حکم
موافقت با تأمین هزینه مکتب جامعة الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان
حکم به نخست وزیر (تأمین هزینه جامعة الزهرا توسط بنیاد مستضعفان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1364

زمان (قمری) : 29 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 265

موضوع : موافقت با تأمین هزینه مکتب جامعة الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم

حکم به نخست وزیر (تأمین هزینه جامعة الزهرا توسط بنیاد مستضعفان)

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏30 اردیبهشت 1364 / 29 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موافقت با تأمین هزینۀ مکتب جامعة الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم‏

‏ [‏‏آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، عضو هیأت امنای «جامعة الزهرا»، مدرسۀ علمیۀ‏‎ ‎‏خواهران در قم، طی نامه ای به محضر امام خمینی، به تاریخ 28 / 2 / 1362، اعلام داشت:‏

‏     «... احتراماً، دربارۀ مکتب جامعة الزهرای قم به استحضار می رساند، پس از دستور حضرتعالی‏‎ ‎‏هیأت مؤسس و مدیره تشکیل گردیدند و تشریفات قانونی ثبتی به انجام رسید هیأت مدیره مشغول‏‎ ‎‏تهیۀ مقدمات افتتاح جامعة الزهرا می باشند. فعلاً از نظر بودجه نیاز به تأمین اعتبار دارد ...» ایشان در ادامۀ‏‎ ‎‏نامه، درخواست نموده اند اجازه داده شود از محل امکانات در اختیار بنیاد مستضعفان جهت تأمین‏‎ ‎‏نیازهای جامعة الزهرا استفاده شود. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     جناب آقای نخست وزیر، بنیاد مستضعفان کلیۀ مخارج جامعة الزهرای قم را تأمین‏‎ ‎‏نماید.‏

‏30 اردیبهشت 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎