‏‏‎- زنان، این عناصر فضیلت و ارزشهای الهی دارای برکات زیادی هستند و به عنوان نیمی از جامعه بشریت، همواره بیشترین بار مشکلات را بر دوش می کشند و به نوعی شریک غم خانواده می باشند. اسلام برخلاف جوامع و تمدن جاهلی که زنان را حقیر و ضعیف و دون شمرده و آنان را در خدمت ابتذال و فساد گرفته بود، به زنان، شخصیتی باکرامت و مقامی والا بخشید. این مقام و منزلت، توأم با فداکاری و ایثار، در پرتو انقلاب اسلامی تجلی یافت. زنان، این عناصر عفاف و نجابت، نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی ایفا کردند، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی حرف نخست را زدند و با حضور در صحنه انقلاب اسلامی، توطئه های دشمنان را در عرصه های گوناگون فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... نقش بر آب ساختند.

اولین گروهی که با امام دیدار ‎‏کردند خانمها بودند. آقای حبیبی می گفت فمینیست تر از این انقلاب؟! که اولین رای ‎‏مردمی را خانمها دارند می دهند. اگر یک دستگاه تبلیغاتی قدرتمندی داشتیم ‏‏ می توانستیم ‎‏به دنیا عرضه کنیم و اسلام را معرفی کنیم که زنان را برای جوجه کشی و آشپزی و ... ‎‏نمی خواهد ببینند که اولین «بله سیاسی» را به یک انقلاب و به یک انتصاب که در طول ‎‏تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاید بی سابقه باشد، خانمها دادند.‏

‏‏من بعد از نماز مغرب و عشا که به دیدار امام رفتم یکی دو نفر پیش شان بودند که ‎‏آنها را نمی شناختم، امام به آنها می گفتند به مهندس بازرگان توصیه کرده اند یا خواهند ‎‏کرد که سعی کند برای تشکیل دولت از شخصیتهای فعال و کاری و مهره های کلیدی ‎‏در همه سطوح از مجموعه گروههایی که در مبارزات و مراحل مختلف انقلاب نقش ‎‏داشتند بهره بگیرد. بعدها شنیدم که حتی چند نفر را با ذکر نام توصیه کرده بودند که در ‎‏کابینه عضویت داشته باشند از جمله مرحوم سنجابی و مرحوم فروهر را .‏

‏‏توجه به این نکته بسیار در خور اهمیت است که امام از یکدست بودن قدرت ‎‏حکومتی و حاکمیت یک جریان سیاسی بر امور اجرائی اجتناب می کردند. در عمل هم ‎‏دیدیم هرگاه یک جریان وزنه بیشتری پیدا می کرد، امام نیروی دیگر را تقویت می کرد.‏

منبع: خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی؛ ج 3، ص 226 - 227

‏‎

. انتهای پیام /*