نامه
مأموریت رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی
نامه به نخست وزیر (رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 ت‍ی‍ر ‭1364

زمان (قمری) : 7 ش‍وال‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 297

موضوع : مأموریت رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی، میر حسین (نخست وزیر)

نامه به نخست وزیر (رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی)

نامه 

‏زمان: 5 تیر 1364 / 7 شوال 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: مأموریت رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی ‏

‏مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر) ‏

‏ [‏‏به دنبال ارسال نامۀ صندوق تعاون صنفی به محضر امام خمینی، آقای محسن نوربخش (رئیس کل‏‎ ‎‏بانک مرکزی) و آقای طهماسب مظاهری (معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان) نامه ای به‏‎ ‎‏حضور امام ارسال نمودند. در این نامه تأکید شده است که صندوق تعاون صنفی مبلغی وام از بانک‏‎ ‎‏مرکزی دریافت داشته و مقرر بوده که در مدت شش ماه مسترد شود و مسئلۀ پرداخت این مبلغ توسط‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفان موضوعیت ندارد. در این نامه با اشاره به اینکه بیش از هشتاد درصد از این مبلغ به‏‎ ‎‏مصرف رسیده است و در عین حال قرار بوده وام دریافتی در مهلت معینی مسترد شود، از امام خمینی‏‎ ‎‏کسب تکلیف شده است. با توجه به مغایرت نامۀ صندوق تعاون صنفی و نامۀ اخیر، امام خمینی آقای‏‎ ‎‏موسوی (نخست وزیر) را مسئول حل موضوع کرده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب آقای نخست وزیر‏

‏     گزارش قبلی با این گزارش مخالف است. جنابعالی طرفین را بخواهید و مسئله را حل‏‎ ‎‏کنید.‏

‏5 تیر ماه 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎