نامه
موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار در اختیار صندوق تعاون صنفی
نامه به نخست وزیر (موافقت با پرداخت اعتبار به صندوق تعاون صنفی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 خ‍رداد ‭1364

زمان (قمری) : 14 رم‍ض‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 272

موضوع : موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار در اختیار صندوق تعاون صنفی

زبان اثر : فارسی

نامه به نخست وزیر (موافقت با پرداخت اعتبار به صندوق تعاون صنفی)

نامه

‏زمان: 14 خرداد 1364 / 14 رمضان 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار در اختیار صندوق تعاون‏‎ ‎‏صنفی‏

‏مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)‏

‏ [‏‏صندوق تعاون صنفی (به نمایندگی آقایان: فضل الله محلاتی، حبیب الله عسکراولادی و محسن‏‎ ‎‏لبانی) طی نامۀ شمارۀ 19 /  64 ـ مورخ 12 / 3 / 64 اعلام کرده که اعتباری به منظور پرداخت وام‏‎ ‎‏به اصناف ضعیف و نیازمندان از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار این صندوق قرار گرفته است و‏‎ ‎‏تقاضا نموده این مبلغ کماکان به عنوان سرمایه در اختیار صندوق باقی بماند. موضوع از سوی‏‎ ‎‏آقای خامنه ای (رئیس جمهور وقت)، آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) و‏‎ ‎‏آقای سید احمد خمینی مورد تأیید قرار گرفته است. امام خمینی با این پیشنهاد به شرح زیر‏‎ ‎‏موافقت فرمودند:‏‏]‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای نخست وزیر‏

‏     با پیشنهاد مذکور موافقت می شود، شما اقدام نمایید.‏

‏14 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎