یکبار که در خدمت امام بودم از ایشان در مورد حج مستحبی سؤال کردم.
امام فرمودند: به مسؤولین بگویید حج مستحبی نروند.

منبع: روزنامه اطلاعات، 15 / 4 / 64

. انتهای پیام /*