اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و روزنامه ‏ها پیرامون آن مطالبی نوشتند، بر اثر ایستادگی و افشاگری های امام پس از چندی نوشتند که این قانون لغو شده و حرف خودشان را پس گرفتند. یکی از رفقای اهل علم که آدم بافضلی است در این رابطه برای امام اشعاری سروده بود. یک روز بعد از ظهر ایستاد و اشعارش را خواند. بعضی از رفقا گفتند ایشان را خدمت امام بفرستید تا برایش پول بگیریم. من پیشقدم شدم و خدمت امام رفتم و مطلب را عرض کردم. فرمودند: «چون برای من شعر گفته است نمی‏ دهم.» من هر چه اصرار کردم نتوانستم حتی یک ریال برای آن آقا از امام پول بگیرم.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -  ج 6 -  ص 143.

. انتهای پیام /*