پرتال امام خمینی: مرحوم سید رحیم میریان، از اعضای دفتر امام خمینی (س) در خاطرات خود به اهمیت دادن ایشان مبنی بر رؤیت هلال ماه مبارک رمضان اشاره و اینگونه نقل کرده است: 

حضرت امام قبل از ماه ‌‌مبارک رمضان یعنی در ماه شعبان دستور می‌ دادند ‌‎ ‎‌که بروید و ‌‌ماه را‌‎ ‎‌ببینید. بار‌ها‌‎ ‎‌به من می‌ فرمودند که برو و به آقای توسلی ‌‎ ‎‌بگو که عده‌ ای را‌‎ ‎‌به خارج از شهر بفرستند و آنها‌‎ ‎‌در تپه‌ ها‌‎ ‎‌و بیابان‌ ها‌‎ ‎‌و ‌‎ ‎‌بلندی‌ ها‌‎ ‎‌به ر‌‌و‌‌یت ماه بپردازند. چون در مکان‌‌ های بلند بهتر می‌ شود ماه‎ ‎‌را‌‎ ‎‌نظاره کرد. یک بار شب اول ماه شعبان بود که من روی پشت بام رفتم و‎ ‎‌ماه را‌‎ ‎‌دیدم. هوا‌‎ ‎‌خیلی صاف بود و ماه به راحتی قابل ر‌‌و‌‌یت بود. با‌‎ ‎‌دیدن‎ ‎‌ماه بلافاصله به سمت اتاق حضرت امام رفتم تا‌‎ ‎‌این خبر را‌‎ ‎‌به ایشان ‌برسانم. دیدم که آقا در ایوان ایستاده است و خودش به آسمان نگاه‎ ‎‌می‌ کند. تا‌‎ ‎‌آمدم بگویم که آقاجان من ماه را‌‎ ‎‌دیدم، ایشان فرمودند که ماه‎ ‎‌را‌‎ ‎‌دیدم. حضرت امام خودشان اول ماه رجب و ماه شعبان دنبال ماه‎ ‎‌می‌ گشتند تا‌‎ ‎‌یقین پیدا‌‎ ‎‌کنند، هم به خاطر روزه و هم به دلیل عظمت شب‎ ‎‌اولی که هر ماه دارد. امام خودشان به این موضوع مقید بودند و به‎ ‎‌دیگران هم سفارش می‌ کردند که روی پشت بام بروید و ماه را‌‎ ‎‌ببینید و ‌‎ ‎‌به من خبر بدهید. اول ماه رمضان که می‌ شد به طور کلی ملاقات‌هایشان ‎ ‎‌را‌‎ ‎‌تعطیل می‌ کردند.‌

 

برشی از کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)؛ ص ۴۵-۴۶

 

 

. انتهای پیام /*