پرتال امام خمینی (س): مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی از اشخاصی که سال ها در نجف در خدمت امام خمینی (س) و نهضت ایشان بود، در خاطرات خود به دعوت امام از وی برای پیوستن به آنها در نوفل لوشاتو اشاره و اینگونه نقل کرده است:

آیا شما هم در طول مدت اقامت امام در پاریس حضور داشتید؟

مدت کوتاهی در آن جا بودم. حدودا ده روز در پاریس بودم و ‎ ‎مسئولیت امور مربوط به اقامت بستگان امام در نجف را بر عهده داشتم. ‎ ‎اقامت یاران امام بر عهده دفتر امام در نجف بود اما امور مربوط به ‎ ‎بستگان با من بود. مثلا در فرودگاه بغداد امام خمینی به من فرمودند که ‎ ‎همشیره حاج احمد آقا به این جا آمده تا به حج مشرف شود، ترتیبی بده ‎ ‎که ایشان به صورت قانونی اقامت و ویزا بگیرد. خوب، من پس از ‎ ‎شنیدن دستور امام درصدد گرفتن اقامت و ویزای حج برای ایشان شدم ‎ ‎و توانستم در همان سال ایشان را با خانم بنت الهدی همشیره شهید ‎ ‎محمد باقر صدر به حج اعزام کنم. همین طور همسر امام را با تدارکات ‎ ‎ویژه ای به پاریس فرستادم. البته در آن زمان ویزا لازم نبود اما من کارهای ‎ ‎لازم دیگر را انجام دادم.

پس از انجام کلیه کارها به نجف برگشتم تا این که حاج احمد آقا از ‎ ‎پاریس به من زنگ زد و گفت: ما عازم ایران هستیم، امام گفتند تو هم ‎ ‎به پاریس بیا و با هم از پاریس به تهران برویم.

 مشخص است که این برخورد برای من تا چه حدی ارزشمند بود و ‎ ‎حس وفاداری شدید را در من بر می انگیخت. من پشت تلفن بغضم ‎ ‎ترکید و از شدت ذوق اشک می ریختم. خوب به هرحال در این دوران ‎ ‎از مبارزات که شدت درگیریها ذهن مرا مشغول کرده بود وقتی کسی ‎ ‎می بیند خدمتی که کرده فراموش نشده است به وجد می آید.

 شما به پاریس تشریف بردید؟ بله من در دوم بهمن به پاریس رفتم.

منبع:

برشی از کتاب گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی؛ ص ۱۹۱-۱۹۲

. انتهای پیام /*