به حسب مسئولیت هایی که در حوزه داشتیم و در رابطه با شورای مدیریت حوزه، گاهی ضرورت داشت که به خدمت حضرت امام مشرف شویم و گزارشی از امور جاری حوزه را به اطلاع ایشان برسانیم. در یکی از گزارش هایی که از امور حوزه تهیه کرده بودم و جهات مختلف را از قبیل آمار طلّاب، پایه های درسی، تعداد قبولی ها و نظایر آن را به استحضار حضرت امام رساندم تا اینکه نوبت به آمار شهدای حوزه رسید ایشان وقتی از تعداد شهدای حوزه مطلع شدند اشک از دیدگان مبارکشان جاری شد و فرمودند: بس است.

منبع: روزنامه رسالت، 12 خرداد 1378، ص14

. انتهای پیام /*