شورای انقلاب اسلامی‏ ‏‏نهادی بود که‏‏ ‏‏به‏‏ فرمان حضرت امام خمینی (ره)،‏‎ ‎‏برای مدیریت‏‏ ‏‏جریان ‏‏انقلاب‏‎ ‎‏ اسلامی ملت ‏‏ایران‏‎ ‎‏در ‏بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۵۷‏ ‏‏تشکیل شد. این شورا که ایده شکل‌گیری آن آذرماه ۱۳۵۷ در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام مطرح شد، ‏اساسی‌ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی‏ ‏‏انقلابیون محسوب می‌شد‏‎.‎‏ریاست این شورا در ابتدا برعهده آیت‌الله مرتضی مطهری بود اما با شهادت ایشان ریاست شورای انقلاب به آیت‌الله طالقانی منتقل شد‏‎.‎

‏به مناسبت سالروز تشکیل شورای انقلاب، خاطره ای از زبان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) تقدیم حضور خوانندگان محترم می گردد: ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\shora3.jpg

‏ ‏

‏اصل تشکیل‏‏ ‏‏شورای‏‏ ‏‏انقلاب اصلاً از اینجا مایه می گیرد که مرحوم استاد شهید‏‏ ‏‏مطهری که از سفر پاریس برگشتند آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگر آمدند گفتند که‏‏ ‏‏امام دستور داده اند این شش نفر با هم بنشینند مشورت کنند. آن موقع هنوز اسمی از‏‏ ‏‏شورای‏‏ ‏‏انقلاب‏‏ ‏‏یا دولت یا چیز دیگری اصلاً مشخص نبود. این شش نفر افرادی را پیدا‏‏ ‏‏کنند به اتفاق نظر این شش نفر برای تشکیل یک کابینه. اول تصمیم این بود که کابینه ای‏‏ ‏‏در خارج یا داخل بوجود بیاید که هم‏‏ ‏‏انقلاب‏‏ ‏‏را اداره بکند و هم بعد از پیروزی انقلاب‏‏ ‏‏کشور را. این شش نفر مرحوم آقای مطهری، آقای بهشتی، دکتر باهنر، آقای موسوی‏‏ ‏‏اردبیلی، آقای خامنه ای و من فکر می کنم آقای مهدوی هم بودند می شود هفت نفر،‏‏ ‏‏(فکر می کنم شش نفر بودیم). به هر حال این افراد بنشینند و نظر بدهند و افرادی را پیدا‏‏ ‏‏کنند. ماها مدتی نشستیم تا اشخاصی را به عنوان کابینه که تقریباً همگی آنها غیر معمم‏‏ ‏‏بودند توافق کنیم. توافق خیلی مشکل بود ده ‏‏–‏‏ پانزده نفر پیدا کردیم با شرایطی که امام‏‏ ‏‏گفته بودند، طول کشید. یکبار دیگر امام توسط یکی دیگر از کسانی که از پاریس‏‏ ‏‏می آمد نامه ای نوشتند برای آقای منتظری پیغام داده ‏بودند که با کمک ایشان بگردند در‏‏ ‏‏سراسر ایران افراد شایسته را پیدا کنند. به هر حال با همکاری و همفکری توانستیم‏‏ ‏‏عده ای را پیدا کنیم و برای امام فرستادیم پاریس.‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\shora4.jpg

‎ ‎

‏کم کم این قضیه پیشرفت می کرد، اساسنامه نوشتیم، آیین نامه نوشتیم، مسأله‏‏ ‏‏شورای‏‏ ‏‏انقلاب‏‏ ‏‏و دولت در حد جداگانه کم کم پیش آمد. لیست اینجوری بود که ما‏‏ ‏‏یکی را انتخاب می کردیم اگر رأی موافق همه را داشتیم او اضافه می شد و به امام‏‏ ‏‏اطلاع می دادیم، ایشان تصویب می کردند. همین طور یکی یکی پیش می رفتیم یا دوتا،‏‏ ‏‏دوتا. مثلاً آقای مهندس بازرگان را، مرحوم طالقانی را، آقای دکتر شیبانی را و آقای‏‏ ‏‏سپهبد قرنی، آن موقع سرلشکر قرنی را چون بنا بود نظامی هم باشد دیگر آقای مهندس‏‏ ‏‏کتیرایی و دکتر سحابی را. اینها را رفته رفته پیش رفتیم، دقیقاً یادم نیست. بیش از این‏‏ ‏‏بودیم اضافه شدیم. تا کارها را اداره می کردیم. کارهای‏‏ ‏‏انقلاب‏‏ ‏‏را. آمادگی برای آینده‏‏ ‏‏که امام تشریف آوردند. و امام که تشریف آوردند صحبت تعیین کابینه شد. امام به‏‏ ‏‏شورای‏‏ ‏‏انقلاب دستور دادند که برود کابینه را معین کند و قید هم کردند که کابینه غیر‏‏ ‏‏معمم باشد، معلوم بود که مهندس بازرگان در رأس کابینه هست. قید کردند مهندس‏‏ ‏‏بازرگان به طور شخصی نه به عنوان نهضت آزادی. هر کس از افراد می آیند به طور‏‏ ‏‏منفرد.‏‏ ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\shora1.jpg

‏ ‏

‏ ‏

‏منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج4، به کوشش غلامعلی رجایی، ص240 و 241‏

. انتهای پیام /*