نامه
تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
نامه به آقای فاکر (تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعه مدرسین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ت‍ی‍ر ‭1364

زمان (قمری) : 21 ش‍وال‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 315

موضوع : تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : فاکر، محمد رضا

نامه به آقای فاکر (تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعه مدرسین)

نامه 

‏زمان: 19 تیر 1364 / 21 شوال 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم‏

‏مخاطب: فاکر، محمد رضا ‏

‏ [‏‏... اینجانب بنا به اجازۀ شفاهی و مکرر امام بزرگوار از سال 1358 تاکنون مسئولیت امور دفتر انتشارات‏‎ ‎‏اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین را به عهده داشته ام، و براساس تشخیص مصلحت، خرید، فروش،‏‎ ‎‏کمک به کارگران، اهدای کتب به اشخاص یا کتابخانه ها، پرداخت وام، استقراض و بالاخره کلیۀ‏‎ ‎‏تصرفات مالی را انجام داده ام. از آنجا که کارها باید براساس ضوابطی قانونی پایه ریزی شود، اخیراً به‏‎ ‎‏پیشنهاد اینجانب جامعۀ محترم مدرسین اساسنامه ای برای این دفتر تنظیم نموده اند که براساس آن‏‎ ‎‏ان شاءالله هر دو سال یک بار هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر که سه نفر از آنها باید از اعضای جامعۀ‏‎ ‎‏مدرسین باشند، برای ادارۀ این دفتر در نظر گرفته می شود. و کلیۀ اموال این دفتر که متعلق به بیت المال‏‎ ‎‏مسلمین است زیر نظر آن هیأت قرار می گیرد و در جهت نشر معارف اسلامی و گسترش مبانی علمی‏‎ ‎‏حوزه های علمیه که در اساسنامه مندرج است به کار گرفته می شود، همان طور که یک هیأت علمی نیز‏‎ ‎‏برای کنترل محتوای کتب منتشره در نظر گرفته شده است. بر این اساس جامعۀ محترم مدرسین هم‏‎ ‎‏اینجانب را به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت علمی و سرپرست دفتر مزبور انتخاب کرده اند. که نسبت‏‎ ‎‏به ابراز اعتماد آنها سپاسگزاری و نسبت به حسن ظن حضرت امام ـ مدظله العالی ـ بر ملائکۀ آسمان‏‎ ‎‏می بالم و از حضرت امام تقاضا دارم اجازه بفرمایند اینجانب در هر زمان که لازم بود حق تصرف‏‎ ‎‏مشروع خود در اموال دفتر را که مکتسب از اجازۀ مقام ولایت فقیه و نیابت عامۀ حضرت ولی عصر ـ‏‎ ‎‏ارواحنا له الفداء ـ است به جامعۀ محترم مدرسین حوزۀ علمیۀ قم واگذار کنم تا بتوانند به طور متناوب‏‎ ‎‏هیأت مدیره های منتخب خود را برای ادارۀ امور دفتر منصوب نمایند. محمدرضا فاکر‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     مجازید. ان شاءالله تعالی موفق باشید. ‏

‏19 تیر ماه 64 ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎