روز دوازدهم فروردین ماه 1358 یعنی روز رفراندوم جمهوری اسلامی، بنده عضور ستاد رأی ‏گیری بودم. در آن روز هیچ کس نمی‏ دانست که امام در پای کدام صندوق رأی خواهند داد، لذا با شور و مشورتها تصمیم گرفته شد که در محل آموزش و پرورش قم که از جهت امکان کنترل و حفاظت مناسب بود، صندوق رأی قرار داده شود و مکانی نیز برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته شود. لحظۀ رأی‏ گیری، زمانی که به اطلاع امام رسید که در آن مکان رأی خود را به صندوق بریزند، معظم له فرمودند که «من در بین مردم رأی خواهم داد» و خودشان یکی از محله‏ های شلوغ، به نام «چهار سوق» را پیشنهاد نمودند. در آن محل جمعیت زیادی هجوم آوردند و کنترل از دست مأمورین خارج شد. امام رأی خود را به صندوق انداخته و برگشتند. ازدحام جمعیت به حدی بود که خبرنگاران خارجی زیادی که برای تهیه گزارش از رأی‏ گیری آمده بودند، موفق به تهیه فیلم و عکس و گزارش نشدند از همین رو به ستاد رأی‏گیری فشار می‏آوردند که ما چون موفق به تهیه عکس و گزارش نشده ‏ایم، امام یکبار دیگر پای صندوق رأی تشریف بیاورند. پس از مدتی مشورت یکی از آقایان علما خدمت امام رسیده و مسأله را توضیح داد امام فرمودند: «من یک رأی داشتم که آن را هم به صندوق انداختم».

منبع: شاهد ـ ش 186 ـ ص 6.

. انتهای پیام /*