بعد از پیروزی انقلاب یاسر عرفات آمد خدمت امام من به اتفاق چند نفر دیگر در کنار امام بودیم. امام در آن زمان به عرفات فرمودند: «اگر می‏ خواهید ملت فلسطین را نجات دهید راهش این نیست که به سراغ شوروی یا آمریکا یا به این دربار و یا آن دربار بروید، توکل به خدا کنید و شمشیر به دست گیرید، خداوند حامی شماست و ملتها هم به شما کمک می ‏کنند.» اگر به فرمایش حضرت امام توجه کرده بودند الان فلسطینیها آوارۀ کشورهای مختلف عربی نمی ‏شدند.

منبع: امید انقلاب -  ش 113 - ص 21.

. انتهای پیام /*