پیام
ویژگی های مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی
پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی (ویژگی های مجلس اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1363

زمان (قمری) : 10 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 420

موضوع : ویژگی های مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی (ویژگی های مجلس اسلامی)

پیام

‏زمان: 22 اردیبهشت 1363 / 10 شعبان 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ویژگیهای مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: نمایندگان نخستین دورۀ مجلس شورای اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مجلس شورای اسلامی، که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از‏‎ ‎‏ویژگیهای خاص برخوردار است، که مهمترین آنها اسلامی- ملی بودن آن است.‏‎ ‎‏اسلامی است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسلام‏‎ ‎‏است؛ خصوصاً با برخورداری از شورای محترم نگهبان. و ملی است، که از متن ملت‏‎ ‎‏جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن کوتاه است.‏‎ ‎‏امروز مجلس خانۀ واقعی ملت است. و بر خلاف دوران طاغوت، بخصوص رژیم‏‎ ‎‏ستمگر پهلوی، بر آراء تودۀ متعهد به اسلام و اصیل و زحمتکش و محروم استوار است؛‏‎ ‎‏و دست ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شرق زدگان از آن کوتاه است.‏‎ ‎‏امروز دولت مورد اعتماد مجلس حقاً دولت مستضعفان، که وارثان روی زمین اند،‏‎ ‎‏می باشد. خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام و استقلال و آزادی را بر ملت ستمدیدۀ ایران‏‎ ‎‏مستدام فرماید؛ و سایر ملل تحت ستم را از بند ستمگران نجات دهد.‏

‏22 / 2 / 63 مطابق 10 شعبان المعظم 1404‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎