سخنرانی
تغییر وضع سفارت خانه ها به محیطی اسلامی
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آب‍ان‌ ‭1364

زمان (قمری) : 18 ص‍ف‍ر ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 412

موضوع : تغییر وضع سفارت خانه ها به محیطی اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : ولایتی، علی اکبر (وزیر امور خارجه) ـ معاونان، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی و

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه ها)

سخنرانی

‏زمان: صبح 11 آبان 1364 / 18 صفر 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تغییر وضع سفارتخانه ها به محیطی اسلامی‏

‏حضار: ولایتی، علی اکبر (وزیر امور خارجه) ـ معاونان، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران در کشورهای عربی و افریقایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

فهم درد مردم توسط مسئولین نظام

‏     ‏‏من امیدوارم که خداوند همۀ آقایان را موفق به خدمت کند. خداوند به ما منت گذاشته‏‎ ‎‏است که سفرا و دولت ما همه از اشخاصی هستند که درد جامعه را می فهمند، زیرا بسیاری‏‎ ‎‏از آنها روحانی هستند که با مردم رابطه داشته اند و می دانند مردم چه وضعی داشته اند و‏‎ ‎‏درد آنها را ادراک می کنند. ولی سابق وضع این طور بود که افراد حکومت هیچ ارتباطی با‏‎ ‎‏مردم نداشتند و نمی فهمیدند که بر مردم چه می گذرد. ولی اکنون خدا خواسته است که‏‎ ‎‏حکومت مستضعفین تشکیل بشود که بحمدالله تاکنون عملکرد او خوب بوده است و‏‎ ‎‏امیدوارم از این به بعد بهتر باشد.‏

اسلامی بودن محیط سفارتخانه ها

‏     ‏‏اما راجع به آقایان سفرا، آن طوری که آقای وزیر امورخارجه گفته اند، وضع‏‎ ‎‏سفارتخانه های ما در خارج خوب است و ما میل داریم خوبتر بشود. سفارتخانه در هر‏‎ ‎‏کشوری متعلق به آن کشوری است که سفیر آن به آنجا می رود؛ یعنی یک قطعه ای است‏‎ ‎‏از یک کشور دیگر. وقتی مردم به سفارتخانه های ما می آیند، باید وضع ایران را ببینند، نه‏‎ ‎‏وضع امریکا و فرانسه و سایر کشورها را. شما آقایان تحت تأثیر هیچ چیزی واقع نشوید‏‎ ‎‏که در سابق چه بوده است که الآن آن طور نیست. ما اگر بخواهیم خودمان باشیم، باید همه‏‎ ‎‏چیزمان از خودمان باشد، و در آداب و رسوم، خودمان را از غرب جدا کنیم. ما از غرب‏

‏خیلی بدیها دیده ایم، و چیزی که بشود گفت که خوبی آنها بوده است، از حکومتهای‏‎ ‎‏غربی نبوده بلکه از اهل صنعت بوده است که البته بسیاری از آنها برای حکومتها کار‏‎ ‎‏می کنند. بنابراین، باید وضع شما جوری باشد که هرکس وارد به آنجا می شود یک محیط‏‎ ‎‏اسلامی ببیند، چه از حیث پرسنل و چه از جهت زندگی.‏

ارتباط مقتدرانه نظام اسلامی با کشورها

‏     ‏‏مسئله دیگر هم این است که ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که از دنیا‏‎ ‎‏منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور باشد، بلکه کشورهای دیگر هم نمی تواند‏‎ ‎‏این طور باشد، که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند، این غیرمعقول است. امروز‏‎ ‎‏دنیا مانند یک عایله و یک شهر است، و یک شهر دارای محله های مختلفی است که با‏‎ ‎‏هم ارتباط دارند. وقتی دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با‏‎ ‎‏کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در این فکر‏‎ ‎‏باشند که روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند، نمی توانیم‏‎ ‎‏بسازیم و از اول هم اعلام کردیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنند. و این معنا که گاهی‏‎ ‎‏اهل غرض یا جهّال این حرف را می زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از این باب است‏‎ ‎‏که یا نمی فهمند یا غرض دارند؛ زیرا تا انسان، جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد،‏‎ ‎‏نمی تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد. بنابراین، اگر زمزمه ای می شود آنها را‏‎ ‎‏نباید به حساب آورد، زیرا آنها غرض سیاسی دارند، و الاّ آدم عاقلی که توجه به مسائل‏‎ ‎‏داردمی داند اسلام، وضعش چگونه است. و اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است‏‎ ‎‏و می خواهد با همۀ عالم روابط داشته باشد. و در زمان صدر اسلام هم که خود رسول الله به‏‎ ‎‏اطراف، سفیر می فرستادند این حرف را نمی زدند. در هر صورت ما باید روابط داشته‏‎ ‎‏باشیم، آنها که غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداریم، کم کم باید روابط حسنه بشود.‏‎ ‎‏من امیدوارم این عمل را انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه‏‎ ‎‏خارجی باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند. بنابراین،‏

‏اشخاصی که گاهی مطالبی گفته اند و متوجه به مطالب هستند، می خواهند جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را به هم بزنند. و ما از اول گفتیم می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور‏‎ ‎‏انقلاب به لشکرکشی نیست، بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکی از آن‏‎ ‎‏مراکز، وزارت امورخارجه است که باید مسائل ایران و اسلام و گرفتاریهایی که ایران از‏‎ ‎‏شرق و غرب داشته است، به دنیا برساند و به دنیا بگوید که می خواهیم این گونه عمل کنیم‏‎ ‎‏و روابط حسنه داشته باشیم، و الاّ آنهایی که می خواهند ما را به تباهی بکشند، ما اصلاً میل‏‎ ‎‏نداریم با آنها روابط داشته باشیم، مگر اصلاح بشوند.‏

‏     امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق بدهد که به اسلام و کشورتان خدمت کنید. این‏‎ ‎‏حکومت، حکومتی باشد که برای مستضعفین کار کند؛ چرا که تاکنون حکومتها به ضد‏‎ ‎‏مردم بوده اند و برای خودشان یا اربابانشان کار می کردند، و ما می خواهیم حکومت برای‏‎ ‎‏مردم، خصوصاً آنها که زحمت کشیده اند و خون داده اند و آقایان را از گرفتاریها بیرون‏‎ ‎‏آوردند، و از رژیم سابق و گرفتاریهای شرق و غرب نجات دادند، کار کنند. و عمده این‏‎ ‎‏است که همه خدا را در نظر بگیریم که همه چیز از اوست و ما چیزی نیستیم. خداوند همه‏‎ ‎‏را موفق بدارد.‏

‎ ‎