نامه
رسیدگی به مشکلات دانشگاه ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
نامه به آقای مصطفی معین (طرح مشکلات دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 خ‍رداد ‭1364

زمان (قمری) : 28 رم‍ض‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 282

موضوع : رسیدگی به مشکلات دانشگاه ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : معین، مصطفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)

نامه به آقای مصطفی معین (طرح مشکلات دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی)

نامه 

‏زمان: 28 خرداد 1364/ 28 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: رسیدگی به مشکلات دانشگاهها توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی ‏

‏مخاطب: معین، مصطفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی) ‏

‏ [‏‏آقای مصطفی معین، وزیر فرهنگ و آموزش عالی در نامه ای به تاریخ 10 / 2 / 64 به محضر‏‎ ‎‏امام خمینی ضمن اشاره به وضع نامطلوب دانشگاهها و وجود انحرافهای اخلاقی و سیاسی بین تعدادی‏‎ ‎‏از دانشجویان و حاکمیت جو مدرک گرایی و تخصص زدگی افراطی و در نتیجه حذف نیروهای متعهد‏‎ ‎‏و حزب اللهی از معظمٌ له چاره جویی کرده است. امام خمینی رسیدگی به موارد عنوان شده را به شورای‏‎ ‎‏انقلاب فرهنگی ارجاع فرمودند. پاسخ امام بدین شرح است :‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     این مسائل را در شورایعالی انقلاب فرهنگی طرح نمایید البته شورا به آنها رسیدگی‏‎ ‎‏می نماید. ‏

‏28 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎