امام به جهت تمیزی که دارند دمپایی های مختلفی دارند؛ یعنی پنج – شش تا دمپایی دارند. دمپایی اتاق، حیاط و دستشویی ایشان همگی جداست. یک روز من گفتم شما می‏‏ گویید ساده، در صورتی که شش – هفت جفت دمپایی
دارید اما ما یک جفت داریم، گفتند: «شما یک جفت دارید یک سال می‏‏ پوشید من هفت جفت دارم هفت سال می‏‏ پوشم، اسراف نکردم. اما دمپایی که توی آشپزخانه  می‏‏ پوشم با توی اتاق فرق می‏‏ کند، شما هم همین کار را بکنید.»

منبع: ، پا به پای آفتاب (جدید)، ج 1، ص 192

. انتهای پیام /*