امام نه تنها خود مهذب بودند، بلکه همیشه سعی داشتند که طلاب، مهذب تربیت‏ شوند و هر چند وقت یک بار به موعظه می‏پرداختند آن هم با بیان و روش مخصوص به‏ خودشان که با خلوص و علاقه ایراد می‏فرمودند. بعد از چند سال هنوز مواعظ ایشان‏ با عبارات آن به یاد ما مانده است. ایشان می‏فرمودند: «آقایان باید در هر قدمی که برای‏ تحصیل برمی‏دارید، اگر نگویم دو قدم لااقل یک قدم در تهذیب بردارید. تمام رؤسای‏ مذاهب باطله عالم بوده‏اند، ولی مهذب نبوده‏اند».

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ـ ویژه سالگرد ارتحال امام؛ خرداد 70

. انتهای پیام /*