پیام
همبستگی منافقین با حزب بعث عراق و حمایت قدرت های بزرگ از متجاوز
پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابر قدرت ها از متجاوز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ش‍ه‍ری‍ور ‭1362

زمان (قمری) : 14 ذی الحجه ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 143

موضوع : همبستگی منافقین با حزب بعث عراق و حمایت قدرت های بزرگ از متجاوز

زبان اثر : فارسی

مناسبت : هفته جنگ تحمیلی

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابر قدرت ها از متجاوز)

پیام

‏زمان: 31 شهریور 1362 / 14 ذی الحجه 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: همبستگی منافقین با حزب بعث عراق و حمایت قدرتهای بزرگ از متجاوز‏

‏مناسبت: هفته جنگ تحمیلی‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     سه سال از حملۀ وحشیانه و احمقانۀ «سردار قادسیه»‏‎[1]‎‏ گذشت. تجربۀ سه ساله و‏‎ ‎‏مطالعۀ اوضاع نظامی، سیاسی، اقتصادی ایران، که به خیال پوچ عفلقیان و منافقان و‏‎ ‎‏«حزب تودۀ» وابسته و دلباختۀ شوروی و دیگر گروهها و دسته های نوکر مآب در همان‏‎ ‎‏هفتۀ اول و یا ماه های اول شکست ایران و سقوط جمهوری اسلامی و اسلام حتمی بود،‏‎ ‎‏که اکنون بر جهانیان خلاف آن ثابت شده است، خوب است چشم کوردلان را باز کند؛ و‏‎ ‎‏از کارهای جنون آمیزی که تاکنون کرده اند، و امروز جز حربۀ دروغ و گزاف چیزی‏‎ ‎‏برایشان به جای نمانده است، توبه کنند؛ و در پیشگاه خدای متعال، اگر اعتقاد دارند، عذر‏‎ ‎‏تقصیر بخواهند؛ و در پیشگاه ملت بزرگ ایران به جهالت و کوتاه اندیشی شان اعتراف‏‎ ‎‏کنند. اکنون علی رغم دروغپردازیها و عربده کشیدنها، آنچه برای صدام مانده است‏‎ ‎‏شکستهای پی در پی و جنایتهای وحشیانه نسبت به مردم مرزنشین، بخصوص مناطق‏‎ ‎‏عرب نشین و کردنشین، و همچنین دیگر شهرهای ایران و به شهادت رساندن زنان و‏‎ ‎‏کودکان و مردان بیگناه می باشد.‏

‏     و آنچه برای دشمنان اسلام و انقلاب، چه آنان که در رأس کشورهای کفر و دولتهای‏‎ ‎‏الحادی هستند و چه آنهایی که به این دولت ها پناه برده اند، مانده است شایعه سازیهای‏‎ ‎‏واضح البطلانی است که جز عده ای بی خبر از اوضاع ایران و منطقه کسی باور نمی کند.‏

‏بی تردید باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده باشد که‏‎ ‎‏کمک های همه جانبۀ ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای تبلیغاتی شبانه روزی آنان‏‎ ‎‏تاکنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این نیز به خواست خداوند تعالی مفید نخواهد‏‎ ‎‏بود. و اگر چشم خود را باز کنند، برای آنها واضح شده است که قدرت های بزرگ یعنی‏‎ ‎‏امریکا و شوروی از بی عقلی آنان استفاده نموده و می خواهند با دست آنان، ولو به‏‎ ‎‏احتمال بسیار ضعیف، در منطقه یا در ایران به خیال واهی خود ناراحتی ایجاد کنند.‏

‏     تمام این مسائل و رسوایی هایشان به خاطر آن است که اسلام و نفوذ معنوی آن را در‏‎ ‎‏توده های میلیونی مردم نشناخته اند، و چشم و گوش خود را از شناخت حقیقت ها‏‎ ‎‏بسته اند. اینان آیا ندیده اند که در ظرف مدت کوتاهی جوانان غیور ایران در سایۀ‏‎ ‎‏معنویت اسلام از پرتگاه هایی که قدرت های نفتخوار و مفتخوار برای سقوط آنان ایجاد‏‎ ‎‏کرده بودند به صورتی معجزه آسا نجات یافته، و به قلۀ بلند ایمان و تعهد به اسلام صعود‏‎ ‎‏نموده اند؛ و با شجاعت و شهامت کم نظیر بر کفر جهانی و عفلقیان تاخته و آنان را از‏‎ ‎‏کشور عزیز خود بیرون رانده اند و میهن اسلامی خود را از دست چپاولگران شرق و‏‎ ‎‏غرب نجات داده، و تفاله های وابسته و پیوستۀ آنان را به جای خود نشانده اند و به عمر‏‎ ‎‏ننگین آنان خاتمه داده اند. و آیا تجربۀ چند ساله کافی نیست تا این مدعیان قدرت و‏‎ ‎‏شناخت مسائل نظامی، سیاسی و تشکیلاتی را به خود آرد و از خواب غفلت بیدار کند، تا‏‎ ‎‏از وعده های پوچ ابرقدرتها بازی نخورند و خود را آلت بی ارادۀ دست آنان قرار ندهند؟‏

‏     مضحک آن است که صدام در ملاقات با ارتشیان خود، که طعم تلخ شکستهای خود‏‎ ‎‏را از جوانان شجاع ایران چشیده اند و از زاغه های مملو از اسلحۀ مدرن و مهمات بی پایان‏‎ ‎‏فرار نموده اند، گفته است ما امروز بیشتر از هر وقت دیگر مجهز به سلاح های پیشرفته‏‎ ‎‏هستیم و جنگ را تا سالها ادامه می دهیم! مطلب او نسبت به سلاح های پیشرفته ای که از‏‎ ‎‏قدرت ها یا به دریوزگی و یا در برابر اموال مردم بی پناه عراق به دست آورده است مورد‏‎ ‎‏تصدیق است، لکن این نویدی است برای رزمندگان ما که بدون از دست دادن مخازن‏‎ ‎‏کشور و آبروی خود این سلاحها را از چنگال ارتش فراری عراق به دست آورده و علیه‏

‏آنها به کار می برند. و ما از این شیوه خوشحالیم. و اکنون نیز سربازان فداکار اسلام با‏‎ ‎‏سلاحها و خودروها و تانکهای دشمن بر او می تازند. ‏

‏     و اما ادامۀ جنگ، همه می دانند که ابتکار آن در دست جوانان ماست؛ و تا سقوط‏‎ ‎‏حزب بعث عفلقی عراق، دفاع از اسلام و از دو کشور اسلامی عراق و ایران ادامه دارد. و‏‎ ‎‏پس از آنکه مقدرات کشور به دست ملت رنجدیدۀ عراق افتاد، جنگ خاتمه یافته است.‏‎ ‎‏آنچه که موجب تأسف بسیار است آن است که ابرقدرتها، بویژه امریکا، با فریب صدام،‏‎ ‎‏با هجوم به کشور ما، دولت مقتدر ایران را سرگرم دفاع از کشور خود نمود، تا مجال به‏‎ ‎‏اسرائیل غاصب تبهکار دهد تا به نقشۀ شوم خود که تشکیل اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات‏‎ ‎‏است، اقدام نماید.‏

‏     اسحاق شامیر‏‎[2]‎‏ مهرۀ تازه امریکا، به مجرد نامزدی نخست وزیری به جای بگین‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏مهرۀ دیگر، قبل از هرچیز نقشۀ اسرائیل را فاش نمود. او گفت سازمان آزادیبخش‏‎ ‎‏فلسطین باید محو شود. وی تصریح کرد که به عنوان طرفدار یک اسرائیل بزرگ باقی‏‎ ‎‏خواهد ماند. اکنون جای تأسف نیست که سران کشورهای عرب در مقابل این مصیبت یا‏‎ ‎‏ساکت نشسته اند و راه را برای این نقشۀ شوم باز گذاشته اند، و یا برای خوشامد امریکا و یا‏‎ ‎‏جاه و مقام آنی خویش حامی اسرائیل شده اند؟ اینجانب، برای ادای وظیفۀ اسلامی، در‏‎ ‎‏هر فرصت فریاد دل محرومان و مظلومان منطقه را به جهانیان، از آن جمله دولت های‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، رسانده ام. و پس از این نیز، اگر فرصتی رخ دهد، ان شاءالله خواهم‏‎ ‎‏رساند. شاید در حکومت های این کشورها، که بعضی سرگرم عیاشی و بعضی نزاع و‏‎ ‎‏جدال با برادران خویش و بعضی از ترس امریکا خود را باخته اند، اثر کند و این خواب‏‎ ‎‏غفلت به یک بیداری اسلامی ـ انسانی تبدیل گردد، و به این وضع فلاکتبار خویش خاتمه‏‎ ‎‏دهند، و همانند ایران قهرمان دست رد به سینۀ تمام ابرقدرتها زنند. اکنون برادران مسلمان‏

‏لبنانی ما در چنگال اسرائیل و دولت خونریز لبنان و از آن بدتر امریکای تجاوزگر‏‎ ‎‏گرفتارند و هر روز گروهی از آنان شهید یا آواره می شوند؛ و اکثر دولتهای منطقه سرگرم‏‎ ‎‏سازش با اسرائیل یا تأیید دولت لبنان هستند؛ و یا سرگرم نقشه برای تأیید جنایات صدام و‏‎ ‎‏کمک نظامی یا مالی به او برای ادامۀ جنایات به دو ملت عراق و ایران می باشند.‏

‏     و آنها گمان می کنند که صدام را با این کمکها می شود نجات داد؛ و اگر نجات پیدا‏‎ ‎‏کرد. دست آنان را به گرمی می فشارد. غافل از آنکه با آن خوی سلطه جویی و‏‎ ‎‏بلندپروازی و سبعیتی که در او هست فرصت نفس کشیدن به آنان را نخواهد داد، و با‏‎ ‎‏بهانه های واهی به کشورهای آنان تجاوز خواهد کرد. امریکا و شوروی برای تضعیف‏‎ ‎‏اسلام و دولتهای اسلامی مشغول فعالیت، از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی‏‎ ‎‏به دست عمال مزدور یا فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر شیوه های‏‎ ‎‏استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و مستضعف جهان هستند که باید‏‎ ‎‏چشم و گوش خود را باز کرده و این توطئه ها را خنثی کنند. ‏

‏     ملت ایران و قوای مسلح شجاع و فداکار برای افراشتن پرچم توحید و تحکیم‏‎ ‎‏پایه های جمهوری اسلامی، سال سوم دفاع از هجوم عفلقیان بی فرهنگ را پشت سر‏‎ ‎‏می گذارند؛ و با سپاس بی پایان از خداوند متعال و مددهای غیبی و آشکار او، از کشور‏‎ ‎‏بقیة الله ، أرواحنا لمقدمه الفداء، در تمام میدانها به بهترین وجه دفاع نموده و پیروز شدند؛‏‎ ‎‏و در میدان جنگ تحمیلی، متجاوز جسور را که با کمال جهالت از وعده ها و نویدهای‏‎ ‎‏امریکا اغفال و خود را در این دام مهلکه انداخت. آنچنان ادب کرد که اینک به هر دولتی‏‎ ‎‏پناه برده و به هر دری می زند که خود را از این دام خود ساخته نجات دهد؛ ولی بحمدالله ‏‎ ‎‏موفق نخواهد شد. اکنون که از جمهوری اسلامی سیلی خورده و امیدی برایش نمانده‏‎ ‎‏است، به دولت فرانسه نیز متشبث شده است تا با کمک سلاحهای مخرب به منابع‏‎ ‎‏اقتصادی ایران ضربه بزند و برگی بر جنایات خود بیفزاید. اینجانب به همۀ کشورهای‏‎ ‎‏منطقه و کشورهایی که به نحوی از نفت استفاده می کنند هشدار می دهم که دولت ایران با‏‎ ‎‏تمام قدرت در مقابل این جنایت ایستادگی می نماید؛ و مصمم است تا در صورت وقوع‏

‏چنین جنایتی، با تمام قدرت تنگۀ هرمز را مسدود کند و اجازه ندهد حتی یک قطره نفت‏‎ ‎‏از آنجا صادر شود. مسئول پیامدهای این حادثۀ بزرگ دولت فرانسه است.‏

‏     سقوط صدام تا حدی است که حتی با منافقین فراری، که خود از او مفلوکتر و شکست‏‎ ‎‏خورده تر هستند، دست اخوت می دهد. و منافقین نیز که برای ترمیم ننگ و بی آبرویی‏‎ ‎‏خود به هر حشیشی متشبث می شوند و تنها برای اینکه رادیو بغداد اسمی از این مدعیان‏‎ ‎‏نجات خلق بَرَد با کمال وقاحت با صدام جانی، که با خمپاره ها و موشکها هزاران زن و‏‎ ‎‏مرد و کودک و بزرگ و کوچک این مرز و بوم را شهید کرده است و هر روز شهرهای این‏‎ ‎‏خلق بیگناه را با توپهای دوربرد بر سرشان خراب می کند. دست اخوت و برادری‏‎ ‎‏می دهند، و رسماً برای آنان جاسوسی می کنند. و با آنکه سران منافقین در دامن امریکا و‏‎ ‎‏فرانسه مشغول عیاشی و خوشگذرانی هستند، مع الأسف عده ای نوجوان را با حیله و‏‎ ‎‏تزویر گول زده و قدرت تفکر را از آنان سلب نموده اند. امیدوارم نوجوانان فریب‏‎ ‎‏خورده با دیدن این جنایات و روشن شدن همدستی آنان با صدام، دیگر کورکورانه از‏‎ ‎‏آنان تبعیت نکنند.‏

‏     اکنون که «هفتۀ جنگ» است و هفتۀ جنگ امسال با سال گذشته فرقهای بسیاری‏‎ ‎‏دارد، اینجانب به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و متعهد و فداکاری‏‎ ‎‏که نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان نداده است تبریک و‏‎ ‎‏تهنیت عرض می کنم؛ و به اسلام بزرگ برای داشتن این جانبازان در راه حق، که‏‎ ‎‏برای اسلام و میهن اسلامی خود از همه چیز خویش می گذرند، تبریک تقدیم‏‎ ‎‏می کنم؛ که اینان نه تنها ایران را در جهان و نسل های آینده آبرو دادند. که اسلام‏‎ ‎‏بزرگ، که با تعلیمات و الهامات خود چنین تحول بزرگی را به وجود آورده‏‎ ‎‏است، سرافراز نمودند. امروز همه از تصویر این صحنه های معنوی ـ انسانی عاجزند.‏‎ ‎‏و اینجانب که به نویسندگان و گویندگان و تحلیلگران و هنرمندان و نقاشان و همه و‏‎ ‎‏همه پیشنهاد می کنم تا همیشه و بخصوص در این هفته آنچه در توان دارند در‏‎ ‎‏طبق اخلاص گذاشته و تقدیم این سلحشوران عظمت آفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ‏

‏نمایند، برای آن است که به گوشه ای از وظیفۀ اسلامی، انسانی، ملی، میهنی، هرچند‏‎ ‎‏کوچک خود عمل نمایند، والاّ خداوند شکور است که نام این عظمت آفرینان را در این‏‎ ‎‏جهان بلند و مقامشان را در ملکوت اعلی به نمایش می گذارد مگر نه آن است که اینان‏‎ ‎‏صدای اسلام را به اقصی نقاط عالم رسانده و عظمت آن را در سطح عالم خاکی جلوه گر‏‎ ‎‏ساخته اند؟ قدردانی از این عمل بزرگ جز به مشیّت ذات مقدس اوجلّ و علا میسر‏‎ ‎‏نیست.‏

‏     چنانچه ما خاکیانْ ناتوان از عهدۀ تعظیم و تقدیر مادران بزرگواری که در دامن خود‏‎ ‎‏این جوانان متعهد را پرورانده اند و پدران سلحشوری که در پناه خویش آنان را به جوانی‏‎ ‎‏رسانده اند و همسران غمخواری که در کنار آنان به سر برده اند و اکنون با روی گشاده به‏‎ ‎‏میدان نبرد و دفاع از حق می فرستند می باشیم؛ و این نیز در عهدۀ آفریدگار منّان است.‏‎ ‎‏لکن ملت بزرگ ایران در این هفته ثابت کند که به اسلام با بذل جان و ثمرۀ حیات و مال‏‎ ‎‏وفادار است؛ هرچند کوردلان شکست خورده در داخل و خارج کشور برای تسکین‏‎ ‎‏جراحات خود جغدوار ناله هایی سرمی دهند.‏

‏     اینک کلمه ای نصیحت آموز با جوانان عزیزی که در جبهه ها و پشت جبهه ها برای‏‎ ‎‏اقامۀ عدل الهی فداکاری می کنند، و عزیزانی که به نحوی برای هدف الهی آسیب‏‎ ‎‏دیده اند، و بازماندگان شهدای معظّم که در راه قرآن کریم به شهادت، بزرگترین‏‎ ‎‏فیض الهی رسیده اند، و به پدران و مادران و همسران و نزدیکان شهدای زنده، و به کسانی‏‎ ‎‏که در پشت جبهه ها به نحوی کمک به برادران مدافع خود می کنند. توجه کنید که غرور‏‎ ‎‏پیروزیها و شهرتها و جوانمردیها در قلب شما رخنه نکند، که این مرض نفسانی از‏‎ ‎‏دامهای شیطان است که بندگان خدا را از توجه به او باز می دارد، و از مکاید نفس امّاره‏‎ ‎‏بالسوء است که انسانها را به شرک و عبودیت بتها، و خصوص مادر بتها، که بت نفس‏‎ ‎‏است، می کشاند. زنهار که جز او را جلّ و علا، که ولیّ نصر است و هیچ نصری جز از او‏

‏نیست، مؤثر بدانید که ‏مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لَکِنَّ الله َ رَمی‎[4]‎‏ هرچه دارید و داریم و دارند از اوست‏‎ ‎‏و «ما عدم هاییم، هستی ها نما»‏

‏     بارالها، ما ضعیف و ناتوانیم، تو به فضل خود ما را از شرک جلی و خفی حفظ فرما؛ و‏‎ ‎‏از تبعیت هواهای نفسانی، که خود شرک است، نجات مرحمت فرما؛ و به حقیقت توحید‏‎ ‎‏و یکتاپرستی و یکتاخواهی هدایت فرما؛ و اسلام، این دین توحید و یکتاپرستی و‏‎ ‎‏یکتاخواهی، را در سراسر جهان پرتوافکن نما، و بیرقهای کفر و شرک و نفاق را سرنگون‏‎ ‎‏فرما؛ و مسلمین را به وظایف اسلامی ـ انسانی خویش هدایت کن؛ و بلاد مسلمین و‏‎ ‎‏مستضعفین را از شرّ مستکبرین و جهانخواران محفوظ دار؛ و شهدای راه حق را از عصر‏‎ ‎‏آدم صفی الله تا عصر پیامبر خاتم، صلی الله علیه و آله و سلم، و تاکنون و تا عصر بقیة الله ،‏‎ ‎‏أرواحنا فداه ، از رحمتهای واسعه و جلوه های خاص خود بهره مند فرما؛ و شهدای عزیز‏‎ ‎‏ایران را که برای اسلام و میهن اسلامی سرافرازیها آفریدند با شهدای صدر اسلام‏‎ ‎‏محشور فرما؛ و به بازماندگان آنان، پدران و مادران و همسران متعهدشان، صبر و اجر و‏‎ ‎‏پایداری عنایت فرما؛ و به اسرای ما سلامت عنایت کن؛ و هرچه زودتر این بزرگان اسلام‏‎ ‎‏و افتخارآفرینان کشور اسلامی ایران را به میهن اسلامی شان بازگردان؛ و به جانبازان، این‏‎ ‎‏شهدای زنده، شفا مرحمت فرما و در خیل شهدا محشورشان نما؛ و به نزدیکان،‏‎ ‎‏خصوصاً مادران و پدران و همسرانشان، صبر و اجر مرحمت فرما؛ و به رزمندگان در راه‏‎ ‎‏اسلام و دفاع از کشور اسلامی، که با کوششهای جانفرسای خود دشمنان اسلام‏‎ ‎‏را منکوب و مخذول نمودند و دست آنان را از تجاوز و جنایت و خیانت به کشور قطع‏‎ ‎‏کردند، قدرت و سلامت و عظمت مرحمت فرما، و آنان را از مجاهدان در راه خدا قرار‏‎ ‎‏بده.‏

‏     صلوات و سلام خدا بر پیامبران خود، خصوصاً خاتم و افضل آنان، حضرت محمد‏‎ ‎


‏مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، و بر امامان و اولیای عظیم الشأن خداوند، بویژه‏‎ ‎‏خاتم آنان، مهدی منتظر، بقیة الله فی الوری ـ ارواحنا لمقدمه الفداء. والسلام علی عبادالله ‏‎ ‎‏الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ صدام حسین، رئیس جمهور مغرور حاکم بر بغداد، که در آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران وعدۀ فتح سه روزه داد و تجاوزش به ایران را «قادسیه» نامید.
  • ـ اسحاق شامیر، که به تازگی نخست وزیری رژیم اشغالگر قدس را عهده دار شده بود. او پیش از احراز این سمت، وزیر امور خارجۀ رژیم صهیونیستی بود.
  • ـ مناخیم بگین که جای خود را به اسحاق شامیر داد و از آن پس به سمت وزیرخارجه رژیم صهیونیستی منصوب شد.
  • ـ «فَلَمْ تَقْتُلُوُهُمْ وَلِکنَّ اللّه َ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللّه َ رَمی وَ لَیُبلِیَ المؤمِنینَ مِنه بَلاءً حَسَناً ـ شما ایشان را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و نه تو تیر را انداختی آنگاه که انداختی، بلکه خدا بینداخت تا بیازماید مؤمنان را از خود آزمایشی نیکو. سورۀ انفال، آیه 17.