اوایلی که امام به نجف آمده بودند، گاهی من قبل از اینکه امام به بیرونی تشریف بیاورند پتو می ‏‏انداختم. امام فرمودند: «نمی‏ خواهد جمع کنید» و روی قالی نشستند و منظورشان این بود که پتویی را که می‏‏ اندازی این امتیازی برای من است. ولی بعدها که در نجف به حالت رسم درآمده بود که در مجلس تشک می‏‏ انداختند، ما هم در بیرونی منزل امام تشک می‏‏ انداختیم.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج 6، ص 140.

. انتهای پیام /*