پرتال امام خمینی(س): مرحوم سید محمود دعایی درباره شکل گیری نشریه بعثت روایت می کند: حوزه ها میخواستند منشاء حرکت روشنگرانه باشند. ‎ ‎در حوزه علمیه قم تصمیم گرفت نشریه ای از ارگان روحانیون مبارز ‎ ‎‌و روشنفکر سر و سامان دهند. بزرگانی چون ربانی شیرازی، باهنر، مصباح، علی حجتی کرمانی، ‎ ‎‌سیدهادی خسروشاهی و هاشمی رفسنجانی گرد هم آمدند و مقارن با‌‎ ‎‌ایام مبعث، نشریه را با ‌‌سر مقاله آقای باهنر منتشر کردند. در شماره های بعد، افرادی مانند مقام معظم رهبری آمدند؛ تایپ و تکثیر و توزیع نشریه با‌‎ ‎‌من‎ ‎‌بود. آیت الله منتظری به‎ ‎‌چاپ نشریه اهمیت فراوان می داد و کمکهای موثری به ما‌‎ ‎‌می کرد. در مدت دو سال نشریه وزینی شد.
از مقالات سنجیده علمی و اخبار و اطلاعات موثق برخوردار بود و از خودنمایی و حرکات زشت‎ ‎‌و جلف هم مبّرا بود. امکانات را به سختی فراهم کردیم. سبک و سیاق مقالات نشریه از دو گرایش پیروی می کرد. یک ‎ ‎‌گرایش، صد در صد خط امامی بود.‎‌گرایش دیگری هم بود که در کنار علاقمندی به امام، دیگران را هم قبول‎ ‎‌داشت و به آنها نیز احترام می گذاشتند. به تدریج بعد از جریان تبعید‎ ‎‌حضرت امام به ترکیه و ایجاد حرکت های رفورمیستی که در جریان ‌‎مبارزات قم پدیدار شد، فاصله این دو گروه بیشتر شد؛ و در نهایت باعث دو دستگی در هسته مرکزی ماهنامه شد و ضرورت‎ ‎‌بازنگری در هسته مرکزی اولیه ناشرین ماهنامه بعثت، مطرح و انتشار بعثت متوقف شد.
آخرین شماره بعثت بعد از جریان تبعید امام چاپ شد و در آن ‎ ‎‌سخنرانی کامل حضرت امام درباره کاپیتولاسیون منتشر شد. این‎ ‎‌شماره بسیار با ارزش بود و در قم و بقیه شهرها دست به دست ‎ ‎‌می شد. متن کامل را اینجا بخوانید.

. انتهای پیام /*