یادنامه
یاد نامه امام درباره اشعارشان و تذکرات اخلاقی
یاد نامه به خانم فاطمه طباطبایی (پاسخ به درخواست اشعار و تذکرات اخلاقی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1364

زمان (قمری) : 29 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 264

موضوع : یاد نامه امام درباره اشعارشان و تذکرات اخلاقی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : طباطبایی، فاطمه

یاد نامه به خانم فاطمه طباطبایی (پاسخ به درخواست اشعار و تذکرات اخلاقی)

یادنامه

‏زمان:‏‎ ‎‏30 اردیبهشت 1364 / 29 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: یادنامۀ امام دربارۀ اشعارشان و تذکرات اخلاقی‏

‏مخاطب: طباطبایی، فاطمه‏

‏بسمه تعالی‏

‏     عاقبت، اصرار مکرر فاطی‏‎[1]‎‏ غلبه کرد، و من از این چاه خشکیده برای خاطر او چند‏‎ ‎‏دَلوی آب گل آلود کشیدم. من نه شاعر بوده و نه هستم؛ و نه دعوی آن دارم. اکنون که به‏‎ ‎‏سن کهولت رسیده و اگر فی المثل چیزی داشته ام ته کشیده، و با دفتری سیاه و کوله باری‏‎ ‎‏از گناه به درگاه او ـ جلّ و علا ـ به امید بخشش و رحمت روآوردم، اعتراف دارم که نقطۀ‏‎ ‎‏سفیدی در نامۀ عمل ندارم؛ چون حسنات تخیلی و طاعات صوری ام سیئاتی است که از‏‎ ‎‏حد خودپرستی و خودخواهی فراتر نرفته و حجابهای ظلمانی و وساوس شیطانی بوده؛‏‎ ‎ظُلُماتٌ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ،‎[2]‎‏ که باید از آنها بیش از معاصی استغفار کنم، و از خود و عمل خود‏‎ ‎‏مأیوسم، لکن از فضل خدای متعال و رحمت او ـ جل و علا ـ مأیوس نیستم و به رحمت و‏‎ ‎‏نعمت واسعۀ او امید بستم.‏

‏     و تو ای دخترم به خود آی، و از خود سفر کن؛ یا لااقل به خیال سفر باش. و بدان آنچه‏‎ ‎‏شنیدیم از طبلی میان تهی بوده؛ و آنچه گفتیم لقلقۀ لسان. خداوند به رحمت خود تو را‏‎ ‎‏یاری دهد که چون نویسنده، عمر را صرف لایعنی‏‎[3]‎‏ نکنی.‏

‏تاریخ 29 شعبان 1405‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ همسر آقای سید احمد خمینی.
  • ـ بخشی از آیۀ 40 سورۀ نور: «تاریکیها برخی از آن، بالای برخی است».
  • ـ بیهوده.