پیام
ارزیابی شرایط ایران، انقلاب اسلامی، جنگ و مسائل اجتماعی در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب
پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1362

زمان (قمری) : 8 جمادی الاول ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 328

موضوع : ارزیابی شرایط ایران، انقلاب اسلامی، جنگ و مسائل اجتماعی در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)

پیام 

‏زمان: 22 بهمن 1362 / 8 جمادی الاول 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ارزیابی شرایط ایران، انقلاب اسلامی ، جنگ و مسائل اجتماعی در پنجمین سالگرد‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بارالها، از عنایات بی پایان و مراحم بی نهایتت خاضعانه تشکر می کنیم که ما را در‏‎ ‎‏آغاز ششمین سال پیروزی با سرافرازی قرین فرمودی. پنج سال از قطع ید ستمشاهی و‏‎ ‎‏ستمکاران جهان بر ملت مظلوم ایران گذشت. محاسبات حسابگران شرق و غرب و‏‎ ‎‏ایادی غربزده و شرقزدۀ آنان غلط از آب در آمد. اینان که چشمهایشان جز ظواهر و بند و‏‎ ‎‏بستهای مادی را نمی بیند و از قدرت مافوق الطبیعه بی خبرند؟ محال می پنداشتند که یک‏‎ ‎‏ملت با دست خالی و بدون هیچ یک از ابزارهای جنگهای امروزی بر یک رژیم 2500‏‎ ‎‏ساله که تا بن دندان مسلح به سلاحهای امریکایی و غربی و شرقی بود چیره شود. و پس از‏‎ ‎‏آن، در محاسبات دیگرشان، این پندار که هر انقلابی باید یا متکی به غرب باشد یا به‏‎ ‎‏شرق، و یا این انقلاب اسلامی تازه و بیسابقه بیش از چند ماهی نمی پاید، غلط از آب‏‎ ‎‏درآمد. ماهها پس از ماهها و نیز سالها گذشت و ایران آرامش خود را باز یافت؛ و انقلاب‏‎ ‎‏و رژیم اسلامی چون کوهی خلل ناپذیر بر جای ماند؛ و جهان شرق و غرب را با قدرتی‏‎ ‎‏الهی مواجه نمود. و به خواست خداوند متعال، ملتهای اسلامی و مظلومان جهان در‏‎ ‎‏سراسر گیتی، با پرخاش برقدرتهای اتمی و هسته ای، رو به انقلاب و قیام علیه باطل و‏‎ ‎‏دیکتاتوری در شکل دمکراسی و جلادی در پوشش انساندوستی و غارتگری در لباس‏‎ ‎‏سوسیالیستی آورده اند. و جلوی این سیل عالمگیر را با سلاح و زور نمی توان گرفت. و با‏‎ ‎‏عنایات خاصۀ خداوند متعال و نظر کریمانۀ ولیّ امر و صاحب عصر، ارواحنا فداه، قدرت‏

‏اسلام در ایران، که پرتوش در شرق و غرب جهان گسترده شده است، زبانزد همۀ‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی است، تا آن حد که در هر گوشۀ جهان که به دست مظلومان و‏‎ ‎‏غارت شدگان قیام و انقلاب یا انفجاری رخ می دهد مقامات بلندپایۀ قدرتهای جهنمی‏‎ ‎‏می گویند ایران در آن دست داشته است، یا جوانهای ایرانی این کار را کرده اند. و‏‎ ‎‏کاخهای ابرقدرتها، چون کاخ سفید، به دور خود دیوارهای امنیتی می کشند؛ و بر فراز‏‎ ‎‏کشتیها و ناوهای آنان هواپیماهای جنگنده در حرکت هستند. و خداوند تعالی آرامش را‏‎ ‎‏از آنان سلب نموده، و نصر به رُعب را نصیب مجاهدان در راه خود نموده است.‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏شایعه سازان، که به خیال خود با دروغ و نسبتهای ناروا می خواهند انقلاب اسلامی را‏‎ ‎‏تضعیف کنند، با همین شایعه ها ایران و مجاهدان ایرانی را تقویت می کنند. و به دنبال آن،‏‎ ‎‏ملتهای زیر ستم و مظلومان جهان روحیه ای قوی پیدا می نمایند. و خداوند دین خود را با‏‎ ‎‏دست بدخواهان تقویت می فرماید.‏

‏     باید قدرتهای جهان بدانند امروز مثل دیروز نیست که با یک تشر ملتها چون دولتها از‏‎ ‎‏میدان عقب نشینی کنند. امروز این قدرت شیطانی امریکا و همداستان و دستان اوست که‏‎ ‎‏با یک انفجار در گوشه ای از جهان کاخهایشان بسته می شود و اطراف آنها دیوارهای‏‎ ‎‏بتونی کشیده می شود. جمهوری اسلامی ایران در عین حال که در هیچیک از انفجارها‏‎ ‎‏دست نداشته است، لکن این هنر را کرده که بتهای عظیم تخیلی را شکسته، و رعب و‏‎ ‎‏وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است. و این خود از یک‏‎ ‎‏ملت بی عدّه و عُدّۀ کافی معجزه ای است که به ید قدرت الهی تحقق یافته است.‏

‏     امریکا باید بداند که تصمیمات عجولانه و دست و پا کردنهای بدون سنجش، که‏‎ ‎‏اخیراً اعلام نمود که ایران را در لیست کشورهای موافق یا دخیل در اعمال تروریستی‏‎ ‎‏قرار داده است، گرهی را برای او باز نخواهد کرد و راه مفری پیش رویش نخواهد‏‎ ‎‏گذاشت؛ چرا که اکنون جهان مستضعفان برای قطع ید ستمکاران، چه به صورت قیام و‏

‏انقلاب و چه به صورتهای دیگر، بسیج شده اند. و برای ایران نیز مشکلی پیش نخواهد‏‎ ‎‏آورد؛ چرا که امریکا پس از شکست در ایران با استفاده از همپیمانان غربی خود در اروپا‏‎ ‎‏دست به محاصرۀ اقتصادی ما زد و هرچه توانست انجام داد، و ما با گرمی تمام از آن‏‎ ‎‏استقبال کردیم. اداره کنندگان کاخ سفید باید بدانند که دنیا عوض شده است، و قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی از حربه های استعماری کهنه و نو خلع سلاح شده اند. کارگزاران سیاست امریکا‏‎ ‎‏باید طرز تفکر و سیاستهای خود را تغییر دهند. و گمان نکنند ادارۀ کل جهان در دست‏‎ ‎‏آنهاست، و همۀ کشورها چشم و گوش بسته در اختیار آنان هستند. باید توجه کنند که قطع‏‎ ‎‏رابطه و تحریم اقتصادی و لیستهای دروغین آنها دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد.‏‎ ‎‏چنانچه وارد نمودن مصر را در سازمان کنفرانس باصطلاح اسلامی‏‎[2]‎‏، با آن مقدمات و‏‎ ‎‏مؤخرات و بست و بند نمودن با حسین‏‎[3]‎‏ و حسن‏‎[4]‎‏ و حُسنی‏‎[5]‎‏ ، عقده هایی را که از‏‎ ‎‏بیداری ملتها و پرخاشگری آنها برای اینان حاصل شده است حل نخواهد نمود. عجب‏‎ ‎‏نیست که امریکا و سرسپردگان او برای برگشتن مصر به جرگۀ اعراب به هر دری می زنند؛‏‎ ‎‏تأسف آور و عجیب وضعیت سران اعراب است که پس از آن مقدمات طولانی و‏‎ ‎‏تبلیغات و رفت و آمدهای پشت پرده و روی پرده و هیاهوهای عجیب و غریب و‏‎ ‎‏صحبت از طرحهایی که در اجتماع ملوک و رؤسای جمهور و سران بلندپایۀ کشورهای‏‎ ‎‏عربی و غیر عربی می شد شاید کسانی که آنان را نمی شناختند منتظر بودند که در این‏‎ ‎‏گردهمایی از مشکلاتی که برای اسلام و مسلمانان و ملتهای مظلوم جهان از دست‏‎ ‎‏ابرقدرتها پیش آمده بحث و گفتگو شود، و طرحهایی برای اصلاح حال ملتهای دربند‏‎ ‎‏ریخته شود و راه حل مشکلات جهانی آنها را پیدا کنند با آن همه تشریفات نشستند و‏‎ ‎‏برخاستند و تمام مشکلات اسلام و مسلمین را خلاصه کردند در برگشت مصرِ معاهد با‏

‏اسرائیل به حوزۀ اعراب! آن روز مصر را برای قرارداد با صهیونیست خارج کردند؛ و‏‎ ‎‏امروز به خاطر تثبیت و شناسائی اسرائیل برگرداندند! آن روز مصر را برای پشت کردن به‏‎ ‎‏خواست اعراب خارج کردند؛ و امروز آن را به خاطر بوسیدن دست امریکا برگرداندند.‏‎ ‎‏آن روز مصر را برای خیانت به آرمان فلسطین خارج کردند؛ و امروز برای امضای‏‎ ‎‏دستجمعی آن خیانت آن را برگرداندند. و تأسف آورتر و ننگینتر آنکه مصر با کمال‏‎ ‎‏بی اعتنایی هیچ شرطی را قبول نکرد. و یکی از مقامات بالای قاهره گفت سران عرب باید‏‎ ‎‏به اشتباه خود اقرار کنند! مسئله لبنان، مسئله افغانستان، و مسائل دیگر ملتهای عرب‏‎ ‎‏مشکلی نبود که باصطلاح سران کشورهای اسلامی وقت عزیز خود را صرف امثال آن‏‎ ‎‏کنند! ملتهای مظلوم و محترم غیر عرب و عرب و مسلمانان این ننگ را چگونه تحمل‏‎ ‎‏کنند که اینان فرمانروایان آنها هستند. آیا وقت آن نرسیده است که ملتهای اسلامی از‏‎ ‎‏جای خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل شرف اسلام خاضع کنند، و یا با آنان‏‎ ‎‏همچون ایران عمل کنند؟ آیا حکومتهای باصطلاح اسلامی در خواب اند و نمی بینند که‏‎ ‎‏امروز وضع ملتها غیر از سابق است؟ نمی خواهند بفهمند که چشم و گوشها باز شده است‏‎ ‎‏و فریبکاریهای از قماش شرقی یا غربی توان خود را از دست داده است؟  نمی دانند و‏‎ ‎‏نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر یا در شرف صدور است، و با تأییدات خداوند متعال‏‎ ‎‏پرچم اسلام در آتیه ای نه چندان دور به دست ملت های اسلامی، بلکه مظلومان تشنۀ‏‎ ‎‏عدالت اسلامی، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد؟ پس بهتر نیست که حکومتها به‏‎ ‎‏خود آیند، و از گناه بزرگی که در کازابلانکا مرتکب شدند و به شرف اسلام و مسلمانان،‏‎ ‎‏خصوصاً اعراب، تجاوز کردند و برای خود ننگ تاریخی بجای گذاشتند توبه کنند و‏‎ ‎‏بازگشت به خدای قادر قاهر نمایند، که مبادا آتش قهر او تر و خشک را بسوزاند؟‏

‏     اکنون در آغاز سال ششم پیروزی لازم است تذکراتی را که کراراً عرض کرده ام بازگو‏‎ ‎‏کنم. ‏فَإنَّ الذِّکرَی تَنفَعُ المُؤمِنینَ.‎[6]‎


‏    ‏‏1ـ اکنون که بحمدالله در سایۀ عنایات خداوند متعال و ادعیۀ حضرت بقیة الله الاعظم،‏‎ ‎‏روحی لمقدمه الفداء، جمهوری اسلامی با سعی و کوشش قشرهای مختلف ملت با‏‎ ‎‏استقرار و پایداری به جلو می رود، از ملت عظیم الشأن خواهانم که به طور فعال در صحنه‏‎ ‎‏حاضر، و از کمک به دولت خدمتگزار و جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ ننمایند. مسئلۀ‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و کشور اسلامی و اموال و نوامیس مسلمین از واجبات کفایی است. و همۀ‏‎ ‎‏ما، به حسب امکاناتی که در اختیار داریم، لازم است احتیاجات جبهه ها و پشت جبهه ها‏‎ ‎‏را، که آن نیز کمک به دفاع است، برآورده نماییم. و اینجانب با تشکر از ملت بزرگوار‏‎ ‎‏ایران، که انقلاب را با حضور خود و فداکاریهای بیدریغ به ثمر رسانده و به پیش می برند.‏‎ ‎‏می خواهم که به حضور فعال خود ادامه دهند؛ و در این حضور رضای خداوند تعالی را‏‎ ‎‏جلب نمایند. و امیدوارم که حق تعالی با عنایات خود نسبت به این ملت معظّم، همه را از‏‎ ‎‏مجاهدین فی سبیل الله محسوب، و در اجر مجاهدان صدر اسلام در رکاب پیامبر،‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله و سلم ، شریک فرماید.‏

‏     2ـ قلم و بیان اینجانب عاجز است از قدردانی و شکرگزاری از مجاهدین فداکار‏‎ ‎‏اسلام که با مجاهدت و جانبازی در راه هدف و حفظ آرمانهای اسلامی و پیروزیهای‏‎ ‎‏عظیم در تمام جبهه ها موجب افتخار و سرافرازی جمهوری اسلام و اولیای خدا، علیهم‏‎ ‎‏الصلوة والسلام، شدند. با چه بیان و قلم از جوانانی که به عشق خداوند و شوق لقاء الله در‏‎ ‎‏سبقت در دفاع از حق و اسلام عزیز سر از پای نمی شناسند و تنها سرمایه بزرگ خود را که‏‎ ‎‏جان است فدای هدف مقدسی می کنند که انبیا و اولیای بزرگ خدا، همچون سید‏‎ ‎‏مظلومان و سرور فداکاران، نمودند و ندای ‏هَیَهات مِنَّاالذِّلَةُ‎[7]‎‏ آن بزرگمرد تاریخ را با قول و‏‎ ‎‏عمل خود در سراسر کشور بلکه جهان سر می دهند، می توان تجلیل نمود. و با کدام قلم و‏‎ ‎‏بیان می توان از عزیزانی که سنگرهای جنگ را به محراب مسجد و معراج الی الله تبدیل‏‎ ‎‏کردند ثنا کرد. گیرم که قلمفرسایان هنرمند بتوانند میدانهای شجاعت و دلاوری آنان و‏

‏قدرت و جسارت فوق العادۀ آنها را در زیر آتش مسلسلها و توپها و تانکها ترسیم نمایند‏‎ ‎‏و نقاشان و هنرپیشگان بتوانند پیروزیهای هنرمندانۀ آنان را در آن شبهای تار در مقابل‏‎ ‎‏موشکها و بمب افکنهای دشمن غدّار و عبور از پیچ و خمهای سیمهای خاردار و‏‎ ‎‏کوههای سر به فلک کشیده و بیرون کشیدن دشمنان خدا از سنگرهای بتونی و مجهز به‏‎ ‎‏جهازهای پیشرفته را مجسم نمایند؛ لکن آن بعد الهی عرفانی و آن جلوۀ معنوی ربّانی،‏‎ ‎‏که جانها را به سوی خود پرواز می دهد، و آن قلبهای ذوب شده در تجلیات الهی را با چه‏‎ ‎‏قلم و چه هنر و چه بیانی می توان ترسیم کرد. راستی این غربیان و شرقیان و غربزدگان و‏‎ ‎‏شرقزدگان و ملی گرایان این فداکاریها را با این بعد معنوی و روح عرفانی و عشق الهی با‏‎ ‎‏چه چیزی توجیه و تحلیل می کنند؟ اینجا عمل و جسارت مطرح نیست؛ انگیزه و روح و‏‎ ‎‏جهت لَدی الربّی آن مطرح است. عشق به محبوب حقیقی، که همه چیز را محو می کند و‏‎ ‎‏هر انگیزه ای غیر از عشق به او را می سوزاند، مطرح است. در کدام جنگ و نهضت و‏‎ ‎‏انقلاب و شورش، در طول زمان و سراسر خلقت، سربازانی چنین و فداکارانی مانند ایران‏‎ ‎‏را سراغ دارید؛ جز در طبقۀ اولیای الهی و تربیت شدگان در مکتب آنان، که فرزندان این‏‎ ‎‏دیار به نور آنان استضائه‏‎[8]‎‏ کرده و از خود رسته اند. و در کجا، در لابلای تاریخ، چون‏‎ ‎‏مادران و پدران و همسران و خواهران و برادران و سایر بستگان اینان را سراغ دارید که‏‎ ‎‏پس از چند قربانی باز برای قربانی دیگر فرزندان خود پیشقدم می شوند. این مکتب قرآن‏‎ ‎‏و اسلام راستین است؛ و اینان فرزندان این قرآن و این مکتب و آن صاحب مکتبمان .‏‎ ‎‏سلام و تحیات خدا و رسولانش بر این مادران و پدران و این فرزندان عالیمقام. و درود‏‎ ‎‏بر این جانبازان و از هر چیز در راه هدف گذشتگان باد.‏

‏     3ـ ای عزیزان اسلام و سرمایه های ملت، مجاهده کنید که خودیت را از سرّ قلب خود‏‎ ‎‏بزدایید. و باید بدانید و بدانیم که هر چه هست اوست و جلوه جمال او. جسم و جان و‏‎ ‎‏روح و روان همه از اوست. بکوشید تا حجاب خودیت را بردارید، و جمال جمیل او جل‏

‏و علا را ببینید. آنگاه است که هر مشکلی آسان و هر رنج و زحمتی گوارا؛ و فدا شدن در‏‎ ‎‏راه او اَحلی‏‎[9]‎‏ از عسل، بلکه بالاتر از هر چیز، به گمان آید. مبادا غرور شجاعت و جوانی‏‎ ‎‏و پیروزی در دل شما راه یابد، که با آمدن آن، همه چیز فرو ریزد و طاق و رواق آمال‏‎ ‎‏درهم شکند. بکوشید تا همۀ قشرهای سلحشور، از ارتش و سپاهی و بسیجی و‏‎ ‎‏ژاندارمری و کمیته ای و شهربانی و عشایر، همه در هم ذوب شوید و تو و من را از میان‏‎ ‎‏بردارید، و چون ید واحده و قدرت واحده بر دشمن بتازید، و مقصد همه دفاع از اسلام‏‎ ‎‏و میهن اسلامی باشد؛ تا پیروزی هر قشر پیروزی قشرهای دیگر باشد؛ و هدف مطرح‏‎ ‎‏باشد، نه سپاه و ارتش و سایر سلحشوران.‏

‏     اینجانب به همۀ قوای مسلح هشدار می دهم که اگر خدای نخواسته با دست شیاطین و‏‎ ‎‏دشمنان انقلاب چنین مسائلی ولو در آینده پیش بیاید، مطمئن باشید که عنایت حق تعالی‏‎ ‎‏از شما سلب می گردد، و در جنگ با دشمنان اسلام شکست نصیبتان خواهد شد؛ و در‏‎ ‎‏پیشگاه ملت اسلام رسوا شده و ننگ ابدی را باید تحمل کنید؛ و از آن بالاتر، در بارگاه‏‎ ‎‏قدس قادر متعال ساقط و با خذلان آخرت خدای نخواسته مواجه می شوید. عزیزان من،‏‎ ‎‏مطلب مهم است. ننگ و شرافت است و شقاوت و سعادت. پس، لازم است جداً از‏‎ ‎‏هواهای نفسانی، که ریشه شیطانی دارد، بر حذر باشید؛ و دست برادری و برابری‏‎ ‎‏یکدیگر را، که تاکنون به توفیق خدا با هم فشرده اید، بیشتر بفشارید؛ و اسلام و مصالح‏‎ ‎‏کشور خود را در نظر بگیرید، و به چیز دیگری جز آن فکر نکنید. خداوند یار و یاورتان‏‎ ‎‏باد.‏

‏     4ـ از مسائل بسیار مهمی که در آیندۀ نزدیک با آن مواجه هستیم مسئله انتخابات‏‎ ‎‏دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی است. این مسئله از جهات مختلف آن قدر حساس و‏‎ ‎‏حیاتی است که هر چه دربارۀ آن گفته شود بجاست. گویندگان محترم در هر موقع مناسبی‏‎ ‎‏و در هر اجتماعی، در سراسر کشور، خصوصاً در نماز جمعه ها، چه ائمۀ جمعۀ محترم و‏

‏چه سخنرانان قبل از خطبه ها، جهات مختلف اهمیت آن را به ملت گوشزد نموده؛ و‏‎ ‎‏خطرات ناشی از سوء جریان آن را که به سرنوشت ملت و اسلام بستگی دارد با آنان در‏‎ ‎‏میان گذارند. مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بیواسطه یا باواسطه به‏‎ ‎‏آن وابسته است. هر چه به سر این ملت مظلوم در طول زمان، پس از مشروطیت تا دورۀ‏‎ ‎‏آخر انتصابات ستمشاهی آمد، به طور قاطع از مجلسهای فاسد بود که ملت در انتخاب‏‎ ‎‏نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشت، یا دخالت بسیار ناچیزی داشت. روحانیون را یکسره‏‎ ‎‏از دخالت بر کنار کردند؛ و با توطئه های موذیانه و تبلیغات مسمومِ مُلهم از غرب، که‏‎ ‎‏توسط روشنفکران و غرب و شرقزدگان خائن یا نفهم صورت می گرفت، مجلس را در‏‎ ‎‏نظر روحانیون و متدینین به گونه ای ساخته بودند که دخالت در انتخابات از معاصی‏‎ ‎‏بزرگ و اعانت به ظلم و کفر بود! و روحانیت بکلی از صحنه خارج شد و به انزوا کشیده‏‎ ‎‏شد؛ و دست قلدران و شرق و غربزدگان باز شد؛ و کشور را به آنجا کشاندند که دیدید و‏‎ ‎‏دیدیم. مع الأسف امروز هم آن افکار پوسیده در نادری از معممین بیخبر از دنیا دیده‏‎ ‎‏می شود. در حالی که اگر در هر شهری و استانی چند نفر مؤثر افکار، مثل مرحوم مدرس‏‎ ‎‏شهید، را داشتند، مشروطه به طور مشروع و صحیح پیش می رفت، و قانون اساسی با متمم‏‎ ‎‏آن، که مرحوم حاج شیخ فضل الله ‏‎[10]‎‏ در راه آن شهید شد، دستخوش افکار غربی و‏‎ ‎‏دستخوش تصرفاتی که در آن شد  نمی گردید، و اسلام عزیز و مسلمانان مظلوم ایران آن‏‎ ‎‏رنجهای طاقت فرسا را نمی کشیدند. به دنبال خروج روحانیون، یا به عبارت دیگر، اخراج‏‎ ‎‏آنان از صحنه، عموم متدینین، از هر قشری از اقشار، چه فرهنگی، چه کارگری، چه‏‎ ‎‏اداری و بازاری و چه غیر اینها، نیز از دخالت کناره گرفتند یا بر کنارشان کردند؛ و آن شد‏‎ ‎‏که شد. اکنون ما باید از آن توطئه ها و مفاسدی که از انزوای متدینین پیش آمد و سیلی ای‏‎ ‎‏که اسلام و مسلمین خوردند عبرت بگیریم؛ و بدانیم و بفهمیم که نظام اسلام و اجرای‏‎ ‎‏احکام آسمانی آن و مصالح ملت و کشور اسلامی و حفظ آن از دستبرد اجانب بستگی به‏

‏دخالت اقشار ملت و بویژه روحانیون محترم و مراجع معظّم دارد. و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏بر اسلام یا کشور اسلامی، از ناحیۀ عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمه ای‏‎ ‎‏وارد شود، یک یک تمام ملت در پیشگاه خدای قهّارِ توانا مسئول خواهیم بود؛ و‏‎ ‎‏نسلهای آینده، که ممکن است از کناره گیریهای کنونی مورد هزار گونه تجاوز واقع شوند،‏‎ ‎‏ما را نبخشند. پس، یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسلام و مصالح‏‎ ‎‏کشور، حضور در حوزه های انتخابیه، و رأی دادن به نمایندگان صالح کاردان و مطلع بر‏‎ ‎‏اوضاع سیاسی جهان و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد می باشد؛ چه از‏‎ ‎‏روحانیون باشند، چه نباشند. و مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانیون مطلع از احکام‏‎ ‎‏شرعی و سیاسی اسلام است، محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که کشور‏‎ ‎‏احتیاج به آنها دارد. مجلس امروز مواجه است با دنیای پرآشوب صنعتی و سیاسی‏‎ ‎‏پیچیده و فرهنگهای غربی و شرقی و صحنه های تنازع بقای بین المللی. و چنین مجلسی‏‎ ‎‏باید انباشته از مطلعین و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. و لازم است کسانی که‏‎ ‎‏کاندیداهایی به ملت معرفی می کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشتۀ تخصصی‏‎ ‎‏چند نفری در بین کاندیداهای آنها باشد. و اگر کسی یا کسانی را در غیر گروه یا صنف‏‎ ‎‏خود یافتند که از افراد گروهشان لایق تر است او را کاندیدا کنند. مسئله انتخابات یک‏‎ ‎‏امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می کند، و مؤمنین و متعهدین‏‎ ‎‏را از مدعیان جدا می نماید. و کسانی که خود را کاندیدا می کنند، یا کاندیدا گروههایی‏‎ ‎‏هستند، اگر خود را صالح برای وکالت در یک چنین مجلسی نمی دانند و وجود آنها در‏‎ ‎‏این مکان نفعی برای کشورشان ندارد، خدای متعال را در نظر بگیرند و رضای او را بر‏‎ ‎‏رضای خود مقدم دارند، و چنین خلاف ناشایسته ای را مرتکب نشوند. و حضرات‏‎ ‎‏روحانیون، از ائمۀ جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم، توجه کنند که شهرهای خود‏‎ ‎‏را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالی نکنند، که خدمت به مردم و رفع‏‎ ‎‏حاجات آنان و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا، که شغل شریف روحانیت است، بر‏‎ ‎‏هر چیز مقدم است؛ مگر آنکه بدانند وجود آنها در مجلس برای خدمت به اسلام مفیدتر‏

‏است. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خدای نخواسته تحصیل مقام. و شما‏‎ ‎‏می دانید در جمهوری اسلامی مقاماتی که در رژیمهای دیگر مطرح است، و برای‏‎ ‎‏تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیر مشروع می زنند، مطرح نیست. و‏‎ ‎‏اساساً این مقامات ارزشی ندارد، مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد. شماها تابع‏‎ ‎‏آن بزرگ مرد تاریخ، صلوات الله علیه، هستید که دربارۀ حکومت آن کلام را فرمود.‏‎[11]‎

‏    ‏‏و اما مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدی حق‏‎ ‎‏تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروهها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و‏‎ ‎‏شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای نخواسته‏‎ ‎‏افشاگری نمایند؛ گرچه همه حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای خود یا دیگران‏‎ ‎‏را دارند، و هیچ کس نمی تواند جلوگیری از این حق نماید. و البته لازم است تبلیغات‏‎ ‎‏موافق مقررات دولت باشد. و احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق‏‎ ‎‏رأی بدهد. و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند‏‎ ‎‏ولی رأی دهنده تشخیصش بر خلاف همۀ آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست، و نزد‏‎ ‎‏خداوند مسئولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند‏‎ ‎‏و از این تأیید برای رأی دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها رأی دهد.‏

‏     و بالجمله، حکومت حکومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از مردم است، و رأی نیز‏‎ ‎‏از آن مردم است؛ و احدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست. لازم به تذکر است که‏‎ ‎‏اهالی محترم هر حوزۀ انتخابیه فرد یا افرادی را کاندیدا نموده، و برای آنان فعالیت‏‎ ‎‏صحیح قانونی و شرعی انتخاباتی نمایند. و برای هرچه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات‏‎ ‎‏هیچ حوزه ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین ننماید. و همچنین صلاحیت و عدم‏‎ ‎‏صلاحیت شخص و یا اشخاص کاندیدا را تأیید و تصدیق ننماید. دخالت در انتخابات هر‏

‏حوزه به عهدۀ خود آن حوزه می باشد. و بهتر است که نمایندگان تمامی اقشار حوزه ها‏‎ ‎‏برای تعیین فرد یا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمایند. با تمام این اوصاف، تمامی افراد‏‎ ‎‏در صورت دارا بودن شرایط لازم، در تعیین کاندیدا و یا کاندیدا شدن آزاد و مختارند.‏

‏     5ـ مسئلۀ حوزه های علمیۀ فقاهتی و مسئلۀ دانشگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردارند،‏‎ ‎‏زیرا به منزلۀ مواد خام مقدرات یک ملت و کشور هستند. این دو مقامْ مرجع نشر حقایق‏‎ ‎‏اسلام و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و دیگر مسائل مورد اطلاع کشور‏‎ ‎‏می باشند. با وجود این قشر موتور حیات یک نظام به کار می افتد. اینان هستند که اصلاح‏‎ ‎‏و صلاح آنها کشور را به صلاح می کشاند؛ و خدای نخواسته فسادشان منشأ فساد یک‏‎ ‎‏ملت است. مدرسه و دانشگاه اگر فعال و صالح بودند، مجالس گذشته و دولتهای گذشته و‏‎ ‎‏قضای گذشته به آن مصیبتباری نبودند و آن همه مصیبت برای کشور و ملت مظلوم ما‏‎ ‎‏پیش نمی آمد. اگر ملت ما بخواهد گرفتار چنگال قدرتهای متجاوز و دنباله های آنان و‏‎ ‎‏همچنین گرفتار حکومتهایی مثل دوره قاجار، و صدمرتبه بدتر از آن رژیم پهلوی، نشود،‏‎ ‎‏باید برای اصلاح این دو قطب همت گمارد. و اگر طلاب و فضلا و علما و مراجع عظام و‏‎ ‎‏قشر دانشگاهی، از اساتید محترم و دانشجویان، و همچنین کلیۀ دانشمندان بخواهند‏‎ ‎‏کشورشان مبتلا به استعمار و استثمار جهانخواران نشود، باید در تربیت صحیح اسلامی،‏‎ ‎‏ملی، انقلابی ملت کوشش کنند؛ و نیز دانشجویان و طلاب با کوشش فراوان به‏‎ ‎‏راهنماییهای اساتید و معلمان و مربیان در ساختن خویش تلاش نمایند؛ و نیز در تحکیم‏‎ ‎‏وحدت به صورتی جدی بین دانشگاهها و مدارس علوم اسلامی کوشش نمایند. چرا که‏‎ ‎‏دشمنان ملت و میهن از تفرقه بین اینان سودها بردند و کشور و اسلام ضررهای جانکاه‏‎ ‎‏کردند. امروز فضلا و مدرسین علوم اسلامی طریقۀ سلف صالح را حفظ، و افکار خود را‏‎ ‎‏برای هرچه پربارتر کردن فقه و تفسیر و فلسفه و سایر علوم اسلامی به کار برند؛ و‏‎ ‎‏شاگردان خود را برای همین مقصد الهی هدایت کنند. و اساتید و دانشمندان دانشگاهها‏‎ ‎‏همّ خود را در مسائل علمی مختلفی که یک امت بدانها احتیاج دارد صرف نموده و‏‎ ‎‏استقلال علمی و فرهنگی را پی ریزی نمایند؛ تا پس از مدتی به خواست خداوند تعالی،‏

‏در سایۀ کوشش و به کار انداختن افکار عالیۀ خود و اعتماد به نفس، احتیاج علمی‏‎ ‎‏دانشجویان عزیز را آن گونه برآورند که از رفتن به خارج مستغنی شوند. و این امری است‏‎ ‎‏شدنی. و اگر تبلیغات خارجی و داخلی عمال غرب و دلباختگان به غربی ها نبود، تاکنون‏‎ ‎‏تحقق یافته بود. لکن روشنفکران غربزده، این سرسپردگان به انگلستان و فرانسه در سابق‏‎ ‎‏و پس از آن به امریکا، نگذاشتند ما به خود آییم و جوانان ما را مأیوس نمودند؛ و به سر‏‎ ‎‏دانشگاهها آن آوردند که دیدیم. فسادْ مجلس و دولت و همه جای کشور را فرا گرفت.‏‎ ‎‏اکنون وقت آن است که به خود آییم و توطئه های استعماری را خنثی کنیم. و جوانان عزیز‏‎ ‎‏ما، که سرمایه های میهن هستند، باید بدانند که رفتن به غرب و شرق برای آموختن علوم‏‎ ‎‏مختلفْ آنان را از رسیدن به مقصود، که استقلال و آزادی است، باز می دارد، و‏‎ ‎‏وابسته ترشان خواهد نمود. دشمنان ما، که به کشورمان چشم طمع دوخته اند، هرگز‏‎ ‎‏نخواهند گذاشت ما استقلال پیدا کنیم و از وابستگی رها شویم. باید به خود تلقین کنیم که‏‎ ‎‏در غرب هیچ خبری جز عقب نگه داشتن ما از قافلۀ تمدن و تعالی نیست. و باید همه‏‎ ‎‏بدانیم که دشمنان غارتگر ما چشم طمع به دانشگاهها دوخته اند که ولو در آینده ای دور‏‎ ‎‏به دانشگاهها رخنه کنند و جوانان پاکدل را با افسانه ها و دروغپردازیها منحرف نمایند، و‏‎ ‎‏راه را برای خود و چپاولگریها و استثمارها باز نمایند. اساتید متعهد به مصالح کشور و‏‎ ‎‏جوانان پرشور وطنخواه ناظر باشند که مبادا در صفوف آنها از غربزدگان فرصت طلب‏‎ ‎‏رخنه کنند، و مقاصد شوم جهانخواران را بتدریج تحمیل نمایند. اگر کوچکترین انحراف‏‎ ‎‏را در اقوال و اعمال شخصی دیدید، آن را کوچک نشمارید، و بلافاصله در نطفه خفه‏‎ ‎‏کنید. خداوند پناهتان باد.‏

‏     6ـ قوۀ قضائیه، که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه ای است مستقل و هیچ‏‎ ‎‏مقامی حق دخالت در آن را ندارد. و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی‏‎ ‎‏دخالت می کنند، باید بدانند که برخلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل‏‎ ‎‏کرده اند. و اگر دانسته تخلف می کنند، مستحق عقاب و تعقیب اند. و بر دولت و قوای‏‎ ‎‏اجرایی است که از تجاوز و تخلف هرکس در هر جا جلوگیری کنند. و کسانی که پس از‏

‏احضار در محاکم قضایی از حضور در آن سرپیچی می کنند باید مورد تعقیب واقع و‏‎ ‎‏تعزیر شرعی شوند. و کسانی که از حکم قضات شرعی تخلف می کنند و در مقابل آن‏‎ ‎‏مقاومت می کنند بر خلاف اسلام و امر خداوند عمل کرده اند، و باید مورد تعقیب واقع‏‎ ‎‏شوند. و کسانی که از قاضی شکایت دارند، یا به حکم قاضی اعتراض دارند، باید به‏‎ ‎‏مقامات صالحه رجوع نمایند؛ و به هیچ وجه خودسرانه عملی را انجام ندهند و باید‏‎ ‎‏بدانند که احکام صادره از قضات شرعی مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و‏‎ ‎‏مراجع صالحه ثابت نشده، واجب العمل است. مجلات و روزنامه ها و رسانه های گروهی‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که تضعیف قوۀ قضائیه برخلاف موازین اسلامی است؛ و از پخش‏‎ ‎‏چیزهایی که موجب تضعیف یا توهین مقام قضاست احتراز کنند. این کشور اسلامی‏‎ ‎‏است، و باید هر امری موافق با موازین اسلامی باشد. شکایت از قاضی یا دادگاه باید به‏‎ ‎‏حسب مقررات شرعی باشد. و شاکی هر کس هست حق ندارد در مطبوعات یا رسانه های‏‎ ‎‏گروهی یا در مجامع عمومی طرح دعوا کند، و علیه قوۀ قضائیه جوّسازی نماید. و‏‎ ‎‏روزنامه ها و مجلات و رادیو تلویزیون توجه به این مسائل و اشباه آن را داشته باشند. و‏‎ ‎‏بالجمله، مسئله قضا و احترام از قضاتِ محترم و اطاعت از احکام صادرۀ آنها امری است‏‎ ‎‏که مورد اهتمام اسلام است. خداوند همه را موفق فرماید.‏

‏     از طرف دیگر، دستگاه قضایی و قضات محترم توجه داشته باشند که در حساسترین‏‎ ‎‏مکانِ نظام خدمت می کنند. خیلی سعی کنند تا حتی اشتباهی انجام ندهند. و در صورتی‏‎ ‎‏که متوجه اشتباه شدند، به هیچ وجه از برگشت از حکمشان خجالت نکشند؛ که خجالت‏‎ ‎‏در پیشگاه خداوند متعال بسیار سنگینتر از خجالت از مردم است. سعی کنند با کمال دقت‏‎ ‎‏و مهربانی و قاطعیت با تمام افراد مواجه گردند، تا مردم از آنان راضی گردند؛ که رضایت‏‎ ‎‏مردم رضایت خداوند را به دنبال دارد. قضات محترم سعی کنند مردم را بی جهت معطل‏‎ ‎‏ننمایند و هرچه زودتر به کار آنان رسیدگی نمایند.‏

‏     7ـ امروز کشور ایران، به جرم آنکه می خواهد احکام مترقی اسلام را اجرا کند و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ از آن هراس دارند و حکومت های منطقه نیز به توهّم غیر صحیح از آن‏

‏خوفناک اند، مورد هجوم همه زورگویان شده است و از هر تبلیغات و تسلیحاتی بر ضد‏‎ ‎‏آن فرو گذار نمی کنند. در این جوّ جهانی ملت و دولت باید با تمام توان از هم پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند؛ و هر چند گله های برادرانه از هم داشته باشند، دست برادری و برابری به هم دهند.‏‎ ‎‏دولت با تمام توان در خدمت ملت است. و اگر نقیصه ای در کار باشد، اجتناب از آن در‏‎ ‎‏نظامی که تازه مولود است و هنوز دوران انقلاب را پشت سر نگذاشته است و در حال‏‎ ‎‏جنگ است، آن هم جنگ با جهانخواران شرق و غرب که در تمام ابعاد با هم به ستیز‏‎ ‎‏برخاسته اند، غیر ممکن است. و استقامتی که دولت در این جوّ جهنمی نموده قابل تقدیر‏‎ ‎‏و تشکر است. باید ملت با تمام توان از آن پشتیبانی کند؛ و نقیصه ها را به خود دولت‏‎ ‎‏گوشزد کند، و با آن در رفع آنها همدست شود. و دولت نیز لازم است در رفع نقیصه ها‏‎ ‎‏اهتمام داشته باشد. و بالجمله، اگر تمام اقشار ملت و تمام اعضای دولت و قوای مسلح و‏‎ ‎‏عشایر همدست و همداستان از کشور خود و اسلام دفاع نکنند و خدای نخواسته‏‎ ‎‏شکستی پیش آید، همه در مقابل خداوند تعالی مسئول، و در مقابل نسلهای آینده و‏‎ ‎‏مظلومان جهان مردود خواهیم بود. و آنچه ذکر شد به آن معنا نیست که انتقاد سازنده و‏‎ ‎‏هشدارهای پدرانه و برادرانه از طرف مجلس که حق آن است اشکال داشته باشد؛ بلکه‏‎ ‎‏آن مطلوب است. و هرگاه که خدای نخواسته انحرافی دیدند، اعتراض کنند، و حتی در‏‎ ‎‏حد استیضاح پیش روند.‏

‏     8ـ ملت و دولت ایران، بلکه تمام مسلمانان متعهد و متوجه به مصالح اسلام و جهان و‏‎ ‎‏مستضعفان آگاه از مسائل جهان، این ستمدیدگان تاریخ، از بعض اعمال دولتمردان‏‎ ‎‏منطقه و سایر کشورهای اسلامی ناراضی و ناراحت هستند و اعمال آنان را برخلاف‏‎ ‎‏شئون اسلام و کشورهای اسلامی می دانند. و تلاش سران این کشورها در قالب کنفرانسها‏‎ ‎‏را در راهی که جز شناسایی اسرائیل غاصب و باز کردن هرچه بیشتر دست امریکا در‏‎ ‎‏منطقه و کشورهای اسلامی و کمک به چپاولگری ذخایر عظیم مسلمین و کمک و دامن‏‎ ‎‏زدن به جنگی که علیه مسلمین لبنان مظلوم بپا کردند و کمک به تجاوز صدامیان در‏‎ ‎‏جنگی که به ایران تحمیل کردند، که آن هم به استحکام پایه های حکومت غاصبانۀ‏

‏اسرائیل کمک می کند، ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏ همه را محکوم می کنند. ما کنفرانس مراکش را، چه از‏‎ ‎‏جهت محل و چه از جهت محتوای آن، محکوم می نماییم.شما محلی را انتخاب کردید و‏‎ ‎‏شخصی را به ریاست کنفرانس قبول نمودید که در همان هنگام که کوشش در قبول طرح‏‎ ‎‏«کمپ دیوید» یا فهد می شد، ملت مراکش را به خاک و خون کشید؛ و موج اعتراض ملت‏‎ ‎‏مراکش همۀ شهرها را فرا گرفت. و میزبان شما بار دیگر دستش تا مرفق به خون مظلومان‏‎ ‎‏مظلوم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مسلمانان مظلوم آغشته گشت. با همۀ این مصایب و مسائل که اعراب و سایر‏‎ ‎‏مسلمانان جهان دارند، باز از آنجا که مقدراتشان به حسب اسلامِ بزرگ به هم پیوند‏‎ ‎‏خورده است، پیشنهاد می کنم که علما و روشنفکران همۀ کشورهای اسلامی، به انگیزۀ‏‎ ‎‏پیدا کردن راهی برای نجات کشورهای اسلامی از چنگال ابرقدرتهای غرب و شرق و‏‎ ‎‏برای بیرون کردن سران کشورهای اسلامی از تحت سلطۀ جهانخواران و برای ایستادگی‏‎ ‎‏در مقابل استعمار و استثمار، طرحی بریزند که هرچه بیشتر با یکدیگر در تماس باشند. و‏‎ ‎‏اساس طرح را بر بیداری خلقهای محروم بگذارند. و به یقین باور کنند که راه را خواهند‏‎ ‎‏یافت و پیروز خواهند شد. امیدوارم خدای متعال و بندگان او از آنها راضی شوند و در دو‏‎ ‎‏جهان رو سفید شوند، و نامشان به نیکی در جهان و نسلهای آینده زبانزد شود. و مطمئن‏‎ ‎‏باشند که وضع دنیا به طور اساسی در شرف تغییر است؛ و دنیای امروز اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏در جهان دو قدرت هر کاری می خواهند بکنند و در کشورها یک عده سرنوشت ملتها را‏‎ ‎‏در دست گیرند. پس، بهتر است علما و روشنفکران متعهد قبل از تحول عمومی،‏‎ ‎‏خودشان را به ملتها نزدیک کنند و آنان را به حساب آورند، و تحت فرمان قرآن کریم و‏‎ ‎‏سنت رسول اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم، با آنها رفتار نمایند. و با این ترتیب نظر ملتها‏‎ ‎‏را به خودشان جلب تا این جدایی که بین روشنفکران هر جامعه و توده های زحمتکش و‏‎ ‎‏فقیر جوامع پیدا شده است یا بکلی رفع، و یا کم گردد. امروز مردم ما صحبتهای‏‎ ‎‏روشنفکرمآبانه را نمی فهمند. باید با زبان مردم درد مردم را بیان کرد. تنها در این موقع‏‎ ‎‏است که مردم پشتیبان شما می شوند، و از تحت سلطۀ ذلت بار ابرقدرتها و وابستگان آنان‏

‏بیرون می آیند، و در حصن حصین‏‎[12]‎‏ کلمۀ ‏لا اله الا الله ‏ در خواهند آمد. و درست در این‏‎ ‎‏صورت است که همۀ ملتهای اسلامی با یکدیگر دست برادری داده، و به زندگی‏‎ ‎‏شرافتمندانه ای که لذتش صدبار از این زندگانی پرتشویش و متزلزل بالاتر و بالاتر است،‏‎ ‎‏به سوی تعالی و ترقی در دین و دنیا، پیشرفت می نمایند. و آن دسته از مردمی که فریب‏‎ ‎‏تبلیغات شرق و یا غرب را خورده و شرق و یا غربزده شده اند از فرهنگ اسلام آگاهی‏‎ ‎‏کامل ندارند؛ والاّ همه با روی گشاده به آغوش اسلام می آیند. امید است روشنفکران ما‏‎ ‎‏و تمام کشورهای اسلامی حس اتکا به نفس و استقامت در مقابل تمامی ابرقدرتها را با‏‎ ‎‏بیانی ساده برای مردم کشورهای اسلامی بیان کنند و مطمئن باشند که هیچ کس ذاتاً مایل‏‎ ‎‏نیست که وابسته باشد. ما باید با تمام توان کوشش کنیم تا مردم متوجه گردند که می شود‏‎ ‎‏روی پای خودمان بایستیم؛ می شود در مقابل شرق و غرب از فرهنگ و حیثیت ملی‏‎ ‎‏اسلامیمان دفاع کنیم؛ و می توانیم دنیای مادی را شکست دهیم و پرچم لا اله الاّ الله و‏‎ ‎‏محمداً رسول الله را در تمامی دنیا به اهتزاز درآوریم.‏

‏     9ـ از اموری که هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است. چه‏‎ ‎‏گروههایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار را‏‎ ‎‏به خاک و خون کشیده اند؛ و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدره فرزندان کشور‏‎ ‎‏را به فساد کشانده اند؛ و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند، و به دست‏‎ ‎‏خود به اسارت کشیده شده اند. با اسرای خود، چه اینان و چه اسرای جنگی، رئوف و‏‎ ‎‏مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید؛ و زندانها را به یک مدرسۀ آموزش و تربیت اخلاقی‏‎ ‎‏مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل کرده اید، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت‏‎ ‎‏اسلامی را بچشند، و به اسلام و نظام اسلامی روآورند؛ و از روی حقیقت توبه کنند و‏‎ ‎‏بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می کند.‏‎ ‎‏حتی آن کس که مستحق حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت‏‎ ‎


‏مأموران، تا پای دار و محل مجازات، برخوردار باشند. و شورایعالی قضایی و ستاد‏‎ ‎‏پیگیری در بررسی وضع زندانیان تسریع نمایند. و هر کس استحقاق عفو دارد به فوریت‏‎ ‎‏معرفی نمایند تا عفو شوند و به زندگی آزاد خود ادامه دهند، و ان شاءالله عضو فایده‏‎ ‎‏بخش و فعال برای میهن خود گردند.‏

‏     10ـ از هموطنانی که خارج کشور هستند و می توانند برای کشور خود خدمت و به‏‎ ‎‏ملت مظلوم خود کمک کنند، چه اطبای محترم و چه متخصصان در رشته های مختلف و‏‎ ‎‏چه دیگران، تقاضا دارم که قدری به حال ملتی که در طول تاریخ گرفتار رنج و زحمت‏‎ ‎‏بوده اند و زیر بار ظلم ستمکاران کمرشان خمیده شده است بیندیشند، و ببینند که آیا‏‎ ‎‏وجدان بیدار و شرافتمند ایرانی به آنها اجازه می دهد که با خیالهای باطل و تبلیغات‏‎ ‎‏دروغین رادیوها و مطبوعات خارجی، که همه دشمن میهن و ملت شمایند، و با‏‎ ‎‏شایعه افکنیهای منافقین و سلطنت طلبان، که جز سود خود و امریکا را در نظر ندارند و‏‎ ‎‏می خواهند کشور را چون رژیم ستمشاهی به دامن امریکا بیفکنند، در خارج وطن خود‏‎ ‎‏بنشینند وبه کشورهای دشمن خود و وطنشان و دینشان خدمت کنند و صدای مظلومیت‏‎ ‎‏همکیشان و هموطنانشان را بشنوند و بی تفاوت باشند و در غم و رنج آنها شرکت نکنند؟‏‎ ‎‏آنچه در خارج از رسانه های گروهی می شنوید چیزی جز تبلیغات بی اساس نیست. بیایید‏‎ ‎‏و از نزدیک ببینید که ملت و کشور شما آزادی و استقلال خود را یافته و دست غارتگران‏‎ ‎‏را کوتاه کرده و مقدرات خود را خود به دست گرفته است؛ و از وابستگی سیاسی و نظامی‏‎ ‎‏و فرهنگی بکلی خارج، و در بعد اقتصادی نیز به سوی خودکفایی پیش می روند. بیایید و‏‎ ‎‏تحولی را که در تمام قشرها پیدا شده است ببینید. بیایید و خدمتهایی را که در این چند‏‎ ‎‏سال به محرومان تاریخ شده است ببینید. و توجه کنید که با همۀ گرفتاری که دولت و ملت‏‎ ‎‏به آن مبتلا بود، همچون نفسِ انقلاب و پیامدهای آن، و جنگ افروخته شده از جانب‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و کوچک، و شرارتها و خیانتهای گروهها و گروهکهای داخلی، و‏‎ ‎‏فشارهای کمرشکن از قبیل محاصرۀ اقتصادی و تحریمها، و تبلیغات رسانه های گروهی‏‎ ‎‏جهان، و هجوم آوارگان جنگ و تبعیدهای حزب بعث و آوارگان افغانی، توانستند این‏

‏کشور را از انحراف به چپ و راست نجات دهند. بنابراین، شما هم بیایید و به میهن خود‏‎ ‎‏خدمت کنید و دین خود را به کشور خود ادا کنید. اگر به اسلام معتقد هستید، ببینید مظاهر‏‎ ‎‏اسلام امروز چیست و در رژیم پهلوی چه بود. اگر ملی هستید، ببینید که امروز ایران در‏‎ ‎‏جهان به عنوان تنها کشوری که در مقابل امریکا و شوروی ایستاده است دارای چه قدرتی‏‎ ‎‏است و دارای چه شهرتی است. و به همین دلیل است که تمام همّ دولتها و قدرتها و‏‎ ‎‏رسانه ها برای جلوگیری از این شهرت و نفوذ است. بیایید و ببینید که ایران در چه وضعی‏‎ ‎‏است. در حالی که در رژیم سابق که شاهش در ردیف نوکرهای امریکا و ملتش را آن‏‎ ‎‏طور وابسته کرده بودند که در چنگال امریکا بود، چه بدبختی و ذلتی گریبانگیر همه بود.‏‎ ‎‏البته روی سخن با آنان نیست که خوردند و دزدیدند و بردند و هم اکنون هم در لجنزار‏‎ ‎‏شهوات و فسادها دست و پا می زنند؛ بلکه روی سخن با اشخاص شریفی است که‏‎ ‎‏وجدان انسانی خود را از دست نداده اند.‏

‏     11ـ عرض من به روحانیت محترم و ائمۀ جمعه و جماعات آن است که همیشه آقایان‏‎ ‎‏محور وحدت کلمه در مردم بودید. و چنانچه می دانید، امروز بیشتر از هر وقت محتاج به‏‎ ‎‏وحدت کلمه هستیم. امروز که دستهای ناپاک برای تفرقه افکنی در فعالیت هستند و از‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ ملت خوف دارند، و ممکن است ساده دلان را که از انقلابهای جهان‏‎ ‎‏بی خبرند تحت تأثیر قرار دهند، بهترین قشری که با این طبقه تماس دارد شما هستید که‏‎ ‎‏می توانید با روشنگری خود آنان را از دست بدخواهان و توطئه گران نجات دهید؛ و به‏‎ ‎‏آنان گوشزد نمایید که انقلاب را شماها کردید و خود را از قید و بند اسارت امریکا و‏‎ ‎‏دیگر جهانخواران و از ستمهای رژیم پهلوی رها کردید. اکنون اگر به سمپاشیهای‏‎ ‎‏بدخواهان و وسوسه های وابسته و پیوسته به امریکا و دیگران گوش فرا دهید و خدای‏‎ ‎‏نخواسته در صفوف فشردۀ شما تفرقه پیدا شود، تمام زحمات طاقت فرسایتان و خونهای‏‎ ‎‏پاک شهدایتان به هدر می رود، و باز اسلام و کشورهای اسلامی و نسلهای آینده تان در‏‎ ‎‏دست اجانب و دشمنان اسلام و میهن اسیر خواهد شد؛ و اسلام که به دست توانای شما‏‎ ‎‏تجدید حیات کرد با دست شما سالها و قرنها شکستی جبران ناپذیر خواهد خورد، و در‏

‏نزد خدا و نسلهای آینده مسئول و محکوم خواهید شد.‏

‏     و به ملت عزیز و توده های میلیونی ایران عرض می کنم که هیچ انقلابی بدون‏‎ ‎‏شهادت خواهی و فداکاری و سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته، و پس‏‎ ‎‏از این نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی با مقایسه با انقلابهای دیگر، هیچیک از انقلابها‏‎ ‎‏چون انقلاب اسلامی ایران برای محتوای اسلامی خود، که توده های اسلامی را به دنبال‏‎ ‎‏خود کشید و به دنبال آن سایر هم میهنان همچون اقلیتهای مذهبی به میدان آمدند و ملت‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی با یکپارچگی به پیروزی رسید، پیروزی آنچنانی ای که جهان را تکان‏‎ ‎‏داده است و موج آن سراسر جهان را فرا گرفته است کم ضایعه تر و پرثمرتر نبوده است. و‏‎ ‎‏اگر هیچ نبود جز مطرح شدن اسلام در جهان و به عزا نشاندن ابرقدرتها و ستم پیشگان،‏‎ ‎‏برای ملت عزیز افتخاری بزرگ کسب گردیده بود. و اکنون برای حفظ این افتخار بزرگ‏‎ ‎‏صبر و بردباری و کوشش و مجاهده لازم است. و شما بحمدالله تعالی تاکنون به تکلیف‏‎ ‎‏اسلامی و ملی و میهنی خود به طور شایسته عمل نموده اید؛ و ان شاءالله تعالی از این پس‏‎ ‎‏نیز عمل خواهید کرد.‏

‏     و به آن دسته از تحصیلکردگان و روشنفکران و دانشمندان که به مرض غرب و‏‎ ‎‏شرق زدگی مبتلا نیستند و حاضر نیستند شرف اسلامی، ملّی و میهنی خود را فدای امیال‏‎ ‎‏قدرتمندان کنند، یا در راه لذات و شهوات زودگذر فدا نمایند، عرض می کنم همت‏‎ ‎‏بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به کار گیرید؛ و با‏‎ ‎‏توده های محروم همصدا و همدست شوید، که آزادی از چنگال شرق و غرب را که‏‎ ‎‏امروز نصیبتان شده حفظ کنید. و در این خدمت از هیچ کوششی و مجاهده ای دریغ‏‎ ‎‏ننمایید، که برای هیچیک از ملتهای جهان این فرصت نبوده است؛ و یا برای کمتر ملتی‏‎ ‎‏این فرصت پیش آمده است. خداوند همۀ ما را توفیق شناخت وظیفه عنایت فرماید.‏

‏     12ـ دست گناهکارمان را به سوی خداوند بخشنده بلند می کنیم، و از درگاه مقدسش‏‎ ‎‏عاجزانه استدعا می کنیم که ما را لحظه ای به خود وامگذارد؛ و سایۀ عنایت خود را بر سر‏‎ ‎‏مسلمین جهان بویژه ملت ایران مستدام بدارد. ما می دانیم که بی نظر رحمت آن وجود‏

‏مقدس، ما را توان مقاومت با تبهکارانی که عالم را تحت سلطۀ شیطانی خود قرار داده اند‏‎ ‎‏نیست، و این حفظ تواست که این کشور را با آن همه فشارهای سیاسی و نظامی و‏‎ ‎‏اقتصادی و تبلیغاتی حفظ کرده است، تو خود ما را توفیق عنایت فرما که به راه تو، برای‏‎ ‎‏تو، و بندگان مظلوم تو ادامه دهیم؛ و تو خود ما را از لغزشها حفظ فرما.‏

‏     بارالها، شهیدان ما را، که دلباختۀ تو بوده اند، به جوار خود بپذیر و در صف اولیای‏‎ ‎‏خود قرار ده؛ و به شهدای زندۀ ما، که تا مرز شهادت پیش رفتند و سلامت خود را در راه‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و بندگان مظلوم تو از دست داده اند، اجر شهدای صدر اسلام را عنایت‏‎ ‎‏فرما، و سلامتشان را به آنها بازگردان. خداوندا، تمام مفقودین عزیز ما را هرچه زودتر به‏‎ ‎‏دامن پرمهر و عطوفت این ملت و خانواده های عزیزشان برگردان. بارالها، اسرای ما اسیر‏‎ ‎‏جانیترین دژخیم زمان می باشند، مقاومت آنها دنیا را شگفتزده کرده است، هرچه زودتر‏‎ ‎‏آنها را برای خدمت به تو و بندگانت آزاد فرما؛ و به خاندان محترم همه صبر و اجر و‏‎ ‎‏سلامت و مغفرت عنایت فرما؛ و به ملت شریف و بزرگوار ایران سعادت و سلامت و‏‎ ‎‏برکت مرحمت کن؛ و به رزمندگان عزیز پیروزی نهایی را به اسرع وقت عطا فرما؛ و به‏‎ ‎‏همۀ ما قصد خالص لطف کن، و از شرّ شیطان و نفس امّاره نجات ده.‏

‏     و صلوات و سلام بی پایان خداوند بر انبیای عظام، خصوصاً أشرفهم و خاتمهم، و بر‏‎ ‎‏اولیای عظام، سیّما ولیّ عصر و امام زمان، أرواحنا لمقدمه الفداء، باد. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

 • ـ برگرفته از مضمون آیۀ 26، سورۀ احزاب.
 • ـ اشاره به تشکیل کنفرانس اسلامی در شهر کازابلانکا درمراکش است که در آن به بازگشت رژیم مصر به کنفرانس و جامعۀ اعراب، اتخاذ تصمیم شد.
 • ـ ملک حسین، پادشاه اردن هاشمی.
 • ـ ملک حسن پادشاه مراکش.
 • ـ حسنی مبارک رئیس رژیم مصر.
 • ـ سورۀ ذاریات، آیۀ 55: «یادآر خدا را که یادآوری به مؤمنان، سود می رساند».
 • ـ دریغ و افسوس برخواری. دور باد از ما ذلت و خواری.
 • ـ روشنی خواستن، روشن کردن، روشنی پذیرفتن.
 • ـ شیرین تر.
 • ـ شیخ فضل اللّه نوری از روحانیون صدر مشروطیت، که به خاطر پافشاری بر جنبۀ اسلامیت نهضت مشروطیت به شهادت رسید.
 • ـ امام علی ع پس از بیان علل پذیرش خلافت فرمود: «دنیای شما نزد من از عطسۀ بز ماده بی ارزشتر است». نهج البلاغه خطبۀ سوم (معروف به خطبۀ شقشقیه). و در کلامی دیگر خطاب به ابن عباس فرمود: «حکومت و خلافت نزد من از این کفش [پر از وصله] بی ارزشتر است». همان خطبه.
 • ـ قلعۀ محکم.