امام در نوافلی که انجام می ‏دادند بعضی مستحبات را رعایت می‏ کردند مثلاً در نمازها، چه فریضه و چه نافله بعد از تکبیرةالاحرام ذکر «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را که مستحب است خیلی مقید بودند و می‏ خواندند. یا مثلاً در نمازهای نافله خواندن سوره توحید شرط نیست و می‏ توان آن را حذف کرد ولی امام مقید بودند و می‏ خواندند.

منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص97.


. انتهای پیام /*