سخنرانی
تحمل مصایب و گرفتاری ها برای حفظ اسلام
سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ش‍ه‍ری‍ور ‭1363

زمان (قمری) : 13 ذی الحجه ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 54

موضوع : تحمل مصایب و گرفتاری ها برای حفظ اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : خرازی، کمال (سرپرست ستاد تبلیغات جنگ) و اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ تحمیلی

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)

سخنرانی

‏زمان: صبح 18 شهریور 1363 / 13 ذی الحجه 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تحمل مصائب و گرفتاریها برای حفظ اسلام ‏

‏حضار: خرازی، کمال (سرپرست ستاد تبلیغات جنگ) و اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

الگو قرار دادن پیامبر در تحمل مشکلات

‏     ‏‏مهم این است که انقلاب اسلامی ما انقلابی است که به دست مردم صورت گرفته،‏‎ ‎‏مردم انقلاب کرده اند و مردم باید آن را به آخر برسانند. مردم قیام کرده اند، شاه را بیرون‏‎ ‎‏کرده و رژیم او را سرنگون نموده و نظام اسلامی را که به نفع مستضعفین است جایگزین‏‎ ‎‏آن کرده اند؛ پس، مردم باید پای کاری که کرده اند بایستند. هر چه عمل بزرگ باشد،‏‎ ‎‏دشمنش بیشتر و بزرگتر است. ‏

‏     امروز که تمام بوق های تبلیغاتی بر ضد اسلام و ایران است، بدین خاطر است که ایران‏‎ ‎‏را به سازش و تسلیم بکشند. انقلاب ما عظیم است و متکی به هیچ قدرتی نیست، نه‏‎ ‎‏قدرت شرق و نه قدرت غرب. انقلاب هایی که در دنیا می شود، به یکی از این دو‏‎ ‎‏ابرقدرت متکی است، ولی انقلاب مردم ما انقلابی است متکی به خود مردم، پس مردم‏‎ ‎‏باید از پیامدهای انقلابشان گله نداشته باشند. امروز کشور ایران روی پای خودش ایستاده‏‎ ‎‏است، لذا زحمت ها و توطئه ها را هم باید تحمل کند. مردم ما باید دائماً پیغمبر اکرم را به‏‎ ‎‏یاد بیاورند، پیغمبر اکرم قیام کردند، پایداری کردند، زحمت ها را متحمل شدند، در مکه‏‎ ‎‏با آن همه زحمت مواجه شده و در محاصرۀ «شعب»‏‎[1]‎‏ آن همه رنج کشیدند، و بعد در‏‎ ‎

‏مدینه تمام ایام زندگی شان را با رنج و زحمت تمام کردند، و حضرت حتی در بستر‏‎ ‎‏بیماری به جیش اُسامه‏‎[2]‎‏ دستور حرکت دادند. ما هم تا آخر، زحمت ها و رنج های توطئه‏‎ ‎‏ابرقدرت ها را باید تحمل کنیم، ما موظف هستیم تا امر الهی را انجام دهیم. پس، از‏‎ ‎‏سختی ها نباید هراس داشته باشیم. آیا پیغمبر اکرم در مقابل سختی ها عقب نشینی کردند؟‏‎ ‎‏آیا حاضر به تسلیم و سازش شدند؟ ما هم که کار انبیا و پیغمبر اکرم را انجام می دهیم باید‏‎ ‎‏بایستیم، باید مقاومت کنیم تا اسلام استقرار پیدا کند و عدالت برقرار شود و دست ظالم ها‏‎ ‎‏کوتاه گردد. این را باید دنبال کرد. مردم زمان حضرت رسول و اصحاب او مقاومت‏‎ ‎‏کردند و از سختی ها نهراسیدند تا پیروز شدند. ما هم وقتی وارد این کار شدیم و تصمیم‏‎ ‎‏گرفتیم که دست بدین عمل بزرگ بزنیم، پیامدهایش را هم باید پذیرا باشیم.‏

‏     باید مردم توجه کنند که کاری بزرگ انجام داده اند و دشمن هم برای شکست آنها از‏‎ ‎‏هیچ کوششی دریغ نمی کند. مردم باید محکم و استوار برای آزادی و استقلال بایستند،‏‎ ‎‏اگر ما دستمان را به سوی امریکا و یا شوروی دراز کنیم، آسوده تا آخر زندگی می کنیم،‏‎ ‎‏ولی مردم ما که این را نمی خواهند، پس باید این توطئه ها را کم و زیاد تحمل کنند. اوایل‏‎ ‎‏جنگ، فکر می کردند ظرف چند روز کار تمام می شود، حال می بینند خیر، جمهوری ما‏‎ ‎‏مستقر و ایستاده است. امروز دنیا به ایران چشم دوخته است، چه دوست و چه دشمن، که‏‎ ‎‏ببینند ایران چه می کند. در قدیم که ایران مطرح نبود، شاه بود و نوکری امریکا که هر وقت‏‎ ‎‏می خواست، بگوید برو! و هر وقت نمی خواست، بگوید نرو! ولی امروز چه؟ امروز‏‎ ‎‏امریکا و شوروی به یک کارگر ساده ایران قدرت گفتن چنین حرف هایی را ندارند.‏‎ ‎‏امروز دنیا با چنین ملت شجاعی روبروست که در مقابل تمام توطئه ها ایستاده و جلو رفته‏‎ ‎‏است و وظایفش را هم بهتر انجام می دهد. اگر می بینید که در این جا هواپیما می دزدند،‏‎ ‎‏اولاً در امریکا و سایر نقاط هم این دزدی ها فراوان است. دزدی هواپیما که کاری ندارد،‏‎ ‎‏شخصی بلند می شود با یک چاقو و یا گاهی فقط تشر می زند و خلبان هم باید از جان‏

‏مسافران حفاظت کند و به احتمال این که نکند راست بگوید، به حرف او گوش می دهد.‏‎ ‎‏امروز دنیا، دنیای آشوب و جنگ و انفجار و هواپیما ربایی است، و ایران از خیلی جاهای‏‎ ‎‏دنیا آرامتر است. ممکن است بعضی ها که این چیزها را ندیده اند، با خود بگویند خوب!‏‎ ‎‏با قدرت ها باید ساخت. ولی باید بدانند که سازش، امروز نابودی تا آخر است، دفن‏‎ ‎‏اسلام است تا آخر دنیا. مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از‏‎ ‎‏توطئه ها به خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام بکشیم و‏‎ ‎‏تکلیف ما برخلاف این است.‏

‏     مردم انقلاب کردند، باید پای زحماتش هم بنشینند. مردم، پیغمبران و پیغمبر اسلام را‏‎ ‎‏و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند که با آنها چه مخالفت ها شد، ولی دست از هدفشان‏‎ ‎‏نکشیدند. اگر ما مسلمانیم، باید دنباله روی آنها باشیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و‏‎ ‎‏نماز و مسجد نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ اساس اسلام است. باید برای‏‎ ‎‏حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و پیشروی کرد.‏

‏     مردم در مورد جنگ تصمیمشان را قوی تر کرده و در «هفتۀ جنگ» به وظایفشان‏‎ ‎‏عمل نمایند. خداوند شما را تأیید کند. شما پیروزید در دنیا و آخرت، پیروزی شما نمونه‏‎ ‎‏است. پایداری کنید که پیروزی شما بر دو ابرقدرت است. پیروزی بر یک قدرت با تأیید‏‎ ‎‏و پشتیبانی ابرقدرت دیگر، کار مهمی نیست. شما باید مقابل دو ابرقدرت بایستید، مردم‏‎ ‎‏باید در مقابل دو ابرقدرت بایستند که ایستاده اند و خواهند ایستاد و از هیچ چیز‏‎ ‎‏نمی ترسند. صدام دست و پا می زند، این شب ها شاید خوابش نبرد. او مرتب می گوید که‏‎ ‎‏اگر ایران حمله کند خارک را می زنم. او اگر هر لحظه بتواند، خارک را با خاک یکسان‏‎ ‎‏می کند، او قدرت ندارد.امیدوارم موفق و مؤید باشید و تبلیغاتتان همیشه بر اساس صدق‏‎ ‎‏و صداقت باشد. کارهایتان را بر اساس صدق و صداقت و صفا انجام دهید و همیشه‏‎ ‎‏مصالح ایران را در نظر بگیرید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ شعب ابی طالب، دره ای در نزدیکی مکه که پیامبر و یارانش به مدت سه سال در آنجا تحت محاصرۀ کفار قریش بودند.
  • ـ بحارالأنوار، ج 27، ص 324.