حکم
قانون مصوب مجلس درباره قوه قضائیه
حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوان عالی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 خ‍رداد ‭1364

زمان (قمری) : 22 رم‍ض‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 278

موضوع : قانون مصوب مجلس درباره قوه قضائیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)

حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 22 خرداد 1364 /22 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: قانون مصوب مجلس دربارۀ قوۀ قضاییه ‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبرکبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران ـ دام ظله و عمره ‏

‏     در تاریخ 10 / 8 / 63 توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ 16 / 1 / 63 حضرتعالی توسط‏‎ ‎‏آقای نخست وزیر تعیین گردیدند، مصادیقی برای حکم حکومتی آن جناب مورخ 12 / 12 / 57 تعیین‏‎ ‎‏گردید. و در محاکم مخصوص این احکام عمل می شد، و در تاریخ 25 / 6 / 63 قانونی در مجلس‏‎ ‎‏تصویب و به قوۀ قضاییه ابلاغ شده که محاکم طبق قانون عمل کنند. چون در چندین مورد نوشتۀ آن‏‎ ‎‏آقایان با قانون مصوب مجلس تنافی و تعارض دارد، در محاکم ایجاد اشکال می شود. اجازه بفرمایید در‏‎ ‎‏موارد تنافی به قانون مصوب مجلس عمل شود.‏

‏عبد الکریم موسوی اردبیلی ‏‏]‏‏ ‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود. ‏

‏22 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎