پرتال امام خمینی (س): مرحوم دعایی در خاطرات خود نقل می کند که در جریان توزیع اعلامیه های امام، آقایان مرتضوی و هاشمی دستگیر شدند؛ ساواک دنبال من بود و امکان دستگیری من هم بسیار بالا بود؛ من خودم را موسوی معرفی کرده بودم و هر چه نام موسوی بود را یکی یکی دستگیر می کردند. برای آنکه کانون های مقاومت و مبارزاتی که من با آنها در‎ ‎‌تماس بودم در امنیت بمانند مجبور به هجرت من به عراق شدم.‎ ‎ به عراق رفتم تا از چشم ساواک دور باشم و به نوعی به آرامش دست یابم و از طرفی هم به‎ ‎‌علت شوق و اشتیاق زیادی که به دیدار امام و همچنین زیارت اعتاب‎ ‎‌مقدسه در کربلا و نجف داشتم، اقدام به مهاجرت به نجف کردم. ‎‌سفر به عراق یک کارت شناسایی تهیه کرده بودم که به‎ ‎‌اصطلاح عربی به آن هویه می گفتند. در دوران ‎ ‎‌تبعید امام به نجف، مسئولان مدارسی که در نجف بودند کارت شناسایی ‎‌برای شاگردان صادر می کردند. کارت هویت من ‎‌مربوط به مدرسه مرحوم آقای سید عبدالله شیرازی (که با مبارزان ارتباط داشت) در نجف بود؛ این کارت برای تردد من به عراق ‎‌می توانست نوعی مجوز باشد. هر چند که برگه هویت رسمی و دولتی نبود.

 

. انتهای پیام /*