سخنرانی
اهمیت ساده زیستی روحانیت و دست اندرکاران
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (دوری مسئولان از تجمل گرایی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ت‍ی‍ر ‭1364

زمان (قمری) : 27 ش‍وال‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 317

موضوع : اهمیت ساده زیستی روحانیت و دست اندرکاران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سومین اجلاس سالانۀ مجلس خبرگان

حضار : مشکینی، علی (رئیس) و اعضای مجلس خبرگان

سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (دوری مسئولان از تجمل گرایی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 25 تیر 1364 / 27 شوال 1405‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: اهمیت ساده زیستی روحانیت و دست اندرکاران‏

‏مناسبت: سومین اجلاس سالانۀ مجلس خبرگان‏

‏حضار: مشکینی، علی (رئیس) و اعضای مجلس خبرگان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت ساده زیستی روحانیت و مسئولان

‏     ‏‏من قبلاً از حسن نظر آقای مشکینی تشکر می کنم و امیدوارم خداوند موافق حسن‏‎ ‎‏نظر ایشان با من رفتار کند و همۀ ما را توفیق بدهد که در خدمت اسلام باشیم. و همچنین‏‎ ‎‏تشکر می کنم از آقایانی که من را مفتخر به زیارت خودشان کردند و امیدوارم این‏‎ ‎‏مسئولیتی را که به آنها محول شده است، به احسن وجه به پایان برسانند و آن طوری که‏‎ ‎‏موجب رضای خداست عمل کنند. ‏

‏     از اهم مسائلی که باید تذکر بدهم، مسئله ای است که به همۀ روحانیت و‏‎ ‎‏دست اندرکاران کشور مربوط می شود، و همیشه نگران آن هستم که مبادا این مردمی که‏‎ ‎‏همه چیزشان را فدا کردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به واسطۀ اعمال‏‎ ‎‏ما از ما نگران بشوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطۀ آن‏‎ ‎‏دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را بپا کردند و‏‎ ‎‏طاغوت را از میان بردند، کیفیت زندگی اهل علم است. اگر خدای نخواسته، مردم ببینند‏‎ ‎‏که آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست کرده اند و رفت و آمدهایشان‏‎ ‎‏مناسب شأن روحانیت نیست، و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است‏‎ ‎‏از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان.‏‎ ‎‏البته من این نکته را عرض کنم، یک دسته ای که در معرض خطر هستند باید خودشان را‏

‏حفظ کنند، ولی همین ها هم باید مواظب باشند که زاید بر میزان نباشد. شما گمان نکنید‏‎ ‎‏که اگر با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود، آن چیزی که‏‎ ‎‏مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد،‏‎ ‎‏همان طوری که سران اسلام و پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین و ائمۀ ما زندگی شان ساده و‏‎ ‎‏عادی بود بلکه پایین تر از عادی. آنها هم که جمهوری اسلامی را بپا کردند، مردم عادی‏‎ ‎‏هستند، و کسانی که بالابالاها نشسته اند، هیچ دخالتی در این مسائل نداشته و ندارند. این‏‎ ‎‏مردم بازار و کشاورز و کارگران کارخانه ها و طبقات ضعیف ـ به حسب دنیا و قوی به‏‎ ‎‏حسب آخرت ـ هستند که این توقع را دارند که اگر خدای نخواسته، نفوس این مردم از ما‏‎ ‎‏منحرف بشود، ضرر آن برای ما تنها نیست، بلکه برای اسلام است. و ما باید حفظ کنیم‏‎ ‎‏آنهایی را که اسلام و جمهوری اسلامی را نگه داشته اند و بعد از این هم نگه خواهند‏‎ ‎‏داشت، و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد. آنهایی هم که‏‎ ‎‏می خواهند خودشان را حفظ کنند، باید بدانند که گاهی با یک اتومبیل پیکان بهتر‏‎ ‎‏می توانند محفوظ باشند تا وسیلۀ دیگر. و ائمه جمعه و جماعاتی که اگر عادی بیرون‏‎ ‎‏بیایند ممکن است از بین بروند، باید به آن مقداری حفظ کنند که زیاد نباشد. و این طور‏‎ ‎‏نباشد که امام جمعه ای وقتی در خیابان می آید، خیابان را خلوت کنند و هیاهو به راه‏‎ ‎‏بیندازند، این طور چیزها حیثیتشان را در جامعه ساقط می کند. بزرگی شما آقایان به دنیا‏‎ ‎‏نیست، بزرگی شما به آخرت است، و اینکه پیش خدا آبرومند باشید. و این یک مسئلۀ‏‎ ‎‏مهمی است که دخالت در حفظ جمهوری اسلامی دارد و ما باید خیلی مواظب باشیم، و‏‎ ‎‏اهل علم و دولت و دست اندرکاران بیشتر باید مواظب باشند، چرا که همه دنبال این‏‎ ‎‏هستند که نقطه ضعفی ،خصوصاً از اهل علم پیدا کنند و در همه جا مطرح سازند. و ما باید‏‎ ‎‏به گونه ای زندگی کنیم که اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوریم ، نه اینکه مثل‏‎ ‎‏رئیس جمهور امریکا که اگر این مقام را از او بگیرند شاید از حسرت دق کند!‏

استمرار سیاست اسلامی حج

‏     ‏‏جهت دیگری هم که باید عرض کنم این است که الآن ایام حج است و حج از امور‏

‏کشور ما و همه جاست، و ما باید به آن توجه خاصی بکنیم. من آقای موسوی خوئینی ها‏‎ ‎‏را می شناسم، و ایشان خیلی فعال بودند و خوب عمل کردند، اما چون وجودشان در‏‎ ‎‏دادستانی لازم بود و از این جهت، امسال نمی توانند به حج بروند، هرچه فکر کردم دیدم‏‎ ‎‏که آقای کروبی به جای ایشان مناسب است. و آقای کروبی کسی است که سالهای‏‎ ‎‏طولانی در رژیم سابق کتک خورده است، و در این راه صدمۀ زیادی دیده اند و فرد‏‎ ‎‏مقاوم و صالحی است. از این جهت، ایشان را موقتاً امسال می فرستیم تا ببینیم سال های‏‎ ‎‏دیگر چه باید بکنیم. ‏

‏     اما مسئله ای که عرض کردم، دنبال این هستند که نقطه ای پیدا کنند و بگویند این است‏‎ ‎‏که، حال که آقای موسوی کنار رفته اند تبلیغ می کنند «وضع ایران تغییر و سیاستش فرق‏‎ ‎‏کرده است». آنها نمی دانند سیاست حج، سیاستی نیست که ما درست کرده باشیم، حج‏‎ ‎‏سیاست اسلامی است. ما از اول بنایمان بر این بوده است، به حج آن طوری که بوده است‏‎ ‎‏عمل کنیم. همان طور که پیغمبر اکرم بت ها را در کعبه شکست، ما هم بت ها را بشکنیم، و‏‎ ‎‏این بت ها که در زمان ما هستند، از آن زمان بالاتر و بدترند. ما باید همان طور که سابق‏‎ ‎‏عمل کرده ایم، به حج برویم و همان طور که سابق تظاهرات و راهپیمایی کردند، عمل‏‎ ‎‏کنیم؛ و با تغییر آقای موسوی، سیاست ما تغییر نکرده است. حج به همان وضعی که‏‎ ‎‏همیشه و در این دو ـ سه سال برگزار شد، برگزار می گردد، و دولت ها هم باید آن را‏‎ ‎‏تحمل کنند. و ما نمی توانیم از آن وظیفه ای که اسلام برایمان قرار داده است عدول کنیم و‏‎ ‎‏قرآن هم همین دستور را داده است و سیاست ما در حج همان سیاست است که بوده و هر‏‎ ‎‏وقت هم به حج برویم همان طور عمل می کنیم، مگر جلوی ما را بگیرند و نگذارند به‏‎ ‎‏حج برویم که آن مسئلۀ دیگری است. ‏

‏     و من امیدوارم این فریضه را همان طور که تا به حال بجا آورده اند، امسال بهتر و با‏‎ ‎‏جمعیت بیشتر به انجام برسانند.‏

اعتنا ننمودن ملتهای مسلمان به تهدیدات قدرتها

‏     ‏‏و افرادی هم که به حج می روند بیشتر متوجه اعمال و با یکدیگر متحد باشند، و‏

‏امیدوارم کشورهای مسلمان دیگر هم این احساس را کرده باشند. و بیش از یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت مسلمان نباید دنبال این باشند که امریکا چه می گوید و شوروی چه می گوید، و‏‎ ‎‏روی پای خود بایستند و به دیگران اعتنا نکنند، همان طور که این کشور چهل میلیونی که‏‎ ‎‏نسبت به سایر کشورها خیلی کوچک است، روی پای خود ایستاده و می گوید: «نه شرقی‏‎ ‎‏و نه غربی» و الآن هم احترام این کشور از احترام آن کشورهایی که مورد حمایت آنها‏‎ ‎‏هستند بیشتر است، و توجه نفوس مسلمانان به این جا زیادتر گردیده. بنابراین، ملتها‏‎ ‎‏خوف نداشته باشند که امریکا چه می کند، اینها طبل توخالی هستند، فریاد می زنند و عمل‏‎ ‎‏نمی کنند. شما ببینید امریکا راجع به تروریست ها که همه و ما با آن مخالفیم، چه گفت و‏‎ ‎‏چه کرد؛ مرتب دنبال این بودند آنها را به یکی از کشورهای مخالف خود بچسبانند که‏‎ ‎‏نتوانستند. و تشرهای اینها توخالی است، و هیچ خبری نمی شود و ملت ها نباید بترسند و‏‎ ‎‏باید راه خودشان را طی کنند، و اسلام و خدا پشتیبان آنان است و کسی که خدا پشتیبان‏‎ ‎‏اوست، نباید از چیزی خوف داشته باشد. امیدوارم خداوند ما را موفق فرماید که تابع‏‎ ‎‏دستورات او باشیم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎