امام، به هنگام شهادت حاج آقا مصطفى بجز اظهار رضایت چیز دیگرى نفرمودند. ایشان در بحثى که در این روزها به مناسبتى در خدمتشان داشتیم به حاج احمد آقا اشاره کردند و فرمودند: «من اگر احمد هم که عزیزترین انسانها نزد من است فداى اسلام شود، قلباً ناراحت نمی‏‏ شوم. »

منبع: روزنامه اطلاعات- 4 / 8 / 65

. انتهای پیام /*