسئولیتهای قضایی پیش آمده بود. حکم شورایعالی قضایی به صورتی که مشاهده می شود، در موقع بسیار حساس ـ که منافقین کاملاً ایجاد رعب و وحشت کرده بودند ـ صادر، و پس از حدود ده ماه، احساس امنیت که کردند، خواستند مسئولیتهای حقیر را محدود و در واقع دادستانی کل انقلاب را محدود سازند، ولی با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارک 5 / 5 / 61 را نوشتند. سپس بعضی از اعضای شورا خدمت ایشان رسیدند، به اعتقاد اینکه ایشان را قانع کنند که از نوشتۀ خود برگردند، لیکن امام امت، دستخط 9 / 5 / 61 را که محکمتر و با اختیارات بیشتر است نوشتند که متأسفانه با چه برخوردهایی از طرف بعضیها مواجه شدند، خدا می داند. واللّه علی ما عملوا خبیرٌ و بصیرٌ. والی اللّه الامور و الیه المُشتکی».