پاسخ استفتاء
پاسخ استفتاء اتلاف مال مدعی توسط مدعی علیه؛ مطالبه خسارات اقامه دعوی
پاسخ استفتاء در مورد دو مسئلۀ شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1362

زمان (قمری) : 1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 393

موضوع : پاسخ استفتاء اتلاف مال مدعی توسط مدعی علیه؛ مطالبه خسارات اقامه دعوی

زبان اثر : فارسی

پاسخ استفتاء در مورد دو مسئلۀ شرعی

پاسخ استفتاء

‏زمان: 1362 ه . ش. / 1404 ه . ق‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ استفتاء اتلاف مال مدّعی توسط مدّعی علیه؛ مطالبۀ خسارات اقامۀ دعوی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم 1- در مواردی که مدعی به مال معین یا غیرمعین باشد و مدعی بترسد در‏‎ ‎‏طول محاکمه  مدعی علیه مال مدعی به را اتلاف کرده، از بین ببرد، یا خود را به صورت مفلس در‏‎ ‎‏بیاورد. آیا می تواند از محکمه در خواست توقیف آن مال معین یا مال دیگر مدعی را بنماید یا خیر؟‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در هر دو فرض اگر شواهد و قراینی بر محق بودن مدعی است و نیز قرائنی هست‏‎ ‎‏براینکه مدعی علیه در صدد اتلاف عین یا افلاس خود است، تأمین مذکور مانع ندارد.‏‎ ‎‏لکن با شرط بر مدعی که اگر از ناحیۀ تأمین، ضرری بر مدعی علیه وارد شد جبران نماید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏ ‏

‏[‏‏2- آیا شخصی که در محکمه حاکم شده، ولی در راه احقاق حقش خساراتی و هزینه هایی را متحمل‏‎ ‎‏شده از محکوم که سبب خسارات این شده بگیرد یا خیر؟‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     حق ندارد بگیرد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎