در قضیۀ فلسطین اولین فتوا در حمایت از حرکت فلسطین را امام دادند. بر اساس آن فتوا مقلدین ایشان می‏ توانستند از وجوه شرعیه (زکات و صدقات) به فعالیتهای مبارزاتی فلسطینیان کمک بکنند. فلسطینی‏ ها وقتی فهمیدند امام چنین فتوایی داده ‏اند عده ‏ای از طرف سازمان «الفتح» به نجف آمدند که هم این فتوا را بگیرند و هم با امام مصاحبه ‏ای انجام دهند. امام فرمودند همان فتوا را بگیرند. آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی که رابط این آقایان بود به امام عرض کرد: اجازه بدهید من این فتوا را برای این آقایان ترجمه کنم. امام اجازه دادند. ایشان هم از روی حسن نیت و عشق و علاقه ‏ای که به فلسطین داشت فتوای امام را ترجمه آزادی کرده بود و آن را به صورت یک اعلامیه آرمانی و پرشور تحویل فلسطینی‏ ها داده بود. یکی از کارهای خوب فلسطینی‏ ها در آن سال در ایام حج این بود که تمامی تأییدهای مذهبی شخصیتهای سرشناس و برجستۀ جهان اسلام از حرکت فلسطینی‏ ها را به چند زبان زنده دنیا (عربی،  انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ترکی) در یک جزوه چاپ و در سطح وسیعی در حج منتشر کردند. در میان این تأییدها که از مراجع شیعه آقای حکیم و از علمای اهل سنت علمای الازهر و علمای بزرگ سعودی و سوریه بودند، داغترین و گیراترین فتوا و اعلامیه خصوصاً با ترجمه ‏ای که آقای صادقی کرده بود از آن امام بود؛ لذا از امام به امام‏ الاکبر و از آقای حکیم به مرجع دینی تعبیر کرده بودند. امام وقتی این جزوه را دیدند به شدت ناراحت شدند. ناراحتی ایشان از دو جهت بود. فرمودند: «این تعبیر، اهانت به آقای حکیم است و من اهانت به ایشان را هرگز نمی ‏پذیرم. دیگر اینکه من این مطلب را نگفته‏ ام لذا تکذیب می‏ کنم.» به ایشان عرض کردیم تکذیب اینها صحیح نیست زیرا اولاً به اعتبار و حیثیت آقای صادقی لطمه می‏ خورد و ثانیاً درست است که تعابیری در این اعلامیه آمده که جزء فتوای شما نبوده ولی شما که با این تعابیر موافقید،  این مضامین و عبارت ایشان در حقیقت بیانگر روح فتوای حضرتعالی است. امام فرمودند: «من چیزی را که نگفته ‏ام اگر کسی به من نسبت بدهد تکذیب می‏ کنم» و در توضیح فرمودند: «اگر آقای سید احمد خوانساری که در تقوا و راستگویی ایشان شکی نیست بگوید آقای روح ‏الله در فلان مجلس گفته است «الله تعالی واحد» چیزی که بدون شک همه به او اعتقاد داریم ولی من در آن جلسه آن را نگفته باشم تکذیب می ‏کنم و اجازه نمی‏ دهم چیزی را که نگفته‏ ام کسی از قول من بگوید». در هر صورت آقای صادقی ناگزیر شد به فلسطینی‏ ها توضیح بدهد که این مقدار فتوای امام بوده و این قسمتها توضیحات من بوده است.

منبع: حوزه ـ ش 45 ـ ص 89 و 90.

. انتهای پیام /*