حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی استاد اخلاق در کتاب خاطرات خود می نویسد:

من بیشتر به مسأله آموزش دادن مردم به اطاعت از رهبری مقید بودم. این نکته مهمی برایم بود؛ علتش هم این بود که قبلاً در محافل سیاسی دیده بودم که به تصمیمات شورای انقلاب عمل می شد و هیچ تصمیمی برای مرجع نبود. من همان روز احساس خطر کردم که شورای انقلاب یک اطلاعیه هایی دارد می دهد و امام خمینی تقریباً دارند رانده می شوند. شاید اول کسی باشم که این فکر در کله ام پیدا شد. برای آنکه وقتی رفتم؛ گفتم برای چه اینقدر شورای انقلاب اطلاعیه بدهد و شما همه اش بگویید و امام خمینی کنار بنشینند؛ گفتند؛ چه کسی این حرف را می گوید؟ آقا امضاء می کند و قبول می کند. آقایان بهشتی، هاشمی و بنی صدر این را می گفتند که بنی صدر از همه بیشتر پافشاری می کرد.

گفتم: نه؛ نمی شود باید آقا نظر بدهد. اولین کسی که همان روز گفت شما نباید این کار را کنید؛ آقای بازرگان بود. گفت: حکومت رساله که نمی خواهد بشود پسر جان! الآن حکومت، حکومت انقلاب است و انقلابیون، گفتم: نه، ایشان رهبر انقلاب است و رهبر انقلاب هم باید حکم خودش باشد. من رساله اش را بلد نیستم. خودش که رساله اش را بلد است؛ باید از او سؤال شود. همان زمان اطلاعیه ای را به دست خودم چاپ کردم؛ که باید کل امور با اجازه مرجعیت حضرت امام خمینی باشد. اصلاً کلمه امام هم همانجا به کار رفته بود البته قبلاً هم توسط آقای روحانی به کار رفته بود، نظرات حضرت امام خمینی باید به کار رود و رساله عملی ایشان باید اجرا شود. خود امام خمینی هم زیاد موافقت نکردند. من و آقای بهشتی نزد امام رفتیم؛ ایشان فرمودند: نه، اینها همه اش زیر نظر خودم است و انجام می شود.

 

 

. انتهای پیام /*