سخنرانی
استقلال ایران و تأثیر آن در جهان
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تأثیر آن در جهان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 آب‍ان‌ ‭1363

زمان (قمری) : 5 ص‍ف‍ر ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 96

موضوع : استقلال ایران و تأثیر آن در جهان

زبان اثر : فارسی

حضار : نژاد حسینیان، هادی (وزیر راه و ترابری)، معاونان، کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هواپیمایی سراسر کشور

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تأثیر آن در جهان)

سخنرانی

‏زمان: صبح 8 آبان 1363 / 5 صفر 1405 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: استقلال ایران و تأثیر آن در جهان‏

‏حضار: نژاد حسینیان، هادی (وزیر راه و ترابری)، معاونان، کارکنان صنعت حمل و نقل و‏‎ ‎‏خدمات هواپیمایی سراسر کشور، خلبانان، تکنیسینها، مهندسان پرواز، کارکنان شرکت‏‎ ‎‏هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمانها و نهادهای خدمات هواپیمایی و‏‎ ‎‏کارکنان امور تربیتی خمینی شهر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وابستگی ها، منشأ گرفتاریها 

‏     ‏‏از برادران و خواهرانی که زحمت کشیدند و تشریف آوردند در این جا تشکر می کنم‏‎ ‎‏و من دعاگوی همۀ شماها هستم. ان شاءالله خداوند همۀ شما را موفق کند که به این‏‎ ‎‏کشوری که در طول تاریخ تقریباً مورد ظلم بود، حالا به دست خودتان افتاده است و‏‎ ‎‏خدمت می کنید. مسائلی را که آقای وزیر‏‎[1]‎‏ گفتند، من جمله قضیّۀ وابستگی هواپیما به‏‎ ‎‏خارج، یک مسئلۀ اختصاصی به هواپیما نبوده است. می دانید که تمام گرفتاری ما و عدم‏‎ ‎‏پیشرفت کشورهای اسلامی برای همین وابستگی های به خارج بوده است. هر جا و در هر‏‎ ‎‏ارگانی که ملاحظه می کنید، آنها دست داشتند، و به واسطۀ مأمورین بد، مجلس بد، سران‏‎ ‎‏بد ـ همۀ اینها به واسطۀ این که آنها مخالف بودند با ملت های ما و موافق بودند با وابستگی‏‎ ‎‏ـ همۀ اینها وابسته به خارج شدند. در حقیقت ایران یک مستعمره ای بود که به حسب‏‎ ‎‏ظاهر مستقل، ولی به حسب واقع همه چیزش وابسته به غیر بود. و امروز که بحمدالله با‏‎ ‎‏همّت همۀ قشرهای کشور، این کشور به روی پای خود ایستاده است و فعالیت در همۀ‏‎ ‎‏قشرها شروع شده است، شما می بینید که در هر جا، چه تفاوت ها حاصل شده است؛ تمام‏

‏اینها برای این است که کشور به دست خود شما افتاده است، استقلال فکری دارید،‏‎ ‎‏استقلال عمل دارید، یا خودتان برای خودتان و برای کشور خودتان خدمت می کنید. این‏‎ ‎‏مسائلی را که آقای وزیر راه گفتند موجب بسیار تشکر است از پرسنل هواپیمایی و شما‏‎ ‎‏آقایان، و مهم همین است که شماها وابسته نیستید الآن. این که این قدر پیشرفت کردید و‏‎ ‎‏آن طور که گفتند در زمان سابق برای چهل هزار حاجی، نمی توانستند همه را حمل کنند و‏‎ ‎‏محتاج بودند به این که لااقل نصف او را یا بیشتر او را دیگران ببرند، برای همین بود که‏‎ ‎‏خود فکرهای ملت به کار نیفتاده بود. دیگران می خواستند برای ما راهنمایی کنند و آنها‏‎ ‎‏هم بنایشان بر این بود که ما عقب باشیم، بنایشان این بود که نگذارند ما ترقی بکنیم.‏‎ ‎‏مستشارهایی که از امریکا یا از جاهای دیگر این جا می آمد، به صورت برای این بود که‏‎ ‎‏راهنمایی کنند و هدایت کنند، در واقع برای این بود که نگذارند خود شما کار کنید،‏‎ ‎‏نگذارند فکر شما به کار بیفتد. امروز که می بینید این طور پیشرفت کرده است که صد و‏‎ ‎‏پنجاه هزار یا بیشتر، حجاج را شما در ظرف چند روز می برید و برمی گردانید، و رکورد را‏‎ ‎‏که شکستید در دنیا راجع به این معنا، برای این است که خودتان کار می کنید، احساس‏‎ ‎‏می کنید که کشور مال شماست. وقتی که انسان ببیند که یک آقابالاسر دارد، یک کس‏‎ ‎‏دیگری دارد که می خواهد به او آقایی بفروشد، به اسم این که آمدم خدمت کنم‏‎ ‎‏می خواهد به خدمت بکشد ملت را، دلسرد می شود ملت. آنها از یک طرف نمی گذارند‏‎ ‎‏که شما به یک مسائل اساسی برسید، خود شما هم از آن طرف می بینید که خدمت برای‏‎ ‎‏تقریباً بیگانه است.‏

خدمت و تلاش در رهایی از وابستگی

‏     ‏‏ما باید شکر خدا را بکنیم که خداوند به ما عنایت کرد، مرحمت فرمود که یک‏‎ ‎‏کشوری که به تمام معنا وابسته بود به خارج و نمی گذاشتند افکار اینها به کار بیفتد،‏‎ ‎‏نمی گذاشتند صنعتگرهای اینها به کار خودشان ادامه بدهند، امروز خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏کشور را به دست خود شما سپرده است و خود شما بحمدالله مشغول خدمت هستید، و‏‎ ‎‏این خدمت را امیدوارم که صدچندان کنید. باید همین معنا را در نظر داشته باشید، امروز‏

‏شمایید تنها تقریباً، کشور شما امروز در بین همۀ کشورها تنهاست. همه کشورها به ضد ما‏‎ ‎‏هستند، الاّ معدودی. لکن در عین حال که همه بر ضد هستند، چون خود کشور و خود‏‎ ‎‏اهالی مؤمن هستند، معتقد هستند به این که باید با عنایات خدا مسائل را حل کنند، فکرها‏‎ ‎‏به کار افتاد و فعالیت ها شروع شد. و الآن ایران با آن زمانی که آن همه هیاهو می کردند‏‎ ‎‏برای تمدن بزرگ، حالای ایران بسیار پیشرفته تر از آن وقت است. و مهم این است که ما‏‎ ‎‏الآن مستقل هستیم، یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند به یک سپور ما جسارت‏‎ ‎‏کند. شما الآن مستقلّید و آقای خودتان هستید. و اسلام هم این طور نیست که طبقاتی‏‎ ‎‏باشد و بخواهد یک طبقه ای را حاکم کند، یک طبقه ای را محکوم. اسلام خدمتگزار‏‎ ‎‏دارد و کسانی که خدمت می کنند، ملت باید با این خدمتگزارها همراهی کند. و دولت ما‏‎ ‎‏یک دولت خدمتگزاری است، مجلس ما یک مجلس خدمتگزاری است، رئیس‏‎ ‎‏جمهور ما یک خدمتگزاری است نسبت به همۀ کشور. و همان طوری که اسلام مقرر‏‎ ‎‏فرموده است که طبقات در کار نباشد. و ‏اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَالله ِ اَتْقیکُمْ،‎[2]‎‏ آنی که تقوایش بیشتر‏‎ ‎‏است، آنی که ترسش از خدا بیشتر است، آنی که خدمت برای خدا می کند، او مقدم‏‎ ‎‏است. من امیدوارم که شما کوشش کنید که وارد بشوید در این جمعیت متّقین که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی بفرماید: ‏اَکْرَمَکُمْ عِنْدَالله ِ اَتْقیکُمْ‏ و شما هم از آنها باشید.‏

لزوم پیشگیری از حوادث اهانت آمیز

‏     ‏‏و یک نکته ای را که می خواهم عرض بکنم این است که شما می بینید که دست های‏‎ ‎‏مختلفی در همه جا هست که به شما و به کشور ما صدمه بزند. می بینید که جایی که دعوی‏‎ ‎‏می کند که محل تمدن بشر است، و تمدن از آن جا به جاهای دیگر رسیده است؛ فرانسه،‏‎ ‎‏امروز محل تروریست ها شده است. تروریست هایی که خودشان اعتراف می کنند که ما‏‎ ‎‏کشتیم و ما منفجر کردیم.‏‎[3]‎‏ یک کشوری که ملتش آن طور باید باشد، دولتش آن طور‏‎ ‎‏است و پناهگاه شده است از برای کسانی که فاسد هستند، تروریست هستند و اشخاصی‏

‏هستند که جنایتکارند و مع ذلک ادعای چه می کنند، هواپیما دزدی را محکوم می کنند، و‏‎ ‎‏هواپیما دزدها اگر از ایران شد، آنها را تشویق می کنند. شما باید توجه کنید که خود شما‏‎ ‎‏باید به طوری باشید و طوری حرکت کنید که مورد تجاوز اینها واقع نشوید. و اگر چنانچه‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که پاسدارها و دولت قرارداد کردند که در هواپیما اشخاصی باشند یا از‏‎ ‎‏اشخاص تفتیش بشود، این موجب نگرانی نباشد. این باید موجب سرافرازی باشد؛ برای‏‎ ‎‏این که ما نه از باب این که می خواهیم به اشخاص اهانت کنیم، ما می خواهیم نگذاریم که‏‎ ‎‏به شما اهانت بشود، دولت می خواهد نگذارد به شما اهانت بشود. هواپیما را از شما وقتی‏‎ ‎‏ربودند، این یک اهانتی است به اصل هواپیمایی. از این جهت، اگر فرض کنید که‏‎ ‎‏اشخاصی آمدند و تفتیش خواستند بکنند، هیچ ناراحت نباشید و آنها را تشویق کنید. به‏‎ ‎‏این معنا که مبادا خدای نخواسته، باز یک اشخاص ناسالمی پیدا بشود، و باز هم یک‏‎ ‎‏همچو امیدی پیدا بشود که موجب نگرانی خود شما آقایان باشد و موجب اهانت به شما‏‎ ‎‏باشد. من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که همۀ شما را حفظ کند. و تشکر می کنم از‏‎ ‎‏شما که این طور فعالیت می کنید و این طور به پیش بردید؛ قضیۀ هواپیمایی را این طور با‏‎ ‎‏خوبی و با عظمت دارید به پیش می برید، و امیدوارم که بیش از این باشد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ آقای هادی نژاد حسینیان، وزیر راه و ترابری.
  • ـ سورۀ حجرات، آیۀ 13: «بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین شما است».
  • ـ اشاره است به گروهک تروریستی «منافقین».