تمام مستحبات مانند وضو گرفتن، رو به قبله، ورود به حرم با پای راست، دیدن خود در آینه قبل از خروج از منزل، مستحبات استحمام، اصلاح کردن یا ناخن گرفتن با شرایطی که برای آن ذکر شده بر اثر ممارست و تکرار برای امام حالت واجب پیدا کرده بود. امام در مورد ترک مکروهات می‏فرمودند: ما که این کارها (وضو...) را می‏خواهیم انجام بدهیم پس چه بهتر که با شرایط و موازینی که ذکر شده انجام دهیم.

منبع: پا به پای آفتاب، چاپ جدید، ج1، ص276

. انتهای پیام /*