سخنرانی
اتحاد و پایداری در راه هدف ـ اهمیت انتخابات
سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران (اتحاد و پایداری در راه هدف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 دی‌ ‭1362

زمان (قمری) : 28 ربیع الاول ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 274

موضوع : اتحاد و پایداری در راه هدف ـ اهمیت انتخابات

زبان اثر : فارسی

حضار : عسگر اولادی، حبیب الله ـ امانی، سعید ـ لبّانی، محسن ـ رخ صفت ـ حیدری، ابوالفضل ـ شفیق

سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران (اتحاد و پایداری در راه هدف)

سخنرانی 

‏زمان: صبح 12 دی 1362 / 28 ربیع الاول 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اتحاد و پایداری در راه هدف ـ اهمیت انتخابات ‏

‏حضار: عسکراولادی، حبیب الله ـ امانی، سعید ـ لبّانی، محسن ـ رخ صفت ـ حیدری، ابوالفضل ـ‏‎ ‎‏شفیق ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

لزوم همراهی بازار با دولت

‏     ‏‏آنچه که باید همه به آن توجه داشته باشیم این است که امروز اکثر حکومتها با ما بد‏‎ ‎‏می باشند، پس ما هم باید همه با هم متحد و خوب باشیم. اگر بنا باشد که بازارها همراه‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نباشند، جمهوری شکست می خورد. امروز ما احتیاج به اتحاد داریم.‏‎ ‎‏امروز باید همه با هم باشیم، اگر چنین نباشیم ما را از بین خواهند برد. همه قدرتها احساس‏‎ ‎‏کرده اند که اسلام برایشان ضرر دارد، و بعضی از آنها صراحتاً می گویند که با این‏‎ ‎‏اسلامی که در دنیا ما مطرح کرده ایم مخالف اند. آنها اسلامی مانند اسلام سعودیها را‏‎ ‎‏می خواهند. منافقین هم می گویند اسلامی که دست ببرد اسلام نیست، با اینکه در قرآن‏‎ ‎‏صراحتاً آمده است. البته گرانی هست، کمبود هست، و بیشترین صدمه اش به کارمندان‏‎ ‎‏دولت می خورد، ولی باید تحمل کرد. اگر امروز گله هایمان به بازار، مجلس و دولت‏‎ ‎‏کشیده شود و این گله ها به اختلاف تبدیل گردد، همه مان مسئول هستیم. اگر امروز اسلام‏‎ ‎‏سیلی بخورد، دیگر سربلند  نمی کند. به خاطر اسلام باید مقداری از ناراحتی هایمان را‏‎ ‎‏کنار بگذاریم.‏

‏     من که قریب هشتاد و پنج ساله هستم، با ضعف بسیار آن قدر که برای من ناراحتی و‏‎ ‎‏خستگی هست برای شماها نیست. اگر بنا باشد کنار رویم من باید کنار روم. ولی همه وارد‏‎ ‎‏در میدانی شده ایم که اگر یک قدم عقب بنشینیم شکست می خوریم. البته این طور نیست‏‎ ‎‏که کسی بتواند به شما و امثال شما توهین کند. اگر در روزنامه ای یا در مجلس به شما‏

‏توهین شد نباید از میدان به در بروید. اصلاً برای خاطر از میدان در کردن عده ای متعهد،‏‎ ‎‏ناگواریهایی برایشان پیش می آورند، باید محکم در میدان بود. به اندازه ای که برای‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای هیچ کس پیش نیامد، ولی ایشان تا آخر ایستادند و به‏‎ ‎‏تکلیفشان عمل کردند. همین طور برای ائمه ـ علیهم السلام ـ ولی آنها هم ایستادند.‏‎ ‎‏بیخود نبود که حبس می شدند، برای این زندان می شدند که جلوی آنهایی که بر ضد‏‎ ‎‏اسلام قیام کرده بودند می ایستادند. ما هم که ان شاءالله متعهد به اسلام می باشیم و رشد‏‎ ‎‏اسلام را می خواهیم، تصمیم داریم جهان را برگردانیم و امیدواریم که ملتها انجام دهند.‏‎ ‎‏نباید از دروغ و بدنامی و حرف زشتی که به ما نسبت می دهند از میدان به در برویم. البته‏‎ ‎‏معارضه کار را بدتر خواهد کرد، همه وقتتان صرف نوشتن و جواب دادن به روزنامه و‏‎ ‎‏مجلس می شود. با لحن برادری و ملایمت، کارها بخوبی تمام می شود. اگر کسی به ما بد‏‎ ‎‏کرد به بهترین وجه با او رفتار کنیم، کار به دعوا کشیده نمی شود. شما در انقلاب سهم‏‎ ‎‏زیادی دارید، بازار هم همین طور. اگر بازارها همراهی نمی کردند انقلاب پیروز نمی شد.‏‎ ‎‏پس پیه این مسائل را به خودتان بمالید.‏‎[1]‎‏ انسان که یک قدم اصلاحی و زندگیساز بر‏‎ ‎‏می دارد نباید توقع داشته باشد که مورد پذیرش همه قرار گیرد، این نخواهد شد،‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین را هم تا آخر عمر عده ای قبول نداشتند. اگر انسان بخواهد برای اسلام‏‎ ‎‏خدمت کند نباید توقع این را داشته باشد که همه او را بپذیرند. کسی که می خواهد برای‏‎ ‎‏خدا کار کند باید پیه حبس، تبعید، بدنامی و سایر چیزها را به خود بمالد. اگر به شما فحشی‏‎ ‎‏می دهند، شما برای خاطر خدا بپذیرید و ثواب کنید. این را نباید فراموش کنیم که ما همه‏‎ ‎‏یک چنین کار بزرگی را انجام داده ایم، حالا از شرق و غرب فحاشی نشنویم یا در داخل‏‎ ‎‏با فساد کسانی مواجه نگردیم؟! عده ای فاسد می خواهند بازار را بر ضد دولت و دولت را‏‎ ‎‏بر ضد بازار بشورانند. من همین حرفهایی را که به شما می زنم هر کسی که اینجا بیاید به او‏‎ ‎‏هم می گویم. ان شاءالله همه با هم خوب بوده و موفق باشید.‏


لزوم شرکت در انتخابات

‏     ‏‏امروز مسئله مهم، مسئله انتخابات است. به انتخابات توجه داشته باشید. در اول‏‎ ‎‏مشروطه اصناف بازار هم وکلایی داشتند، انتخابات تااندازه ای دست مردم بود. بعد کم‏‎ ‎‏کم آنهایی که فاسد بودند کار را طوری کردند تا متدینین را از مجلس کنار گذاردند. آنها‏‎ ‎‏هم مقاومت نکردند و کنار رفتند. بعد دیدید که مجلس را چه کردند، هر کاری که‏‎ ‎‏خواستند انجام دادند. اگر در مجلس آینده یک قدم عقب نشینی کنیم، در آینده نزدیک‏‎ ‎‏ما را کنار خواهند گذاشت. باید قهر نکنیم و کوشش کنیم تا بازار هم خودش برای‏‎ ‎‏انتخابات اشخاصی را معرفی کند. ما نباید مقلد کسی باشیم که هر چه را عده ای تشخیص‏‎ ‎‏دادند همان را عمل کنیم، بلکه باید کاملاً توجه کنیم که مثلاً در تهران چه کسانی لیاقت‏‎ ‎‏دارند که هم مسائل روز را بفهمند و هم متدین باشند و هم برای اسلام کار کنند،‏‎ ‎‏اشخاصی را انتخاب کنیم که از هر جهت صالح باشند. اگر کسان دیگری هم اشخاص‏‎ ‎‏صالحی داشتند به آنها رأی دهید و الاّ نه. بازار اختیارش دست خودش است، آنچه بینی‏‎ ‎‏و بین الله ‏‎[2]‎‏ تشخیص می دهد آن را انتخاب کند. اگر در انتخابات مسامحه کنیم مطمئن‏‎ ‎‏باشید که از راه مجلس به ما لطمه می زنند. باید دانست مسلمان بودن تنها فایده ای ندارد،‏‎ ‎‏باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد. سعی کنید‏‎ ‎‏مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید ـ البته مثل مدرس که به این زودیها پیدا نمی شود،‏‎ ‎‏شاید آحادی مثل مدرس باشند ـ کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص‏‎ ‎‏دهند، نه از افرادی باشند که اگر روس یا امریکا یا قدرت دیگری تشری زد بترسند، باید‏‎ ‎‏بایستند و مقابله کنند. شما بازارها را بیدار کنید تا در تهران و سایر جاها اشخاص خوبی را‏‎ ‎‏به مجلس بیاورند، تا مجلس آینده ما از مجلس فعلی بهتر باشد. البته مجلس فعلی هم‏‎ ‎‏خوب است. ان شاءالله موفق باشید. امیدوارم سربازی برای اسلام باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ پیه چیزی را به تن مالیدن، کنایه از پذیرش زحمات و رنجهای آن چیز است.
  • ـ میانِ من و خدا.