امام در کل با جریانات با دید مثبت نگاه مى‏ کردند. یعنى حمل به صحّت داشتند. یک سعۀ صدرى داشتند. بعضی ها مى ‏آمدند و مثلاً مى‏ گفتند، برخى چادری ها بدحجاب شده ‏اند. ایشان مى‏ گفتند: «چرا نگوییم که بى‏ حجابها حالا این شکل (با حجاب) شده ‏اند». ولى واقعیتش این است که چون بدحجابى یک خلاف شرع است امام نسبت به آن نمى‏ توانستند بى‏ اعتنا باشند. چون آقا مخالف هر نوع خلاف شرعى بودند.

منبع: زن روز؛ ش 1267، ص 19.

. انتهای پیام /*