برخورد هوشمندانه امام با عملکرد رهبران خائن ساف نمونه ای کم نظیر از مواضع روشن و آزاد ایشان در قبال سرنوشت ملت فلسطین بود . یکی از این خاطرات در باره سفر عرفات به جمهوری اسلامی ایران  و نحوه برخورد امام با وی در حضور رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری بود که موجب تعجب گردید. زیرا حضرت امام در این سفر عرفات را به حضور نپذیرفتند  و به صراحت گفتند که اگر عرفات از بگین بدتر نباشد، دست کمی هم از او ندارد. بواسطه اصرار بعضی از مسئولین و تاکید بر مصالح جنبش مردم فلسطین ، امام چند دقیقه ای او را پذیرفتند ، اما حتی یک کلمه هم بر زبان نیاوردند و بعد از آن هم او را هیچگاه به حضور نپذیرفتند. امام انسانی روشن ضمیر و آزاد از هر گونه اجبارها بودند. آنچه را که ما در آینه نمی دیدیم ، ایشان در خشت می دید.

(منبع: خاطرات سید احمد خمینی، مجموعه آثار یادگار امام، ج۲، ص ۵۳۱)

. انتهای پیام /*