به یاد دارم یک بار امام در درس اخلاقی که در قم داشتند، فرمودند: «کسانی که‏ قدم در راه سازندگی خود برمی ‏دارند برایشان گاهی روزنه ‏های نورانیتی پیدا می ‏شود و‏ این روزنه هر چه بیشتر محافظت گردد، بیشتر می‏ شود.»
پس از جلسه از امام سؤال کردم برای حفظ این حالت و نورانیت چه باید کرد؟‏ فرمودند: «آن حالت را باید با ارتباط با خدا و ذکر خدا حفظ نمود. انسان تا می‏ تواند‏ باید به یاد خدا باشد».

منبع: پا به پای آفتاب؛ ج 2، ص 295.

. انتهای پیام /*