به محض ورود امام به نجف، آقای عبدالرزاق وزیر مشاور در امور وحدت عراق از طرف رئیس جمهور وقت، به ملاقات امام آمد و گفت: «اینجا وطن شماست و در حقیقت شما در کشور خودتان هستید!» امام در پاسخ او گفتند: «سرزمین اسلام متعلق به عموم مسلمانان است و من احساس غربت نمی‏ کنم.»

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج4، ص139

. انتهای پیام /*