در روزهایی که دولت موقت تازه می خواست شکل بگیرد، تعدادی از حقوقدانان و دانشگاهیان جلسه ای خصوصی با امام در سالن نمایش مدرسه علوی داشتند. در میان صحبت های آقای هادوی جمله ای بود که حاکی از این بود که انقلاب ما در شرایطی پیروز شده که قحط الرجال است و شاید ما برای پست ها و مسوولیتها افراد کافی نداشته باشیم. امام در پاسخ به آنها فرمودند:« بحمدالله اسلام عزیز رجال و نسای(زنان و مردان) فراوانی تربیت کرده است. آنچه ما نداریم معرفت الرجال است؛ انشاالله انقلاب وسیله ای می شود تا ما نسبت به رجال این مردم معرفت بیشتری پیدا کنیم و از وجود آنها استفاده بکنیم.(منبع: خاطرات حبیب الله عسکراولادی مسلمان، ویژه نامه روزنامه رسالت،خرداد72).

. انتهای پیام /*