پرتال امام خمینی: امام رضوان الله علیه تا آخرین روزهای عمر خود به این رسالت مهم فکر می‏ کردند و قبل از ارتحالشان میدان بحثی در مسائل مستحدثه ‏گشودند و وقتی که بحث فقها به رادیو و تلویزیون و جرائد کشیده شد، بسیار خوشحال ‏شدند و تداوم آن را سفارش کردند و موضوعاتی را برای بحث مطرح ‏فرمودند، باشد که فقها در حوزه ‏های علمیه آنها را دنبال کنند. این موضوعات جدید را امام خمینی در پاسخ به نامه حجت الاسلام محمدعلی انصاری که بعد به نام منشور برادری مطرح شد نوشتند. (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۶)
امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب‏ نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحث ها و مسائل است... مثلا... در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم، چون عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره.

در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص. در مسائل اطعمه و اشربه [خوردنی ها و نوشیدنی ها] در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید. در حل معضلات طبی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان های دیگر. در مسأله معادن زیرزمینی و رو زمینی و ملی. تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف. در مسائل حقوقی و حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام. نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیراسلامی. حدود آزادی فردی و اجتماعی. برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک. چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین... و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند... (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷)

منبع: (حکومتی بر اساس اخلاق؛ به نقل از حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم بی آزار شیرازی)

. انتهای پیام /*